Середа 19 черв. 2024
Звіт про роботу ВЕЛ у 2000 році

Всеукраїнська екологічна Ліга об’єднує 23 обласні організації та міські у Києві та Севастополі (зареєстровані в Управлінні юстиції). Йде розбудова Кримської республіканської, Кіровоградської обласної організацій.

Продовжується розбудова місцевих осередків по Україні. Активно проходить ця робота у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій та інших областях. На жаль, є регіони, в яких цей процес стоїть на місці (Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська). На цей час ми маємо 158 міських та районних осередків. Всеукраїнська екологічна Ліга об’єднує понад 6 тисяч членів. Розпочата робота по створенню бази даних членів ВЕЛ, видаються членські квитки.

Перейти до файлів *.pdf

Завданнями Ліги є:

–організація громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства;

–боротьба за припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;

–розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля;

–сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго-ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;

–формування екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, сприяння підвищенню екологічної освіти та культури громадян.

На початку 2000 року Всеукраїнська екологічна Ліга ініціювала проведення парламентських слухань з питань охорони довкілля. Громадській організації вперше вдалося вийти зі своїми ініціативами на рівень законодавчої влади. ВЕЛ звернулася до фракції НДП у Верховній Раді. Депутати фракції Сергій Шевчук і Михайло Ковалко розробили проект постанови “Про парламентські слухання про реалізацію екологічної політики та дотримання екологічного законодавства в Україні”, зареєстрований 14.09.00 р. Згідно рішення Верховної Ради ці слухання відбулися 29 листопада 2000 року.

В рамках підготовки до слухань ВЕЛ провела ряд заходів, а саме:

Квітень – липень 2000 р. Підготовка та розсилка листів з запрошенням взяти участь в підготовці до парламентських слухань з питань захисту довкілля (створення бази даних державних, наукових установ та інститутів, профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій тощо).

Впродовж 2000 р. Проведення конференцій, “круглих столів”, засідань Наукової Ради ВЕЛ та інших тематичних науково-практичних заходів:

а) Засідання Наукової Ради ВЕЛ:

 • квітень – “Оцінка екологічного ризику та безпека життєдіяльності”
 • травень – “Науково-правове обґрунтування екологічного аудиту та екологічного страхування”
 • серпень – видання карт “Екологічні проблеми природних вод” та “Екологічні проблеми атмосферного повітря”. Карти видано накладом 15 тис. примірників. Видання, в першу чергу, орієнтоване на загальноосвітні школи, тому третину з них ВЕЛ безкоштовно розповсюдила по школах країни.
 • вересень – міжнародна науково-практична конференція “Шляхи розв’язання екологічних проблем Карпатського регіону в контексті спільної діяльності державних та громадських організацій” (разом з Закарпатською обласною державною адміністрацією за сприяння Закарпатської обласної НДП). У роботі конференції взяли участь представники Міністерства екології і природних ресурсів, багатьох науково-дослідних інститутів, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, природоохоронних установ, народні депутати України. Активну участь взяли Закарпатська, Тернопільська, Дніпропетровська, Черкаська, Запорізька, Донецька, Волинська, Житомирська, Вінницька, Луганська обласні та Київська міська організації ВЕЛ. В ході конференції були обговорені такі питання: наукове обґрунтування шляхів розв’язання екологічних проблем Карпатського регіону, організація ефективної співпраці державних та громадських організацій, проекти Законів “Про сільський екотуризм”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічне страхування”. Конференція прийняла резолюцію з пропозиціями до Президента України, Міністерства екології і природних ресурсів, відомчих установ, обласної державної адміністрації щодо покращення екологічної ситуації у Карпатському регіоні.
 • вересень – конференція молодих вчених-ботаніків “Актуальні проблеми ботаніки та екології” (разом з Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Т.Г. Шевченка та Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України). У конференції взяли участь молоді вчені з 15 областей України, а також їх колеги з Росії та Польщі. Були розглянуті фундаментальні питання ботаніки, збереження видового різноманіття, екології популяцій. Доповіді молодих дослідників увійшли у збірку матеріалів конференції, виданої ВЕЛ.
 • жовтень – всеукраїнська наукова студентська конференція “Екологічна наука: перспективи розвитку”, м. Київ. В роботі конференції взяли участь студенти, яких рекомендували Донецька, Черкаська, Херсонська, Львівська, Харківська, Чернігівська обласні та Київська міська організації ВЕЛ. Були представлені доповіді за такими напрямами:
 • листопад – всеукраїнська науково-практична конференція “Екологічна освіта і виховання в Україні: досвід та перспективи” (разом з Академією педагогічних наук України)
 • травень – круглий стіл “Стан атмосферного басейну м. Києва: проблеми, наслідки та шляхи подолання” (КМО ВЕЛ разом з постійною комісією з питань охорони довкілля Київради та КМО НДП).
 • червень – науково-практична конференція “Екологічні проблеми Харківщини” (Харківська ОО ВЕЛ разом з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем, Харківською ОО НДП).
 • червень-серпень – науково-дослідницька робота в Криму на території ландшафтного заказника “Мис Айя” (моніторинг стану довкілля) силами учасників літнього табору ВЕЛ ”Екологічна варта” за сприяння Міністерства екології і природних ресурсів. Метою досліджень є збереження унікальних об’єктів живої і неживої природи, відновлення екосистем, притаманних даній місцевості, вивчення структури фітоценозів та їх стійкості.
 • жовтень – круглий стіл “Природно-заповідні території міста Києва” (КМО ВЕЛ, НДП).
 • 1 та 2 канали “Українського радіо” та канал “Промінь” (передачі “Школяда”, “Старшокласник”, “Зустрічі на майдані”, “На теми дня”, “Світ у якому ти живеш” та випуски новин),
 • Всесвітня служба новин радіо “Україна” (іномовлення),
 • телеканали УТ-1 (УТН), СІТ (випуски новин),
 • газети “Демократична Україна”, “Освіта”, “Освіта України”, “Україна молода”, “Голос України”, група газет видавництва “1 вересня”.
 • Київський регіон – ДТРК “За Київським часом”, ДТРК “Голос Києва”, газету “Київський вісник”,
 • Харківський регіон – радіопередачу “Сурмочка” на Харківському обласному радіо, передачу “Сьогодення” на ТК “Харків-2”, газету “Слобожанщина”,
 • Черкаський регіон – газети “Новини Черкащини”, “Антенна” та Черкаське обласне радіо,
 • Хмельницький регіон – газету “Подільські вісті”,
 • м. Севастополь – газету “Слава Севастополя” та Севастопольське міське радіо й телебачення та радіо “Омега-поліс”,
 • Сумський регіон – газети “Перемога”, “Сумщина”, “Вперед”, “Добрий день”,обласне радіо,
 • Закарпатський регіон – газети “Ужгород”, “Новини Закарпаття”, “Молодь Закарпаття ”,
 • Вінницький регіон – газети “Вінницькі відомості”, “Поділ ля” та Вінницьке державне телебачення, та інші.

б) Конференції:

– біоекологія, геоекологія, созологія (охорона природи)

– техноекологія, стійкий розвиток

– соціоекологія (екоправо, екологічна освіта та виховання)

в) регіональні заходи:

Учасники круглого столу, серед яких були начальник управління Мінекобезпеки у м. Києві , голова постійної комісії з питань охорони довкілля Київради, директор Центральної геофізичної обсерваторії та інші провідні спеціалісти, обговорили стан атмосферного повітря м. Києва та прийняли рішення щодо впровадженя заходів з охорони повітряного басейну м. Києва згідно з Київською міською програмою охорони навколишнього природного середовища на период 1999-2002 роки.

Наявність у столиці України та її найближчих околицях унікальних куточків живої природи ставить багато проблем, пов’язаних з їх охороною та раціональним використанням.

Для обговорення цих проблем Київська міська організація Всеукраїнської екологічної Ліги провела круглий стіл «Заповідні зони м. Києва». Учасники круглого столу, серед яких були представники з Управління екобезпеки у м. Києві, головного управління заповідної справи, головної державної екологічної інспекції та інші провідні спеціалісти обговорили стан заповідних територій м. Києва та прийняли резолюцію з пропозиціями до органів державної влади.

