Субота 25 трав. 2024
2010 рік

26–28 жовтня 2010 р. у Києві відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля-2010», який проходив у Міжнародному виставковому центрі.

У церемонії відкриття взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр Андрій Клюєв, Міністр Кабінету Міністрів України, координатор Форуму Анатолій Толстоухов, Міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський, пані Рікарда Рігер, директор Представництва ПРООН в Україні, Надзвичайні та Повноважні Посли іноземних держав.

Довкілля 2010 1

Важливість проведення подібного заходу підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій Клюєв, який зазначив, що серед ряду національних проектів, оголошених Президентом України Віктором Януковичем, основним залишається розв’язання екологічних проблем. Україна може прийти до «зеленої» економіки протягом десяти років. Події останніх років довели усьому людству, наскільки вразливим є наш світ, як легко можна порушити екобаланс.

Міністр Кабінету Міністрів, координатор Форуму Анатолій Толстоухов зазначив, що «суспільство, оснащене досягненнями техногенної цивілізації, спрямовує зусилля на пошук оптимальних розв’язків такої гострої проблеми, як запобігання глобальним екологічним катастрофам. Зрозуміло, що розв’язування меганебезпечних проблем у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища потребує розроблення й реалізації виваженої політики не лише в окремій країні, а й на рівні міжнародного співтовариства».

Водночас Анатолій Толстоухов додав, що Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010» є можливістю для об’єднання зусиль держави, громадських організацій, бізнесу, науки, щоб спільно робити все для поліпшення екологічної ситуації в Україні, Європі та світі.

Міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський відзначив високий рівень учасників Форуму. «Сучасні українці наголошують на екологізації всіх сторін життя, зміні свідомості нації й створенні нового суспільства. Уряд, розуміючи важливість практичного впровадження засад збалансованого розвитку в країні для забезпечення кардинального поліпшення якості життя населення, затвердив новий склад національної ради зі сталого розвитку України, на яку покладено завдання формувати економічні, соціальні та екологічні передумови для переходу до збалансованого сталого розвитку. Усвідомлюючи важливість його екологічної складової, ми закінчуємо роботу над новою екологічною політикою», – зазначив Микола Злочевський.

ДОКУМЕНТИ ФОРУМА

 Резолюція Міжнародного екологічного форуму «ДОВКІЛЛЯ 2010»

Програма Всеукраїнської наукової екологічної конференції «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики» (26 жовтня 2010 р.)

Програма Міжнародної науково-практичної конференції  «Національна екологічна політикав контексті європейської інтеграції України» (27 жовтня 2010 р.)

Програма Бізнес-форума «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку» (28 жовтня 2010 р.)

Програма VI Всеукраїнської конференції громадських природоохоронних організацій «Участь громадськості у формуванні та реалізації стратегії національної екологічної політики та національного плану дій з охорони довкілля» (25 жовтня 2010 р.)


Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Ро-Бьок у своєму виступі зробив наголос на тому, що «після сільськогосподарської, промислової та інформаційної, людство стоїть на порозі екологічної революції. Наша планета стикається з безпрецедентними проблемами, включаючи зміну клімату і питання енергетики. Тож людство має об’єднатися, аби врятувати себе і Землю». Він розповів про створений корейським урядом глобальний інститут зеленого зростання (Global Green Growth Institute) та запросив український уряд до співпраці у цьому напрямі.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, підкреслила, що «збалансований розвиток України має стати новою політичною метою, а можливо – національною ідеєю українців за рахунок формування ефективного суспільства, яке не руйнуватиме середовище свого існування».

На думку організаторів Форуму, основними принципами сучасної екологічної політики України має бути об’єднання економічного зростання та раціонального використання ресурсів, комплексне розв’язання економічних і екологічних проблем, гарантування екологічної безпеки та зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище.

У роботі Форуму взяли участь десятки громадських екологічних організацій, представники обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища та бізнес-компанії. Тематика секцій та круглих столів Форуму присвячена актуальним проблемам сьогодення, зокрема: «Структурна перебудова та екологізація економіки – пріоритет переходу України до збалансованого (сталого) розвитку», «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття», «Освіта для збалансованого (сталого) розвитку», «Екологічна безпека як визначальна умова переходу України до збалансованого розвитку», «Транскордонне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем», «Досвід впровадження та перспективи Кіотського протоколу: політика й заходи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів», «Довкілля Чорного моря: в пошуках шляхів до збалансованого розвитку».

У рамках Форуму відбулися науково-практичні конференції «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики», «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України» і Бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна умова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку».

ЗАХОДИ ФОРУМА

Науково-практична конференція «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики» (26 жовтня 2010 р.)

Міжнародна науково-практична конференція  «Національна екологічна політикав контексті європейської інтеграції України» (27 жовтня 2010 р.)

Бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку» (28 жовтня 2010 р.)

VI Всеукраїнська конференція громадських природоохоронних організацій «Участь громадськості у формуванні та реалізації стратегії національної екологічної політики та національного плану дій з охорони довкілля» (25 жовтня 2010 р.)

Виставка «ДОВКІЛЛЯ 2010»

 


16507Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010» став стартовим майданчиком для розгортання національного проекту «Довкілля для України» як складової процесу «Довкілля для Європи». Про це йшлося під час Бізнес-форуму «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку». Завдання полягає у зменшенні рівня забруднення, щоб звести до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище і запобігти погіршенню його екологічного стану для майбутніх поколінь.

Заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Іван Макаренко підтримав думку членів громадських організацій щодо негайного розроблення та прийняття нової національної екологічної політики. Адже цього потребує складна екологічна ситуація в Україні. Цю тему обговорювали під час міжнародної науково-практичної конференції «Національна екологічна політика у контексті європейської інтеграції України».

Учасники круглого столу «Довкілля та здоров’я: оцінка екологічних ризиків» висловили стурбованість тим, що щороку до атмосфери від діяльності промислових підприємств потрапляє близько 10 мільйонів тонн шкідливих речовин, особливо у регіонах зі значною концентрацією важкої та хімічної промисловості. Ця цифра, на жаль, має тенденцію росту. Андрій Сердюк, директор Інституту гігієни та медичної екології імені О. Марзеєва НАМН України переконаний, що документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів у атмосферу з урахуванням їхньої токсичності потребують перегляду. В Україні сформувався стабільний фон хімічного канцерогенного забруднення повітря, який значно перевищує встановлені гігєнічні нормативи. І, на жаль, у цій ситуації мешканці України залежать від державних та регіональних дій. Вчений наголосив на необхідності підготовки до 2015 року державної цільової програми проведення оцінки та відвернення ризиків здоров’ю населення від чинників навколишнього природного середовища та запровадження до 2020 року керованого управління екологічним ризиком.

 «Екологічна функція держави має бути другою за значущістю після економічної, яка впливає на прийняття державних рішень. Без такої зміни пріоритетів розраховувати на поліпшення стану довкілля та гарантування екобезпеки не доводиться. Зниження екологічної функції держав прирікає їхнє населення на локальні екологічні катастрофи та загрожує глобальною катастрофою», – зазначив Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, директор науково-дослідного інституту екологічної політики та збалансованого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України на міжнародній науково-практичній конференції «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України».

ВИДАННЯ ФОРУМА

 Обкладинка Довкілля 2010 1 Обкладинка Довкілля 2010 2  Обкладинка Довкілля 2010 3 

Підводячи фінальну риску у роботі форуму, його учасники склали Резолюцію та підкреслили, що українське суспільство готове приймати новації, спрямовані на захист навколишнього середовища і відновлення екологічного балансу. Вони висловили впевненість, що рішення Форуму «Довкілля-2010» будуть покладені в основу державної політики на національному та місцевому рівнях.

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи