Середа 19 черв. 2024
Громадська оцінка національної екологічної політики

На сучасному етапі розвитку суспільства розв’язання будь-якої екологічної проблеми міжнародного, національного, регіонального чи місцевого рівнів потребує спільних зусиль державних установ, громадськості та бізнесу.

У демократичному суспільстві важливу роль у прийнятті екологічно значущих рішень відіграє громадськість. Громадянське суспільство виконує функцію привернення суспільної уваги до тих екологічних проблем, на які не реагує ні держава, ні ринок. Іншими важливими функціями громадської екополітики є громадський контроль за реалізацією національної та міжнародної екополітики, а також підтримка громадянських ініціатив, спрямованих на поліпшення стану довкілля.

В Україні громадський екологічний рух давно став одним із суб’єктів національної екологічної політики. І це не дивно, оскільки зростає заінтересованість найширших верств населення в екологічній проблематиці у зв’язку з численними планами та реалізацією небезпечних для довкілля проектів і програм і погіршенням екологічної ситуації. Зростають чисельність і масовість активних дій громадськості на захист середовища існування й свого конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

У 2002–2003 роках громадські екологічні організації України вперше виступили з ініціативою підготовки доповіді «Громадська оцінка екологічної політики в Україні». Ця доповідь була представлена на Спільному засіданні міністрів та НУО на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи», яка проходила в Києві у травні 2003 року.

Зусиллями громадськості необхідність підготовки громадської оцінки екологічної політики була закріплена у 2010 році на законодавчому рівні відповідно до прийнятого Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Зокрема, Ціль 1 Стратегії передбачає «сприяння виданню та поширенню Доповіді громадських екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки національної екологічної політики, починаючи з 2011 року».

У Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки передбачено таке завдання: «Видання, у тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників доступу до екологічної інформації».