Четвер 25 квіт. 2024

Редактори: Марушевський Г.Б. (Національний екологічний центр України), 

Павличенко П.Г. (Регіональний екологічний центр РЕЦ-Київ), 

Тимочко Т.В. (Всеукраїнська екологічна ліга)

Документ підготовлено групою незалежних громадських експертів і схвалено рішенням 3-ї Всеукраїнської конференції екологічної громадськості (29 листопада – 1 грудня 2002 р., м. Київ)

Вступ

На конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, червень 1992 р.) було прийнято документ "Порядок денний на XXI століття", який і на сьогодні є узгодженою програмою дій для досягнення взаємозв'язку економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. У цьому документі зазначено, що урядам слід прийняти національну стратегію збалансованого розвитку і що важливим аспектом загального планування для досягнення збалансованого розвитку є формування національного консенсусу щодо політики і програм, зокрема щодо національних планів дій. Національна стратегія повинна ґрунтуватися на ретельній оцінці нинішньої ситуації.
Через 5 років на 19-й Спеціальній Генеральної асамблеї ООН (Ріо+5, червень 1997 р.), відзначалося, що брати участь у розробці і впровадженні стратегії збалансованого розвитку повинні усі сектори суспільства. Ця сесія зобов'язала усі країни сформулювати і розробити до 2002 р. національні стратегії збалансованого розвитку, що відображають внесок і обов'язки усіх зацікавлених сторін.
На жаль, через 10 років після Ріо Україна не спромоглася підготувати національну стратегію збалансованого розвитку, хоча й були зроблені певні кроки у цьому напрямі. Так, у грудні 1997 р. було створено Національну комісію сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України. У 2000 р. Мінекоресурсів України спільно з іншими органами виконавчої влади розробило проект "Концепції сталого розвитку України". Утім, ця концепція критикувалася громадськими екологічними організаціями і не була прийнята Верховною Радою України. Критика з боку громадськості значною мірою була пов'язана з тим, що головний акцент в концепції було зроблено на економічному розвитку, а не на гармонійному поєднанні трьох складових збалансованого розвитку. До того ж цей документ розроблявся без участі НУО. Для того, щоб відобразити позицію НУО щодо шляхів подолання головних проблем України в економічній, соціальній та екологічній сферах, виникла потреба визначити пріоритети національної стратегії збалансованого розвитку, сформувати образ майбутнього України з погляду громадськості.
Мета документу полягає у викладенні позиції НУО щодо загальних пріоритетів збалансованого розвитку, які б дозволили конкретизувати для України положення міжнародних документів зі збалансованого розвитку, подолати причини дестабілізаційних процесів і створити передумови для збалансованого розвитку України.
Загалом стратегія переходу до збалансованого розвитку має ґрунтуватися на аналізі тих дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах і на подальшому визначенні шляхів подолання цих дисбалансів у напрямі досягнення збалансованого розвитку. Загальні принципи Ріо слід перетворити у послідовність конкретних управлінських кроків, які б дозволили виправити існуючі дисбаланси. Просте декларування і повторення в національних документах принципів Ріо не дасть бажаних результатів. Тільки усунення дисбалансів в екологічній, економічній і, як наслідок, соціальній сферах може закласти підґрунтя для збалансованого розвитку України, відновлення якості довкілля і збереження біорізноманіття.

Читайте повний текст у файлі *.pdf

Про це поінформував під час прес-конференції в Укрінформі Голова ВЕЛ, народний депутат України Анатолій Толстоухов. 14–15 грудня 2002 року у Києві відбудеться IV з'їзд ВЕЛ, на який зберуться близько п'ятисот делегатів і гостей зі всіх регіонів України. В перший день зібрання, 14 грудня 2002 року, екологи планують підбити підсумки своєї роботи, відзначити актив Ліги і діячів, які зробили значний внесок у розв'язання екологічних проблем України. А розповісти екологам є про що: це і практична природоохоронна робота, і наукові конференції, експедиції, й інформаційно-пропагандистська робота, чисельні заходи для дітей і молоді, мистецькі виставки і конкурси, а також багато іншого. Але, за словами Анатолія Володимировича, плани на майбутнє у Всеукраїнської екологічної Ліги великі. Зокрема, екологічна енциклопедія, профільний вищий навчальний заклад, систематизація українського екологічного законодавства в Екологічний кодекс, підсилення діяльності на міжнародній арені. Ці плани лігівці обговорять на своєму четвертому з'їзді.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА –
П'ЯТЬ РОКІВ НА ЗАХИСТІ ДОВКІЛЛЯ

У 1997 році в громадському екологічному русі України з'явилася нова організація – Всеукраїнська екологічна Ліга (ВЕЛ). 12 грудня 2002 року ВЕЛ виповнюється п'ять років. За ці роки Ліга стала потужною організацією з розгалуженою структурою. Створено Кримську республіканську і 23 обласні організації, осередки в містах Київ і Севастополь. Нині налічується 200 міських та районних осередків в усіх регіонах України. ВЕЛ об'єднує понад десять тисяч членів. Головою Всеукраїнської екологічної Ліги є відомий політичний і громадський діяч, народний депутат України Анатолій Толстоухов.
Мета діяльності організації – поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

– Анатолію Володимировичу, в Україні є багато громадських екологічних організацій. Що ж вирізняє Лігу зі всього цього розмаїття?
– Можна з упевненістю сказати, що це – послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв'язання, використання нестандартних підходів у роботі. Емблема ВЕЛ є у космосі на одному зі штучних супутників, а нещодавно у Черкаському зоопарку з'явився новий мешканець – ведмежа, якого на честь організації, що не перший рік допомагає зоопарку, назвали Веліком. Третій з'їзд Ліги відбувся в соляній шахті на глибині 300 м у м. Солотвіно, і є мрія провести зібрання Ліги у найвищій точці України – на горі Говерла. Але чим все ж таки пишаються велівці з різних куточків України? В першу чергу, конкретними справами для збереження краси довкілля.
З першого дня свого існування Ліга об'єднала у своїх лавах видатних вчених, громадських діячів, депутатів від Верховної до селищної Ради, вчителів, підприємців, державних службовців, громадян з активною життєвою позицією з усіх регіонів України. Об'єднання зусиль громадськості, науковців і представників органів влади дозволяє комплексно підходити до розв'язання екологічних проблем.

– Пропозиції громадських організацій іноді бувають дуже радикальними або популістськими. Чи завжди Ви впевнені, що пропозиції ВЕЛ є обґрунтованими, а їх реалізація дасть позитивний ефект?
– Всеукраїнська екологічна Ліга має свій дорадчий орган – Наукову Раду, до якої увійшли провідні вчені-екологи. Саме рекомендації науковців стають підґрунтям для дій Ліги щодо захисту довкілля.
Зібрання науковців, які організувала Ліга, здобули визнання вітчизняних і зарубіжних наукових кіл. У 2000 – 2002 роках відбулися науково-практичні конференції, присвячені проблемам Карпатського регіону, перспективам розвитку екологічної освіти та виховання, стану земельних ресурсів в Україні, екологічній та техногенній безпеці. У 2003 році відбудеться Всеукраїнська конференція "Вплив стану довкілля на здоров'я населення України". І взагалі, один з принципів діяльності Ліги – ухвалювати екологічно важливі рішення – тільки з науковим обгрунтуванням.

– Анатолію Володимировичу, Вас обрано народним депутатом України, Ви є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи . Як це впливає на роботу Ліги.
– Ми зацікавлені у прозорій екологічній політиці. Тому важливого значення Ліга надає посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень. Яскравим прикладом є проведення з ініціативи Ліги та фракції Народно-демократичної партії у Верховній Раді України парламентських слухань "Про дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки реалізації та вдосконалення екологічної політики". Слухання супроводжувалися великою підготовчою роботою: відбулися конференції, семінари, в яких взяли участь науковці та громадськість, розроблено проекти законів "Про екологічний аудит", "Про екологічне страхування" та "Про сільській екотуризм".
Активісти ВЕЛ порушили проблему підтоплення значних територій. Ця проблема за підтримки фракції НДП у Верховній Раді України була ґрунтовно і всебічно розглянута на засіданні "круглого столу" "Підтоплення земель на Херсонщині: проблеми та шляхи подолання", у якому взяли участь народні депутати, представники профільних державних комітетів та провідні вчені. З ініціативи фракції НДП це питання було також розглянуто за дорученням Президента України на засіданні Ради національної безпеки і оборони Украї-ни.

