Вівторок 16 лип. 2024
2006 рік

Національний молодіжний центр „Екологiчні ініціативи”оголошує про початок підготовки до 5-ої Всеукраїнської студентської конференцiї, в рамках якої відбудеться конкурс-захист екологічних проектів.

В епоху нових науковоємних технологiй людство потребує збалансованого пiдходу до вирiшення нагальних екологiчних проблем – вiд регiональних до глобальних.

Вiд наукового потенцiалу молодих людей залежить дуже багато.

Проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту екологічних проектів – ще один крок на шляху виявлення найяскравiших наукових особистостей серед молодi.

Конкурс-захист вiдбудеться 20-21 березня у м. Черкаси. Роботи приймаються за адресою: 03150, м. Київ, а/с № 163, (електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) з помiткою «На студентський конкурс-захист проектів».

 

Вимоги до конкурсних робіт:

1. Проект має містити обгрунтування необхідності розробки, актуальність ідеї, теоретичні викладки.

2. Проект має висвiтлювати проблеми енерго- та ресурсозбереження та мати  конкретні практичні пропозицiї щодо захисту довкiлля.

3. Робота має супроводжуватись демонстрацією конкретного досвіду, практичних напрацювань.

Вимоги до оформлення робiт:

Друкований об’єм тексту: 3-5 сторінок.

Стаття готується у будь-якому з редакторів Word 6.0/7.0/97. Шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,0 і абзацним відступом 1,27 см.) на папері формату А-4 з полями (верхнє – 3,0 см, нижнє – 3,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 2,0 см; від краю верхнього колонтитулу – 1,0 см, нижнього – 2,0 см).

На першому рядку ліворуч вказується УДК. Всередині рядку через рядок – ініціали та прізвище автора (курсив напівжирний, прописний розміром 14 pt), імена інших співавторів (при наявності) розміщуються нижче.

Через рядок нижче всередині рядка вказується повна назва організації, яку представляє автор (курсив розміром 14 pt).

Назва роботи подається через рядок по центру без переносів (напівжирний, розміром 16 pt). Далі через рядок розміщують текст статті.

Наявні малюнки і таблиці повинні бути розташовані чітко в межах друкованого поля книжної орієнтації сторінок та супроводжуватись підписами і заголовками (напівжирний розміром 12 pt). Підписи до малюнків не поєднуються з малюнком.

Формули готуються в редакторі формул, наприклад, Equation 3; з наскрізною нумерацією з правого поля. Література (через рядок всередині, курсив напівжирний), оформлена відповідно до ГОСТ 7.1-84, повинна мати посилання по тексту в порядку згадування.

 

 
Зразок оформлення роботи:
 
УДК 502.35:502.52(477)
 
І.О. Калиниченко,
 
Чернівецька міська організація НМЦ „Екологічні ініціативи”
 

Енерго- та ресурсозберігаючі технології в Україні

 

З текстом роботи подається:

Заявка на участь у конкурсі-захисті екологічних проектів

1. Прізвище__________________________________________________,

ім’я, по батькові______________________________________________

2. Навчальний заклад
(повна назва__________________________________________________,
П.І.Б. ректора_________________________________________________,
поштова адреса_______________________________________________,
телефон/факс, е-mail___________________________________________)

3. Факультет__________________________________________________

4. Курс_______________________________________________________

5. Контактні координати учасника конференції для зв’язку

поштова адреса_______________________________________________,
телефон/факс, е-mail___________________________________________)

6. Назва роботи________________________________________________

 

Термiн подання робiт – до 10березня 2006 року.

Роботи подавати у друкованому та електронному вигляді.

Роботи будуть розмiщенi на сайтi ВЕЛ у рубрiцi «Конференцiї». Обговорення  електронних виступiв також вiдбудеться на сайтi.

За результатами буде видана збiрка студентських робiт.

Роботи

1) Альтернативное горение

2) Біорізноманіття угруповань комах пасторальних екосистем Чернівецької області

3) Біоконверсна технологія виробництва органо-мінеральних добрив, Черкаси

4) Технологія зниження вмісту отруйних домішок у відпрацьованих газах автомобілів, Черкаси

5) Синтез біодизелю, Черкаси

6) Альтернативне горіння вуглеводнів, Черкаси

7) Інтенсифікація роботи геліоаеробаричної електростанції (ГАБЕС) шляхом використання фазових переходів води, Черкаси

8) Исследование методики и разработка программных средств планирования комплексных мероприятий по нейтрализации загрязнений, Киев

9) Комплексная технология повышения ресурса бетонных канализационных сетей, Харків

10) Застосування мікрокосмів для прогнозування змін лісових ресурсів

11) Матях

12) Перспективи введення в культуру in vitro Gentiana asclepiadea L. як замінника природних ресурсів рідкісного лікарського виду Gentiana lutea L., Тернопіль

13) Деякі результати досліджень ембріонального розвитку благородного оленя, Мелітополь

14) Аспекты проектирования экологической сети Донецкой области как фактора сохранения природных и социально-экологических ресурсов, Лактионова

15) Розміщення об’єктів альтернативної енергетики на природно-заповідних територіях

16) Экологические механизмы сбережения рекреационных ресурсов Национального природного парка «Святые Горы»

17) Розміщення об’єктів альтернативної енергетики на природно-заповідних територіях

18) Перспективи використання вітроенергетики на комплексах біологічної очистки

19) Системи регулювання освітленості

20) Інформаційно-керуюча система для енергоощадних світлотехнічних установок

21) Біоконверсна технологія виробництва органо-мінеральних добрив

22) Виготовленні брикетів з відходів деревообробного виробництва

23) Інформаційно-обчислювальна система аналізу і прогнозу електроенергії з врахуванням її ритмічності

24) Застосування клонального мікророзмноження in vitro для збереження та відтворення ресурсів рідкісного лікарського виду Gentiana lutea L.

25) Ющенко

26) Загибель зелених “легень” м. Рівного на прикладі Каштана кінського