Понеділок 15 лип. 2024
Стратегічні ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги

І. Ми ініціюємо започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого є:

 • зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;
 • інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;
 • формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;
 • міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи».
 • створення Національної екологічної ради України;
 • створення на регіональному та місцевому рівнях мережі незалежних громадських рад;
 • залучення до охорони природи широких верств населення з різних секторів суспільства, підприємців, педагогів, студентську молодь, тобто екологічно свідомих та патріотично налаштованих громадян.
 • закріплення на законодавчому рівні інтеграції екологічної політики у стратегії, програми та плани соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • розроблення змін до адміністративної реформи з метою створення системи інтегрованого управління природними ресурсами, їхньої охорони та відтворення;
 • розроблення та затвердження Стратегії та Національного плану дій щодо впровадження збалансованого розвитку в Україні;
 • сприяння створенню відкритої інтегрованої системи державних кадастрів природних ресурсів;
 • посилення ролі економічних механізмів природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.

Рушійними силами Національного процесу «Довкілля для України» мають стати: громадськість, наука та освіта, екологічно дружній бізнес, інститути влади на національному та місцевому рівнях.

ІІ. ВЕЛ буде докладати особливих зусиль для посилення ролі громадськості у прийнятті державних рішень, підтримуючи:

ІІІ. Важливого значення ВЕЛ надає формуванню природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, зокрема:

 • закріплення на законодавчому рівні інтеграції екологічної політики у стратегії, програми та плани соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях;
 • розроблення змін до адміністративної реформи з метою створення системи інтегрованого управління природними ресурсами, їхньої охорони та відтворення;
 • розроблення та затвердження Стратегії та Національного плану дій щодо впровадження збалансованого розвитку в Україні;
 • сприяння створенню відкритої інтегрованої системи державних кадастрів природних ресурсів;
 • посилення ролі економічних механізмів природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.

Детальніше дивіться у файлі PDF:

Документи

1) Стратегічні ініціативи.

В розділі "Програмні та організаційні документи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи