Неділя 26 трав. 2024
Громадські організації

Діяльність громадських природоохоронних організацій

Головні пріоритети, напрями та проблеми діяльності

Головними завданнями громадських природоохоронних організацій є здійснення громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, практична природоохоронна робота з розв’язання екологічних проблем, поширення екологічної інформації, здійснення освітньої і виховної роботи з метою формування екологічної свідомості населення.

taliev

Професор В. Л. Талієв - засновник Товариства любителів природи у м. Харкові (дата заснування - 1918 рік)

В демократичних країнах неурядові організації (НУО) постають як одні з головних структурних елементів громадянського суспільства. НУО, незалежно від сфери їхньої діяльності, у тому числі й природоохоронних, покликані представляти інтереси різних груп громадськості і сприяти розвитку державної політики та удосконаленню системи державного управління, забезпечувати громадський моніторинг такого управління, служити гарантом демократії, ініціювати процеси участі громадськості у прийнятті рішень. НУО формуються активними членами суспільства і відіграють ключову роль у впровадженні принципів участі громадськості у прийнятті рішень. Робота природоохоронних НУО спрямована на розширення природоохоронної діяльності в суспільстві, на усвідомлення і активне вирішення громадськістю проблем довкілля.

David-McTaggart

Девід Фрейзер Мак Таггарт - засновник природоохоронної організації "Грінпіс" (Канада, дата заснування - 1971 рік)

Важливими завданнями природоохоронних НУО є:

- проведення громадського моніторингу стану довкілля;

- участь у формуванні місцевої, регіональної, державної та міждержавної екологічної політики;

- участь у контролі ефективності використання коштів бюджету на природоохоронні цілі;

- участь у практичній реалізації заходів з вирішення екологічних проблем та оцінці результативності цих заходів;

- інформування громадськості про екологічні проблеми та шляхи їх розв'язання;

- сприяння екологізації свідомості громадян України, поширення серед населення морально-етичних засад охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

VEL dovkillya

Всеукраїнська екологічна ліга - найбільша природоохоронна організація в Україні (дата заснування - 1997 рік).

Українські природоохоронні НУО для вирішення поставлених завдань напрацювали і використовують широку базу підходів і засобів. Деякі інструменти суттєво відрізняються від тих, що використовуються в урядовому і бізнесовому секторах.

Повний текст дивіться у файлах нижче.

ДОКУМЕНТИ

1) Діяльність громадських природоохоронних організацій (повний текст у *.pdf)
2) Преференції громадської екологічної експертизи у стратегії розвитку регіону
3) Громадськість м. Хмельницького – проти знищення зеленої зони
4) Громадська оцінка екологічної політики в Україні