Середа 24 лип. 2024
Екологізація секторів економіки: промисловість

Промисловість в Україні є однією з провідних галузей економіки.

Утім, технологічний стан промисловості не відповідає вимогам часу. Неефективною залишається галузева структура. Більше 2/3 загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, що виробляють сировину, матеріали та енергетичні ресурси. Частка продукції соціальної орієнтації знаходиться на рівні 1/5 загального обсягу промислового виробництва і має спадаючу динаміку.

Таблиця. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря підприємствами металургійної промисловості  у 2012 році

metalurgia 

Статистичні дані свідчать, що у структурі промислового виробництва зростає частка сировинно- та енергоємних (а також найбільш забруднюючих довкілля) галузей промисловості: гірничо-металургійної, паливно-енергетичної, хімічної та нафтохімічної паралельно зі скороченням галузей, які виробляють продукцію кінцевого споживання. Частка машинобудування у структурі промислового виробництва майже у 2–3 рази нижче цього показника у розвинених країнах.

Сировинний ухил виробничої структури, розрахований переважно на потреби експорту, робить промисловість і економіку в цілому надзвичайно залежними від кон‘юнктури зовнішнього ринку, звужує національні можливості щодо розвитку економіки. Така модель промислового розвитку виснажує і вичерпує національні природні ресурси, призводить до зростання забруднення довкілля, деградації екосистем і довкілля в цілому.

Таблиця. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря підприємствами гірничодобувної промисловості  у 2012 році

energetica tabl

Оцінка, масштабність і гострота проблем у гірничо-металургійному комплексі України спонукала Кабінет Міністрів України розробити Державну програму розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 2011 року. Вона передбачала процес впровадження у металургійне виробництво найновітніших екологічно безпечних технологій.

Dniprovskiy metalurgiyniy kombinat

 

ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського»
(м. Дніпродзержинськ)

Досліджуючи найнагальніші питання щодо екологічної безпечності гірничо-металургійного комплексу України слід зазначити, що стан галузі в означеному аспекті залишився без уваги. Про це свідчить Звіт про виконання «Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року».

Програмні документи довго- та середньострокового розвитку промисловості до останнього часу були відсутні.

Повний текст дивіться у файлах нижче.

Документи

1) Екологізація секторів економіки: промисловість (повний текст у *.pdf)