– Якого значення Ви надаєте практичній роботі?
– Пріоритетним напрямом діяльності Ліги є практична природоохоронна робота. Кожного року по всій Україні відбуваються природоохоронні акції ВЕЛ: "Наша допомога птахам", "Первоцвіт", "Посади своє дерево", "Чисте повітря", "Нове життя джерел", "Збережи ялинку". У 2002 році розпочато проект "Рекультивація Кримських згарищ", завершено проект "Зоопарки України", в ході якого була надана допомога зоологічним паркам та Севастопольському державному океанаріуму. Маємо великий досвід щодо припинення і заборони незаконного будівництва об'єктів, небезпечних для довкілля і здоров'я населення.
Великий досвід вирішення екологічних проблем накопичено регіональними організаціями Ліги. Так, Київським міським осередком створено і доглядається парк "Позняки". У Закарпатті на пришкільних територіях закладено дендроділянки. Сумська організація взяла під свою опіку територію озера Чеха. У Дніпропетровську створено перший в Україні громадський заказник "Лівобережний". Харківська організація взялася за вирішення проблем, пов'язаних зі значним накопиченням відходів. Було проведено опитування громадян, зібрання науковців, відбулися громадські слухання "Проблеми переробки та утилізації твердих побутових відходів у Харківському регіоні".
Багато уваги приділяється навчально-методичній роботі. ВЕЛ організувала такі семінари, як "Робота екологічних таборів як форма виховання екологічного світогляду молоді", "Регіональні екомережі України та роль громадськості в їх впровадженні", а також низку тематичних семінарів для журналістів. Щороку Ліга збирає свій актив для навчання та обміну досвідом.

– В усьому світі поступово росте усвідомлення необхідності збереження довкілля. Але потрібно, щоб кожна людина зрозуміла свою відповідальність перед Природою. Що робить для цього ВЕЛ?
– Важливим напрямом роботи є поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхи покращення екологічної ситуації в державі. Створено громадську екологічну приймальню. ВЕЛ видає свою бібліотечку, до якої входять нормативно-правові документи, матеріали конференцій, методичні розробки для освітян серій «Природоохоронні акції ВЕЛ», «Екологічна освіта і виховання», «Екологічна варта». Видається серія карт, присвячена екологічним проблемам природних вод, атмосферного повітря, еколого-економічному зонуванню території України, екологічній небезпеці, медико-демографічним проблемам. Побачила світ книга "Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія". У 2002 році Ліга за підтримки Народно-демократичної партії започаткувала видання науково-популярного журналу "Екологічний вісник". До редколегії журналу увійшли провідні науковці у галузі екології, ботаніки, біології, ґрунтознавства, сільського господарства, права, освіти, медицини, техніки та інших напрямів. Значну частину накладу всіх видань ВЕЛ безкоштовно передає школам, вищим навчальним закладам, науковим установам, бібліотекам та громадським організа-ціям.
Всеукраїнська екологічна Ліга особливу увагу приділяє вихованню екологічно свідомої особистості. ВЕЛ стала засновником Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", яка має допомогти новому поколінню усвідомити себе частинкою світу, в якому ми живемо. Для дітей та молоді організовано фестиваль екологічної творчості "Свіжий вітер", конкурси "Мій голос я віддаю на захист природи", "Краще шкільне подвір'я". Щороку відбуваються обласні і всеукраїнська студентські конференції, а також конференції для старшокласників. Відпочити, отримати нові знання та навички діти можуть в обласних оздоровчих таборах, а також у навчально-тренінговому центрі ВЕЛ "Екологічна варта" в Криму. Працює "Школа молодих лідерів-екологів".

Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії.
Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів. Вона не є другорядною. Навпаки, для України, яка пережила найстрашнішу техногенну катастрофу, земля якої технохімічно перевантажена, ця проблема є однією з життєвоважливих.
Всеукраїнська екологічна Ліга ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
Завданнями Ліги є:
• організація громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
• боротьба за припипення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
• розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля;
• сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;
• формування екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, сприяння підвищенню екологічної освіти та культури громадян.
Громадськість України турбують питання, пов'язані з впливом військових об'єктів на довкілля.Тільки за останній рік з 8 регіонів України обласні осередки ВЕЛ подали тривожні сигнали щодо екологонебезпечної діяльності військових об'єктів. Тому надзвичайно позитивним є той факт, що Міністерство оборони України запросило нашу організацію до участі в цьому розширене засідання Колегії Міноборони.
На нашу думку, розвиваючи співробітництво Міністерства оборони України з громадськими організаціями, треба уникати, з одного боку, замовчування інформації, що стосується екологічних аспектів військової діяльності та стану військових об'єктів на території нашої держави; з другого боку, – не допускати використання цієї інформації окремими політичними силами з метою перебільшення загрози навколишньому природному середовищу та здоров'ю населення держави в результаті діяльності військових об'єктів.
Всеукраїнська екологічна Ліга разом з фракцією Народно-демократичної партії у Верховній Раді України стали ініціаторами проведення парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки реалізації та вдосконалення екологічної політики, які відбудуться у Верховній Ради України 29 листопада 2000 року. Дуже добре, що це засідання Колегії Міноборони відбувається напередодні парламентських слухань. Маємо винести проблеми військової екології на розгляд Верховної Ради України.

Пропозиції ВЕЛ
щодо співпраці Міністерства оборони України з екологічною громадськістю

1. Залучати громадські екологічні організації до розв'язання проблем, пов'язаних із впливом військових об'єктів на довкілля.
2. Інформувати населення щодо процесу утилізації, зберігання боєприпасів (відповідно до вимог Оргуської конвенції, ратифікованої Україною).
3. Створити Головний екологічний центр Міністерства оборони України, який об'єднав би для розв'язання екологічних проблем, пов'язаних з діяльністю військово-промислового комплексу України, зусилля військових, науковців, та представників вітчизняних заводів.
4. Передбачити в бюджеті Міністерства оборони України окрему статтю витрат на проведення реабілітаційних екологічних заходів (починаючи з 2001 року).
5. Розробити державну програму щодо розробки та впровадження системи заходів з реабілітації (рекультивації) деградованих, забруднених територій військових об'єктів.
Слід відзначити, що громадськість турбує стан утилізації боєприпасів. Досвід показує, що іноді діяльність з утилізації боєприпасів ведеться комерційними структурами; в той самий час вітчизняні заводи, які могли б успішно здійснювати цю діяльність, працюють не на повну потужність (прикладом може бути діяльність Павлоградського хімзаводу Дніпропетровської області). Крім того, державні підприємства мають можливість контролювати дотримання вимог чинного законодавства.
ВЕЛ тісно співпрацює з дитячою організацією – Всеукраїнською дитячою спілкою "Екологічна варта". Пропонуємо відновити традицію проведення виховної роботи з підростаючим поколінням спільними зусиллями цивільних та військових установ, – наприклад, проведення гри "Екологічні перегони". Така гра має за мету екологічну освіту та виховання, патріотичне виховання, проведення природоохоронних заходів та заходів з відновлення довкілля.
Всеукраїнська екологічна Ліга готова до співпраці з Міністерством оборони з усіх вищезазначених питань, а також для розробки та впровадження сучасних екологічно чистих технологій у військово-промисловому комплексі України, для впровадження екологічної освіти та виховання у Збройних Силах України, для інформування населення про стан екологічних проблем, пов'язаних з діяльністю військових на території України.

Життєздатність демократичного суспільства у великій мірі залежить від наявності постійного, конструктивного діалогу між урядом і звичайними людьми, між громадськістю і органами державної влади в реґіонах.
Громадські організації представляють інтереси громадян. Вони мають інформацію про реальний стан довкілля і вони доводять цю інформацію до урядовців.
Громадські організації можуть суттєво впливати на свідомість населення, тим самим створювати умови для кращої реалізації державної політики, сприяти подоланню труднощів перехідного періоду.
Всеукраїнська екологічна Ліга створена за сприянням Народно-демократичної партії, за невеликий проміжок часу, стала відомою серед інших громадських природоохоронних організацій, в науковому середовищі, змогла привернути увагу органів державної влади в центрі та на місцях.

Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії.
Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів. Вона не є другорядною. Навпаки, для України, яка пережила найстрашнішу техногенну катастрофу, земля якої технохімічно перевантажена, ця проблема є однією з життєвоважливих.

 Нагорода КМУ 2007 р  2003 podiaka
 2004 diplom_ispek  2005 diplom_ecology
 2006 diplom_ukrtehnologiya  2007 diplom_arka
 2007 gramota_ukrtop  2008 diplom_ecology
 2010 diplom_forum  2011 diplom_ecology
 2011 diplom_forum  2011 diplom_forum_
 2011 diplom_forum_prom  2012 diplom_ecology
 diplom ecology  diplom ecology_
 podiaka verbytskiy 2001 certificate
Podyaka 2014

 dyp

 

 

 

VEL logoОпис
емблеми Всеукраїнської екологічної ліги

Форма емблеми – прямокутник. У центрі – дві стрічки синього та жовтого кольору та зображення калинового листка (зеленого кольору). Під малюнком напис великими літерами зеленого кольору: «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА».

Положення
про символіку Всеукраїнської екологічної ліги

1. Символікою Всеукраїнської екологічної ліги (надалі-Ліга) є емблема.
2. Ліга використовує згідно зі Статутом емблему у кольоровому і чорно-білому зображенні.
3. Символіка Ліги реєструється у порядку, встановленому законодавством України.
4. Оригінали символіки виготовляються з паперу чи інших матеріалів і зберігаються у голови Секретаріату Ліги.
5. Символіка Ліги може бути зображена на печатках, бланках та інших документах Ліги; на членських картках, свідоцтвах, значках; друкованій та рекламній продукції.
6. Символіка Ліги може використовуватися при проведенні з'їздів, конференцій, зборів, свят, виставок, фестивалів, інших рекламно-пропагандистських заходів за участю Ліги.
7. Символіка Ліги не може бути використана іншими організаціями без згоди керівних органів Ліги - Правління, Президії.
8. Символіку Ліги можуть використовувати місцеві та первинні осередки Ліги.

 

logo registration

20 years

English below

У 1997 р. до громадського екологічного руху України приєдналася нова організація – Всеукраїнська екологічна ліга.

Всеукраїнська екологічна ліга – громадська організація, що ставить собі за мету поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку, формування нового природоохоронного світогляду, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

Діяльність Ліги спрямована на розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики, побудову громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики, забезпечення екологічних прав громадян, організацію громадського екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, природному середовищу та здоров’ю громадян України.

Всеукраїнська екологічна ліга створила та працює у понад 240 міських, районних та селищних осередках в усіх регіонах України, об’єднує понад шістнадцять тисяч членів.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги – відомий громадський діяч Тетяна Валентинівна Тимочко.

01010102Завдання ВЕЛ:

- організація громадського екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;

- припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біорізноманіттю, здоров'ю громадян України;

- розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються довкілля;

- участь у формуванні моделі збалансованого розвитку України;

- сприяння розробці, впровадженню і популяризації екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;

- формування екологічного світогляду шляхом пропаганди знань про стан природного середовища, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

01010103

Що ж вирізняє Лігу зі всього розмаїття екологічних громадських організацій України? Можна з упевненістю сказати, що це – послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв'язання, використання нестандартних підходів у роботі, конкретні справи для збереження Природи.

Вперше з ініціативи громадської організації у Верховній Раді України відбулись парламентські екологічні слухання. Вперше в європейській практиці громадська організація ініціювала створення і видала Екологічну енциклопедію, яка відповідає класичним енциклопедичним канонам.

Члени Всеукраїнської екологічної ліги посадили десятки тисяч дерев, впорядкували сотні парків у містах і селах України. Ініціювали створення і вже понад десять років підтримуємо Всеукраїнську дитячу спілку «Екологічна варта». Проведено десятки форумів, наукових конференцій та  круглих столів, творчих фестивалів та конкурсів.

ВЕЛ видає науково-популярний журнал «Екологічний вісник», періодичне інформаційне видання «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги», збірники тез та статей конференцій,  книги.  

Все, чим пишаються велівці з різних куточків України, робиться для збереження краси довкілля нашої держави. Дізнайтеся про це на сторінках сайту ВЕЛ: www.ecoleague.net

Приєднатися до команди

Всеукраїнської екологічної ліги

Якщо Ви бажаєте приєднатися до дружньої команди Всеукраїнської екологічної ліги, то просимо заповнити Заяву та надіслати разом з кольоровим фото на адресу ВЕЛ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., телефон: 099 055 47 39.

 

The All-Ukrainian Environmental League

In 1997, a new organization, the All-Ukrainian Environmental League, joined the public environmental movement in Ukraine.

The All-Ukrainian Environmental League is a non-governmental organization that aims to improve the environmental situation in Ukraine, form the foundations of sustainable development in Ukraine, form a new environmental worldview, increase the level of environmental education and culture of the citizens.

The activities of the League are aimed at expanding public participation in the formation and implementation of the state environmental policy, building civil society in Ukraine based on universal human values and principles of environmental ethics, ensuring environmental rights, organizing public environmental control over compliance with the environmental legislation, cessation of activities threatening ecological safety, natural environment and health of the Ukrainian citizens.

The All-Ukrainian Environmental League has established and operates in more than 240 city, district and village centers in all regions of Ukraine, uniting more than sixteen thousand members.

The Head of the All-Ukrainian Environmental League is well-known public figure Tymochko Tetiana Valentynivna.

The tasks of AUEL:

- organization of public environmental control over compliance with environmental legislation;

- cessation of activities threatening ecological safety, biodiversity, health of citizens of Ukraine;

- expanding public participation in the formation and implementation of the state environmental policy, making proposals to the public authorities and local self-governments on environmental issues;

- participation in the formation of Ukraine’s sustainable development model;

- promoting development, implementation and promotion of environmentally balanced, energy and resource saving technologies in all areas of the business activity;

- formation of the ecological worldview by propagating knowledge about the state of the natural environment, raising the level of ecological education and culture of citizens.

What distinguishes the League from all the diversity of environmental NGOs in Ukraine? It is safe to say that this is a consistency in the work, thorough study of problems and practical actions to solve them, the application of non-standard approaches in the work, and concrete actions for the preservation of the Nature.

For the first time, the parliamentary environmental hearings were held in the Verkhovna Rada of Ukraine on the initiative of a public organization. For the first time in European practice, a public organization initiated the creation and publication of the Encyclopedia of Ecology, which corresponds to the classical encyclopedic canons.

The members of the All-Ukrainian Environmental League planted tens of thousands of trees and tidied up hundreds of parks in Ukrainian cities and villages. They initiated the creation and have been supporting the All-Ukrainian Children's Union “Environmental Guard” for over ten years. Dozens of forums, scientific and round-table conferences, creative festivals and competitions were held.

The AUEL publishes the popular science magazine “Environmental Bulletin” (Ekolohichnyi visnyk), the periodical information publication “Library of the All-Ukrainian Environmental League”, collections of abstracts and conference articles, books.

Everything that members of the All-Ukrainian Environmental League from different parts of Ukraine are proud of is done to preserve the beauty of the environment of our state. Find out about it on the AUEL website: www.ecoleague.net

Join the team of

All-Ukrainian Environmental League

If you want to join the friendly team of the All-Ukrainian Environmental League, please fill out the Application and send it together with a color photo to the address of the AUEL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., phone: 099 055 47 39. 

П'ятниця, 01 лист. 2013

03-greenСлідчий комітет Росії завершив пред’явлення звинувачень у хуліганстві всім 30 заарештованим із судна Artic Sunrise, але при цьому досі не зняв початкові звинувачення у піратстві. Як повідомили УНІАН у московському офісі «Грінпіс», причина цього суперечливого рішення полягає у тому, що після скасування звинувачень у піратстві, відповідно до закону активісти повинні бути звільнені з-під варти. Міжнародне право забороняє захоплювати закордонні судна в міжнародних водах, виняток зроблено лише для кількох екстремальних випадків, наприклад, для піратства.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи