Четвер 22 лют. 2024
Вересень
Вересень (11)

Вівторок, 27 вер. 2022 Автор

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

emblema VEL USFS

Завданнями проєкту є:

•        формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;

•        підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;

•        проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.

•        розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

•        створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

Гасіння лісової пожежі 1

Гасіння лісової пожежі

Гасіння лісової пожежі

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Objectives of the project "Creation of a public system of fire

protection of forests in Ukraine"

The All-Ukrainian Environmental League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The objectives of the project are:

- formation and training of four teams of volunteer fire brigades in target communities;

- preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and public outreach to prevent forest fires;

- carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades - project participants with the necessary technical means.

- development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;

- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.

Неділя, 25 вер. 2022 Автор

Всесвітній день річок відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою підвищення обізнаності громадськості про річки та заохочення до їх збереження. Цього року це свято відзначають 25 вересня. Річки – головні поверхневі артерії суходолу, концентратори потоків речовини та енергії в ландшафтах, наявні на всіх континентах. Долини річок є концентраторами ландшафтного різноманіття, важливими шляхами міграції для рослин і тварин багатьох видів. Ріки є дуже чутливими до антропогенного впливу, і лише завдяки нашій активній участі ми можемо забезпечити їхнє здоров’я на наступні роки. Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років займається вивченняv антропогенного навантаження на водні ресурси (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../tematychni-napriamy.../voda).

5 р.Сіверський Донець

Осередки Всеукраїнської екологічної ліги активно застосовують різні форми роботи у цьому напрямі, залежно від особливостей водних об’єктів певної території, ступеня антропогенного впливу на них, екологічних проблем, що виникають у процесі водокористування. Зокрема, проводять наукові дослідження, запроваджують тематичні природоохоронні заходи і акції, розглядають питання стану водних ресурсів на засіданнях Наукової ради ВЕЛ, здійснюють просвітницьку роботу стосовно значення водних об’єктів і необхідності їх збереження тощо. З початком військового вторгнення росії забезпечення населення якісною питною водою є одним з головних завдань! Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Державного водного агентства та басейнових управлінь реалізувати свою діяльність на засадах Водної Рамкової директиви ЄС. Необхідно перейти до практичного застосування інтегрованого управління водними ресурсами, реалізовувати басейновий принцип у водокористуванні та опікуватись збереженням водних об’єктів. Вода – це життя!

Джерела: сайт ВЕЛ Фото: мережа Інтернет

Середа, 21 вер. 2022 Автор

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Для реалізації проєкту обрано 4 цільові територіальні громади: Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область.

 

Корсунь Шевченківська ТГ

Герб Корсунь-Шевченківської територіальної громади

Поліська громада

Герб Поліської територіальної громади

З огляду на продовження російської військової агресії проти України плановані територіальні громади можуть бути змінені. У перспективі можливе поширення активностей проєкту на всі територіальні громади України. Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально- методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

USFS

 

 

Objective of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

The Ukrainian Ecological League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. To implement the project, 4 target territorial communities were selected: Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska in Cherkasy region. Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed. In the future, it is possible to extend the project activities to all territorial communities of Ukraine. The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine through the creation of a system of voluntary fire brigades in pilot communities. To actively involve civil society in forest fire prevention and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special equipment and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires; create, fill and promote the website of voluntary fire brigades, prepare and publish training materials, conduct training lectures and seminars, practical training on the ground and interact with the public.

Вівторок, 20 вер. 2022 Автор
Однією з найнезвичайніших природоохоронних дат є Ніч кажанів, яку відзначають в ніч з 20 на 21 вересня.
З 1997 року це загальноєвропейська природоохоронна акція, в якій беруть участь усі країни, що є сторонами Угоди про збереження кажанів у Європі – EUROBATs (діє з 1991 pоку, ратифікована Верховною Радою України 19 травня 1999 року).
 
Кажан
 
Мета Угоди – узгодження дій, розроблення і впровадження європейськими державами спільних заходів щодо збереження кажанів та місць їхнього перебування. Одним з пріоритетів діяльності в рамках Угоди є підвищення рівня обізнаності населення стосовно важливості збереження кажанів.
 
Кажани 2
 
Кажани – дуже незвичні ссавці, будова тіла яких дозволяє їм літати. Їхні крила підтримуються довгими та дуже сильно розвиненими передніми кінцівками. Також кажани мають вузький хвіст, який обтягнутий літною перетинкою. Довжина цього хвоста дорівнює довжині голови ссавця.
 
Кажани в печері
 
Кажани в печері
 
У світі існує близько 900 видів кажанів, і вони становлять майже одну чверть усіх сучасних видів ссавців. Хоча кажани досить поширені, у регіонах з інтенсивним розвитком промисловості і сільського господарства чисельність їхніх популяцій катастрофічно зменшується, і багато видів зараз знаходяться на межі зникнення.
На території України всі види рукокрилих занесені до Червоної книги України та потребують охорони. Міжнародна ніч кажанів проводиться з 2001 року в більш, ніж 60 країнах.
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги зазначають, що внаслідок повномасштабної військової агресії росії екосистеми України зазнають нищівного впливу, під загрозою зникнення опинились рідкісні види рослин і тварин, зокрема і кажани. Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора задля збереження біорізноманіття, задля майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет
Понеділок, 19 вер. 2022 Автор
19 вересня о 00:20 російські військові здійснили обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС). Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено понад 100 вікон будівель. 
Наслідки обстрілу Південноукраїнської АЕС
 
Наслідки обстрілу Південноукраїнської АЕС
 
Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
 
Південноукраїнської АЕС
 
Обстріл Південноукраїнської АЕС
 
Акти ядерного тероризму російських окупантів загрожують усьому світові.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більш рішучих дій для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – Російської Федерації. Першочерговим завданням є закриття повітряного простору над Україною!
Джерело: державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"», мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет
Неділя, 18 вер. 2022 Автор
Внаслідок російського обстрілу 14 вересня руйнувань зазнали гідротехнічні споруди Кривого Рогу. Рівень води в ріці Інгулець значно підвищився, річка вийшла з берегів та почала підтоплювати прилеглі території та 112 приватних будинків. 15–16 вересня внаслідок підтоплення знесло лінію електропередач, понад 700 сімей залишилися без світла. Через зруйновані водопроводи без води залишаються близько 8 тисяч людей.
 
Наслідки виходу річки Інгулець з берегів
 
Вода у річці Інгулець, до якої входять Войнівське, Іскрівське та Карачунівське водосховища, набула червоного кольору. Це відбулося через використання для засипки шлюзів гідротехнічної споруди буту, суглинку та щебня, які містять і гематит. Місцеві активісти ВЕЛ слідкують за розвитком подій.
17 вересня під головуванням заступника міністра захисту довкілля Олени Крамаренко проведено екстрену міжвідомчу нараду з приводу аварійної ситуації надзвичайного характеру, яка призвела до забруднення річки Інгулець. Представники міністерства, ДЕІ, місцевих органів влади, науковці, громадськість обговорили ситуацію, заслухали результати лабораторних досліджень, сформували конкретні заходи щодо стабілізації ситуації. У нараді взяла участь Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, запропонувала ДЕІ та місцевим органам влади провести інвентаризацію найбільш еколого-небезпечних техногенних об’єктів, науковцям розробити практичні рекомендації щодо адекватних дій для локалізації/ліквідації ймовірних аварій, міністерству створити із застосуванням засобів цифровізації джерело інформування населення про загрози техногенного характеру, ОДА, міністерствам і відомствам вжити невідкладних заходів щодо організації системи моніторингу на регіональному та державному рівнях.
Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що ситуація з річкою Інгулець відображає, у значній мірі, рівень еколого-техногенних загроз для всіє нашої країни в умовах російської агресії. І як наші славні захисники на фронті дають відсіч ворогу, так і ми всі маємо докладати усіх зусиль для захисту людей , інфраструктури та довкілля.
Все для нашої Перемоги! Слава Україні!
П'ятниця, 16 вер. 2022 Автор
Міжнародний день охорони озонового шару Землі (INTERNATIONAL DAY FOR THE PRESERVATION OF THE OZONE LAYER) був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1994 році і відзначається 16 вересня на згадку про день підписання Монреальського протоколу.
Основною метою відзначення цього дня є запобігання руйнуванню озонового шару в результаті антропогенних дій.
Озоновий шар – це газовий шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері), що складається з особливої форми кисню – озону.
 
Озоновий шар
 
Озоновий шар
 
Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на Землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з головних глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття.
 
Озон
 
Озон
 
16 вересня 1987 року в Монреалі (Канада) відповідно до Віденської конвенції був розроблений Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, який був підписаний і набув чинності 1 січня 1989 року. В рамках цього протоколу вдалося заборонити виробництво і вжиток 100 видів хімікатів, що руйнують озоновий шар. Мета документу – спрямувати дії країн на захист озонового шару за допомогою скорочення (або припинення) виробництва і споживання деяких хімічних речовин, які руйнують озоновий шар.
Україна у 1985 році підписала, а наступного року ратифікувала Віденську конвенцію, а 20 вересня 1988 року приєдналася до Монреальського протоколу.
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж 25 років своєї діяльності проводить тематичні дослідження, круглі столи, обласні організації ВЕЛ проводили акції, зокрема акція «Збережи озоновий шар та зелені насадження. Збережи своє майбутнє».
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет
Вівторок, 13 вер. 2022 Автор

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема російськими обстрілами. Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.

Космознімок лісової пожежі Кінбурнська коса 11.05.2022

Космознімок лісової пожежі, Кінбурнська коса (11.05.2022)

 

Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій російськими військами Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га

Наслідки лісової пожежі Кінбурнська коса

Наслідки лісової пожежі, Кінбурнська коса (2022)

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021 вид звхерху

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021 вид зверху)

Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу. Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. 

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021)

Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості.

Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, облаштовані у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони 12 05 2022

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони (12.05.2022)

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька 30.08.2021

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька, Луганська область (30.08.2021)

З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

 

On the need to create a public system of forest fire protection in Ukraine

The Ukrainian Ecological League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by Russian shelling. The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the Kherson region occupied by Russian troops. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares. Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna. Fires dramatically deteriorate the conditions of natural regeneration of forests, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species by stands of low-value hardwoods. The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to deterioration of the Earth's climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are:

- fires, arranged in places with dry grass;

- burning grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

- sunlight focused by glass fragments;

- shelling and active military operations.

Given the increasing risks of fire hazards in forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. More information on the project implementation in the following newsletters.

Середа, 07 вер. 2022 Автор
7 вересня 2020 року світ вперше відзначив Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.
Ця екологічна дата встановлена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 19 грудня 2019 року, щоб привернути увагу до проблеми якості повітря.
Забруднення повітря є надзвичайно серйозним екологічним ризиком для здоров’я людини і другою найбільш поширеною причиною смерті від неінфекційних захворювань після куріння тютюну.
Небо над пшеничним полем
 
Небо над пшеничним полем
 
Головною темою Міжнародного дня чистого повітря для блакитного неба в 2022 році для України можна вважати забезпечення потреб у чистому повітрі для кожного, особливо в період військового стану. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року дії окупантів завдають надзвичайних збитків довкіллю, зокрема, через ведення активних бойових дій значного забруднення зазнає атмосферне повітря.
Обстріли об’єктів промисловості та інфраструктури призводять до пожеж, які спричиняють додаткове забруднення повітря, ґрунту та води.
Продукти горіння, які потрапляють у повітря, складаються з токсичних газів і твердих часток.
Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук: вуглекислий газ (CO2), чадний газ (CO), водяна пара (H2O), бурий газ (NO), закис азоту (N2O), діоксид азоту (NO2), формальдегід (CH2О), пари ціанистої кислоти (HCN), азот (N2), а також велика кількість токсичної органіки.
російські окупанти здійснюють обстріли нафтобаз та об’єктів хімічної промисловості. Експерти Всеукраїнської екологічної ліги зазначають, що пожежі на нафтобазах несуть величезну загрозу для довкілля та здоров’я населення.
 
Пожежа на нафтобазі в м. Лисичанськ
 
Пожежа на нафтобазі в м. Лисичанськ
 
Найбільшу небезпеку становлять сажа, сірчана кислота та продукти окислення нафти, які виділяються при згоранні нафтопродуктів. Чорний дим на місці пожежі свідчить про те, що частинки сажі великі, тож вони швидше випадатимуть на землю. Сажа вважається небезпечним забруднювачем повітря: якщо вона потрапляє до дихальних шляхів людини – може відкладатись у носоглотці, трахеї, бронхах і викликати кашель. Окрім того, до повітря та ґрунтів через пожежу можуть потрапити сірчана кислота та бензопірен, який є канцерогеном.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні організації долучитися до зупинення російського агресора!
Понеділок, 05 вер. 2022 Автор
Більше тижня тривають пожежі на торфовищах у Київській області. Станом на 5 вересня існують два осередки загоряння торфу в с. Соснівка та смт Димер Вишгородського району, два – у с. Красний Ріг і смт Гостомель Бучанського району, та один осередок торф’яної пожежі в с. Нові Безрадичі в Обухівському районі.
Особливістю горіння торф’яників є здатність розгорятись та поширюватись протягом тривалого періоду часу – місяцями.
 
Горіння торфовищ 1
 
В результаті торф’яних пожеж згорає майже в 10 разів більше біологічної маси, в порівнянні з лісовими пожежами. Це призводить до пірогенної деградації ґрунтів, що означає втрату родючих земель. Під час горіння в атмосферу виділяється значна кількість диму та токсичних газів, «парникові» хімічно активні гази CO2 (діоксид вуглецю), NO (окис азоту), SO2 (діоксид сірки) органічні сполуки NH3(аміак), H2CO (формальдегід), C2ОH12 (бензапірен), феноли, альдегіди) та інші сполуки.
Зберігається дуже високий ризик інтоксикації людей, які живуть поблизу осередків загоряння або тих, які знаходяться в зоні задимлення. Оскільки торф не горить, а тліє, під час пожежі торфовища виділяється величезна кількість диму. Цей дим може перевищувати густоту повітря в 10 разів, через що він піднімається у верхні шари атмосфери і залишається на висоті до 2-5 метрів, на рівні дихання людини. Але окрім шкідливих сполук в атмосферному повітрі, пожежі забруднюють ще й ґрунтові води.
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги рекомендують жителям столиці та Київської області:
– зачинити вікна в приміщеннях;
– за можливості зменшити час перебування на вулиці;
– пити багато води.
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи