Четвер 30 трав. 2024
Екологічні наслідки воєнних дій на сході України

1343231157 1303972273 18582

English below

Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги зазначають, що воєнні дії призводять до погіршення економічного стану країни та соціальних умов життя, загрожують навколишньому середовищу. В цій ситуації увага влади зосереджується на нагальних питаннях – фінансування армії, влаштування біженців та надання допомоги пораненим. Але водночас потрібно приділяти увагу й іншим наслідкам війни та вивчати їх комплексно, оскільки проблеми стану довкілля можуть легко перетворитися на загрози соціального характеру.

Внаслідок російської військової агресії щодня маємо факти умисних дій окупантів, що спричиняють техногенні аварії та загрожують екологічній безпеці тисяч людей.

Пропонуємо, за можливості, інформувати про критичні випадки руйнування природного середовища та екологічно небезпечних об’єктів. Експерти Всеукраїнської екологічної ліги готують звернення до Міжнародного кримінального суду, який розглядає військові злочини та злочини військової агресії.

Всеукраїнська екологічна ліга закликає громадян України до спільних дій задля захисту рідної землі!

 Consequences of Russian military aggression for the environment of Ukraine

Experts of the All-Ukrainian Environmental League note that hostilities lead to a deterioration in the economic condition of the country and social conditions of life, as well as endanger the environment. In this situation, the attention of the authorities is focused on urgent issues - financing the army, accommodating internally displaced persons and helping the wounded. But at the same time, attention should be paid to other consequences of the war and these consequences must be studied in a comprehensive manner, since environmental problems can easily turn into social threats.

As a result of Russian military aggression, every day we have facts of deliberate actions of the occupiers, which lead to man-made accidents and threaten the environmental safety of thousands of people.

We propose, if possible, to inform about critical cases of destruction of the natural environment and environmentally hazardous objects. Experts of the All-Ukrainian Environmental League are preparing an appeal to the International Criminal Court, which examines war crimes and crimes of military aggression.

The All-Ukrainian Environmental League calls on the citizens of Ukraine to take joint action to protect their native land!

Крім найочевидніших наслідків війни у східних регіонах України, таких як загибель людей, знищення домівок, загальної руйнації та злиднів, війна призводить до погіршення економічного стану країни, загрожує оточуючому середовищу, погіршує соціальні умови життя. В умовах війни увага влади зосереджується на таких нагальних питаннях як фінансування армії, влаштування біженців та надання допомоги пораненим. Але в той же час, потрібно приділяти увагу й іншим можливим наслідкам війни, та вивчати їх комплексно, оскільки проблеми стану оточуючого середовища можуть легко перетворитися на загрози соціального характеру. Наприклад сильне забруднення питної води чи пошкодження потужного промислового об’єкту неминуче призведуть до хвороб і загибелі людей, що в свою чергу викличе проблеми економічного характеру. Саме тому необхідний всеосяжний підхід до визначення наслідків війни на Донбасі та шляхів їхнього вирішення.

Позиція ВЕЛ

Відновлення східного регіону України на засадах збалансованого розвитку

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо утилізації боєприпасів методом підриву

collage voyna мал

Схід України є одним з небагатьох місць, де збереглися унікальні типчаково–ковилові цілинні степи, байрачні та заплавні ліси. Цінним природно – ландшафтним спадком є крейдяні скелі, які потрапили в Top-100 всеукраїнського конкурсу «Сім природних чудес України». Важливо, що на територіях Донецької та Луганської областей, де ведуться бойові дії, знаходиться велика кількість об’єктів природно–заповідного фонду. Так, наприклад, в північній частині Донецької області знаходиться національний природний парк «Святі гори», який протягнувся уздовж лівого берега річки Сіверський Донець.

collage photocat мал

Національний природний парк "Святі гори" до та після обстрілів 

Події

Конференція «Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку» (24-25 вересня 2015 р., м. Слов'янськ)

Круглий стіл «Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання» (29 липня 2014 р.)

Важливим об’єктом ПЗФ є Луганський природний заповідник, що має площу більше 2 тис. га, і нараховує 186 ендемічних видів рослин та більше 100 видів тварин, що занесені до Червоної книги України. 

Slovianska TECЩе одним серйозним наслідком ведення бойових дій є небезпека руйнування об’єктів промисловості, яких є чимало на територіях Донецької та Луганської областей. Згідно Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, станом на 2013 рік у вищезгаданих областях зареєстровано 21 об’єкт класом підвищеної небезпеки від 1 до 2. Пошкодження будь якого з промислових об’єктів може призвести до вибухів, руйнування складів і сховищ токсичних або сильнодіючих отруйних речовин та інших катастрофічних наслідків.

Починаючи з 2014 року потерпає від руйнувань Авдіївський коксохімічний завод, що є найбільшим в Європі. В процесі діяльності цього підприємства в атмосферу викидаються пил, оксиди азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, аміак, фенол, бензол, нафталін, сірководень та ціаністий водень. У разі відключення систем фільтрації концентрації цих речовин у довкіллі можуть стати критичними.

Інформаційні матеріали

Екологічні ризики на Сході України

Виступ Т. Тимочко на Громадському радіо щодо загрози підприємствам Донбасу (9.03.17)

Виступ Т. Тимочко на Громадському радіо щодо стану довкілля на Сході України (7.11.16)

Виступ Т. Тимочко на Громадському радіо щодо екологічного моіторингу на Донбасі (9.07.16)

Резолюції  конференції «Розвиток державної системи моніторингу довкілля Донецької області» (15.12.15)

Інформаційні матеріали конференції «Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку» (2015 р.)

Джерела фінансування відбудови східних регіонів України (презентація Мінрегіонбуд, 2015 р.)

Внесок Програми розвитку ООН в Україні у відновлення та налагодження миру на Сході України (2015 р.)

Презентація Всеукраїнської екологічної ліги "Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання"

vodokanalПроблеми з водопостачанням мирного населення є однією з найскладніших проблем, які можуть виникнути у регіонах, де проводяться бої. Вперше Донецький край зіткнувся з такою проблемою, коли 11 червня 2014 року на каналі «Сіверський Донець – Донбас» сталася аварія, яку з великим труднощам вдалося усунути, бо ремонтна бригада працювала в умовах обстрілу.

Потенційними джерелами забруднення річки є скид токсичних речовин в результаті аварії якогось підприємства, потрапляння у воду трупів людей чи тварин, пошкодження міських очисних установок, забруднення вірусами чи мікроорганізмами в результати терористичних актів тощо. Будь яка з цих подій може призвести до того, що вода буде становити небезпеку для здоров’я людей і тварин, а оскільки річка є основним джерелом прісної води, санітарно-гігієнічна ситуація в містах може досягти критичного стану.