В ході підготовки парламентських слухань спільно з фракцією Народно-демократичної партії у Верховній Раді України проведено семінари, “круглий стіл” за такими напрямами:

Дата проведення засідання

 

Тематика засідання

 

7 листопада

Екологічне законодавство; екологічні аспекти господарської діяльності; екологічний аудит; екологічне страхування; еколого-економічне нормування; сталий розвиток

8 листопада

Охорона біорізноманіття та господарська діяльність на природних територіях, що охороняються; раціональне природокористування; екологічний моніторинг.

9 листопада

Ядерна енергетика; проблеми утилізації та переробки токсичних відходів (ядерних, хімічних, солей важких металів); вплив шкідливих речовин та відходів на здоров’я людей.

14 листопада

Ґрунти та надра; моніторинг, вивчення та мінімізація шкідливого впливу добувної промисловості на довкілля.

20 листопада

Енергозбереження в Україні: еколого – економічні аспекти.

У семінарах взяли участь представники Харківської, Тернопільської, Сумської, Вінницької, Полтавської обласних організацій, Київської та Севастопольської МО ВЕЛ.

Особливу увагу Всеукраїнська екологічна Ліга приділяє вихованню екологічно свідомої особистості, підвищенню рівня екологічної освіти і культури громадян.

25 березня 2000 року відбувся семінар координаторів та голів Рад обласних організацій Всеукраїнської дитячої спілки “Екологічна варта” “Пріоритетні напрями, зміст і методи діяльності ВДС “Екологічна варта”.

У семінарі взяли участь лідери ВДС “Екологічна варта” з 23 областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. У ході роботи розглянуто питання пріоритетних напрямів роботи, ролі Всеукраїнської дитячої спілки “Екологічна варта” у формуванні екологічної свідомості дітей та молоді, становлення структури самоуправління обласної організації.

На часі створення та впровадження у діяльність нових програм, таких, як “Вартівські вміння”, “Вартівські збори”, “Школа лідерів”, проекту “Прибери планету”.

Учасники семінару прийняли резолюцію з пропозиціями до Міністерства освіти і науки, освітніх закладів, Всеукраїнської екологічної Ліги; наголосили на необхідності розробки та прийняття Національної стратегії екологічної освіти та виховання.

12-14 травня у м. Гусятині Тернопільської області відбувся семінар “Робота екологічних таборів як форма виховання екологічного світогляду молоді”, організований Тернопільською обласною організацією ВЕЛ та заповідником “Медобори” за сприяння Тернопільської ОО НДП.

В ході семінару учасники мали змогу ознайомитися з методичними розробками фахівців багатьох областей країни з питань організації та проведення еколого-оздоровчих таборів, експедицій, екологічних стежин тощо, обмінятися досвідом з цього питання.

У м. Севастополі відбулася всеукраїнська дитяча конференція “Екологічна етика: шляхи виживання людства”. Юні екологи з різних регіонів України захищали свої науково-практичні роботи у чотирьох напрямах: гідроекологія, загальна екологія, екологія та краєзнавство, екологія та права людини. Учасники познайомилися з роботою Молодіжної групи дії з екологічної етики, роботами президента Міжнародної спілки екоетики професора Отто Кінне.

Протягом вересня – жовтня у школах країни проходив традиційний Всеукраїнський урок екологічних знань. У навчальних закладах були проведені уроки з екології, екологічні читання за темами “Історія взаємовідносин суспільства і природи”, “Збереження ландшафтного та біологічного біорозмаїття”, уроки на базі Ботанічних садів, природничих музеїв. У школах Києва цей урок проводився в рамках днів НДП.

25-26 листопада пройшла всеукраїнська конференція «Екологічна освіта та виховання в Україні: досвід та перспективи». Освітяни з усіх регіонів України взяли участь у її роботі.

В грудні в Харкові відбувся Всеукраїнський фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, який започатковано Всеукраїнською дитячою спілкою "Екологічна варта” за сприяння ВЕЛ та НДП. У заході взяли участь команди з АР Крим, Вінниці, Дніпропетровська, Миколаєва, Рівного, Сум, Тернополя, Харкова, Хмельницька, Черкас, Чернівців, Києва.

Всеукраїнська екологічна Ліга проводить значну практичну природоохоронну роботу. Акція “Збережи ялинку” – направлена на попередження незаконного вирубування хвойних дерев та на формування громадської думки спрямованої на збереження хвойних лісів. У рамках цієї акції проходить конкурс “Замість ялинки – зимовий букет”. ВЕЛ щороку проводить широку інформаційно-агітаційну кампанію у засобах масової інформації.

Акція “Первоцвіт”. З метою запобігання винищення перших весняних квітів члени Всеукраїнської екологічної Ліги ведуть еколого-просвітницьку та пропагандистську роботу щодо роз’яснення важливості збереження первоцвітів серед учнів шкіл та студентської молоді. Вчителям шкіл надаються інформаційно-методичні матеріали, листівки, брошури, які допомагають їм у розробці тематичних бесід, вікторин, організації позакласних заходів.

Акція Всеукраїнської екологічної Ліги “Посади своє дерево” відбувається двічі на рік: навесні та восени. Члени ВЕЛ, залучаючи всіх небайдужих громадян, дітей і молодь, висаджують дерева та кущі у парках, скверах, а також на пришкільних ділянках, зокрема навесні активістами Ліги було посаджено 5000 деревна всій території України.

15 квітня в рамках святкування Дня довкілля ВЕЛ спільно з НДП у м. Києві облаштовувала парк “Позняки”, відбулося встановлення пам’ятного знаку та висадка 50 комових дерев на алеї “Злагода”.

За сприяння ВЕЛ у березні було створено “Центр екологічної освіти та інформації”. Серед спільних видавничих проектів – матеріали конференцій, круглих столів та засідань Наукової Ради ВЕЛ, серія карт екологічної тематики. Видано перші дві карти, в роботі наступні дві: “Еколого-економічне зонування території України” та “Стійкість природного середовища до техногенного навантаження”. Всього до серії увійдуть 10 карт. Планується видання екологічних ігор та серії “Червонокнижні та рідкісні рослини України”. Видається бібліотечка ВЕЛ, яка складається з двох серій: “Екологічна освіта та виховання” та “Природоохоронні акції ВЕЛ”. Всі матеріали, що видаються Всеукраїнською екологічною Лігою, містять інформацію про підтримку, яка надається Народно-демократичною партією, та спільні заходи. Екологічні карти, буклети та листівки, які видає Ліга, виконані в корпоративних кольорах НДП.

Матеріали, підготовлені прес-службою Всеукраїнської екологічної Ліги, систематично виходять у центральних та регіональних ЗМІ. Серед постійних інформаційних партнерів серед центральних ЗМІ можна виділити:

Матеріали ВЕЛ постійно друкуються в газеті “Україна і світ сьогодні” (тематична сторінка “Довкілля”).

У висвітлені своїх заходів співпрацюємо з інформаційними агенціями “Інтерфакс-Україна”, УНІАН, ДІНАУ.

Інформаційні повідомлення ВЕЛ виходять у спеціалізованих екологічних бюлетенях “ISAR-Єднання” та “Зелене досьє” та у бюлетені НДО “Нова Україна”.

Налагоджена співпраця з організацією “Інтерньюз-Україна”, яка виготовляє теле- та радіопередачі і розповсюджує їх по регіональних теле- та радіокомпаніях.

Серед регіональних ЗМІ, які систематично висвітлюють діяльність ВЕЛ, можна виділити:

Пропагандистська робота, видавничі проекти та робота із засобами масової інформації Всеукраїнської екологічної Ліги формують позитивний імідж НДП, як партії соціальної роботи.

Всеукраїнська екологічна Ліга бере активну участь у роботі Громадської Ради при Міністерстві екології і природних ресурсів України. Нині екологічна громадськість України веде підготовку до проведення 5 конференції міністрів довкілля європейських країн та “паралельна” конференція представників екологічної громадськості Європи, які відбудуться в Києві у 2003 році.

15-16 грудня 2000 року в Києві проведено Першу Всеукраїнську конференцію екологічної громадськості. Підготовка до Першої Української конференції екологічної громадськості велася силами організацій-членів Громадської Ради при Міністерстві екології і природних ресурсів України та ряду інших об’єднань громадських екологічних організацій. Головою Оргкомітету було обрано Тимочко Тетяну Валентинівну – першого заступника голови Всеукраїнської екологічної Ліги, що свідчить про авторитет ВЕЛ серед громадських організацій природоохоронного спрямування.

Всеукраїнська екологічна Ліга реалізує соціальний проект “Екологія Душі – Екологія Держави”, складовою якого є створення таборів відпочинку з екологічною направленістю для дітей, підлітків, молоді.

Табір Всеукраїнської екологічної Ліги - це поєднання оздоровлення, активного відпочинку зі спостереженнями в природі, практичними природоохоронними заходами, творчою роботою дітей.

До програми роботи табору входять: науково-дослідницька робота, тренінги, розвиваючі екологічні ігри, експедиції, екскурсій. Життя у таборі будується за екологічними принципами, на засадах гармонійного існування людини в природі

Програма здійснюється за участю різних установ та громадських організацій – Академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання, Інституту екології людини, Інституту південних морів, Міжнародної спілки екологічної етики, Молодіжної групи дій екоетики, Всеукраїнської дитячої спілки “Екологічна варта”. Табір ВЕЛ діє за сприяння Народно-демократичної партії.

Влітку цього року табір “Екологічна варта” відвідало близько 500 дітей, у тому числі діти, батьки яких загибли під час аварії на шахті ім. Баракова в місті Краснодоні, діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей.

Сумська ОО ВЕЛ у серпні організувала проведення обласного дитячого екологічного табору “Джерело”.. За час роботи табору було оздоровлено 25 дітей – членів Сумської ОО ВЕЛ та Краснопільської організацій ВДС “Екологічна варта”.

Полтавською ОО ВЕЛ протягом літа було оздоровлено дітей с. Хомутець Миргородського району, які постраждали внаслідок отруєння невідомою хімічною сполукою.

Активною просвітницькою, виховною, природоохоронною діяльністю займається Всеукраїнська дитяча спілка “Екологічна варта” створена за сприяння ВЕЛ. Це участь у проведенні традиційних всеукраїнських заходів, таких, як “Збережи ялинку” /рейди з охорони хвойних дерев/, “Піклування про птахів” /заготівля кормів та виготовлення годівничок взимку, виготовлення шпаківень навесні/, “Первоцвіт” /збереження первоцвітів від винищення/, “Посади своє дерево” /озеленення, закладання парків, садів/. Обласні організації мають цікаві регіональні заходи – такі, як акція “Ріки мого дитинства” на Волині, облаштування природного заказника на Дніпропетровщині, акція “Марш парків” у національних природних парках “Святі гори”, “Путилівське урочище” на Донеччині, заходи “Моніторинг несанкціонованих сміттєзвали”, “Чиста вода”, “Струмочок, річечка, ріка” на Житомирщині, “Чистий берег – річці Уж” на Закарпатті, “Ми – за чисте та здорове місто” у Запоріжжі, заготівля матеріалу для насіннєвого фонду у Луганській області, “На варті перлини міста” – прибирання побутового сміття в прибережній смузі озера Чеха на Сумщині.

Значна робота проводиться місцевими осередками Всеукраїнської екологічної Ліги по Україні.

Вінницька ОО ВЕЛ взяла участь у реконструкції історичного пам’ятника архітектури та садово-паркового мистецтва “Садиба “П’ятничани”. Було висаджено дерева тих самих видів, які колись садив граф Грохольський. Члени обласної організації провели дослідження стану земель та води, рослинного та тваринного світу Микулинецького заказника Літинського району.

Дніпропетровською ОО ВЕЛ проводилися роботи у міському громадському заказнику “Лівобережний”, який було створено ОО ВЕЛ, висаджено 500 дерев, озеленено території дитячих садків та тролейбусного депо.

Житомирською ОО ВЕЛ висаджено декоративні дерева та кущі студентами вузів та учнями шкіл у парку Інженерно-технічного інституту. Разом з управлінням екобезпеки видано посібник “Природа і матеріальна культура Житомирщини”.

Закарпатська ОО ВЕЛ взяла участь у роботі міжнародної комісії “Міжнародна система оповіщення щодо аварійних ситуацій в басейні Дунаю”.

Луганська ОО ВЕЛ. У Артемівську закладено “Алею першокласників”. Разом з Народно-демократичною партією області, НДО “Нова Україна”, НДЛМ, ВЖНДО “Дія” упорядковані території храмів Луганщини у рамках акції “Дорога до храму”.

Одеською ОО ВЕЛ висаджено 200 дерев та кущів, розбито 11 квітників, впорядковано 3,2 га території. Спільно з міським управлінням транспорту проведено комплексну експертизу забруднення повітря автомобільним транспортом в місті.

Полтавська ОО ВЕЛ. Привернення уваги громадськості та державних установ до ситуації, що склалася в с. Хомутець Миргородського району. В Полтавському педінституті відбувся виступ екологічного театру “Лілея”.Члени ВЕЛ дослідили екологічний стан річки Сула Лохвицького району. До роботи були залучені учні, студенти, науковці.

У червні Рівненською ОО ВЕЛ та обласною організацією ВДС “Екологічна варта” проведено науково-практичний семінар, на якому члени районних, міських організацій ВДС “Екологічна варта” області обмінялися досвідом роботи в галузі проведення природоохоронних заходів, проведення екологічних екскурсій, організації екологічної виховної роботи серед юнацтва та молоді, залучення молоді до природоохоронних акцій, дослідницької роботи та ін.

Сумська ОО ВЕЛ. Проведено еколого-краєзнавчу експедицію “Краю мій неозорий” з метою вивчення флори та фауни заказника “Шелихівський”-пам’ятки природи загальнодержавного значення.

Тернопільською ОО ВЕЛ взято шефство над парком “Воскресіння-2000”, який закладено на місці пустиря. Акцію “Первоцвіт” на Тернопільщині розпочато зверненнями по радіо, телебаченню до населення. Членами осередків розвішувалися агітаційні листівки, проводилися виховні години у школах, конкурси малюнків та аплікацій для малюків.

Харківською ОО ВЕЛ у травні проведено міжобласний семінар “Система екологічного виховання молоді в школах та позашкільних навчально-виховних закладах”, на якому відбулася презентація школи – “ЕКО-129”, обмін досвідом роботи педагогів, огляд виставки матеріалів з питань екології та ін. Видані брошюри спільно з ХМО НДП “Екологічна ситуація в Харківській області” та збірка “Екологічне право України” спільно з ХОО НДЛМ. Харківська ОО ВЕЛспільно зобласним управлінням освітипроводила просвітницько-роз’яснювальну роботу в дитячих будинках, школах міста, області. У радіопередачі “Сурмочка” члени ОО ВДС “Екологічна варта” розповідали про первоцвіти України та проблеми їх збереження. Пройшов міський та обласний конкурс екологічних агітбригад.

Хмельницькою ОО ВЕЛ 22-24 вересня проведено Всеукраїнський фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, в якому взяли участь художні колективи різних куточків України. ЧленамиХмельницької ОО ВЕЛ спільно з екологічними інспекторами проводився рейд по вилученню первоцвітів. Активісти Ліги та “Ековарти”проводили еколого-просвітницьку роботу серед школярів області. Закладено алею вздовж Львівського шосе, впорядкована територія парку ім. І.Франка.

Черкаською ОО ВЕЛ організовані походи по вивченню малих річок Черкащини та місцевих джерел, зібрана інформація про стан навколишнього природного середовища м. Черкаси. В акції збереження первоцвітів охоплено 800 школярів, студентів, освітян. Було організовано виступи по радіо.

Севастопольською МО ВЕЛ в рамках акції “Посади своє дерево” проведено екологічний мітинг та посадку зелених насаджень, впорядковано силами учнів територію пам’ятки природи “Максимова дача”. Спільно з міським Будинком Природи та кабінетом біології Інституту післядипломної освіти проведено конкурс “Первоцвіт”. Учні шкіл міста підготували костюмовану виставу та спеціальні карти з позначками місць зростання кримських ендеміків. Відбулася зустріч ініціативної групи мешканців Інкерману та активістів Севастопольської МО ВЕЛ з підготовки акції протесту проти погіршення екологічної ситуації у місті внаслідок шкідливої діяльності цеху переплавки алюмінієвого лому підприємства “Домінанта”.

Всеукраїнська екологічна Ліга має великий обсяг роботи. Для її виконання необхідно зміцнювати структуру організації, розбудовувати осередки, більш потужно працювати з органами державної влади, які несуть відповідальність за стан довкілля, працювати з широкими колами громадськості, оскільки зараз проблеми навколишнього природного середовища турбують кожну людину.

 

Голова Секретаріату Т.В.Тимочко.

Переглянути файли у *.pdf

1) План роботи;

2) Звіт.