Вівторок 16 лип. 2024
Екологічна енциклопедія

EEВсеукраїнська екологічна ліга зініціювала видання тритомної «Екологічної енциклопедії» – широкопланового науково-довідкового видання, в якому, на основі досягнень національної та світової екологічної науки, подано сучасну інформацію про всі її галузі. Енциклопедія уособлює велику інформаційно-пошукову систему, де представлено у лаконічній формі уніфіковану українську наукову термінологію з екології. «Екологічна енциклопедія» розкриває зміст майже 5000 термінів, значна частина яких подається вперше, а також вміщує близько 2000 кольорових ілюстрацій, графіки та діаграми, оглядових і спеціальних карт, що в комплексі характеризує сучасний розвиток екологічної науки та її основні галузі. Особливістю Екологічної енциклопедії є те, що в ній вміщено значний масив довідкового матеріалу у текстовій і табличній формах (статистичні дані, екологічні нормативи, гранично допустимі концентрації тощо). До статей подано бібліографію.

ЕЕ2006Загальні засади добору статей до Екологічної енциклопедії ґрунтуються на положенні про те, що екологія є багато об’єктною наукою, а екосистема – багатокомпонентною системою. Це відображено в словниковій структурі Екологічної Енциклопедії. Реєстр термінів було складено на основі вивчення вітчизняної та зарубіжної енциклопедичної літератури, сучасних монографічних видань екологічного спрямування, підручників, словників, тематичних атласів, а також консультацій з фахівцями.

st1Абсолютна більшість статей Енциклопедії – авторизовані. До її створення залучено висококваліфікованих фахівців у різних сферах теоретичних і прикладних питань екології, представників органів державної влади, громадського екологічного руху.

st2Екологічна Енциклопедія має важливе значення для усталення українського термінологічного апарату в галузі екології.

 

 

З питань придбання Екологічної енциклопедії звертайтеся за телефоном:

044-251-13-32

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи