Понеділок 25 жовт. 2021

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги в усіх регіонах України фіксують забруднення відходами нафтопродуктів водойм, атмосферного повітря, ґрунтів, прибережних акваторій та акваторій морських портів. Відомий випадок на узбережжі одеського пляжу, коли протягом 2019-2021 Відпрац мастила 1рр. у море потрапила значна кількість нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi. Тоді масляниста пляма та сіра плівка сріблястого кольору вкрила кілька сотень квадратних метрів морської акваторії, а вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів. У липні 2020 року інспектори Державної екологічної інспекції виявили у Києві в Оболонському районі забруднення відпрацьованими мастилами озера Опечень. Коли вони приїхали брати лабораторні аналізи, то опинилися, за їх же словами, по коліна у мазуті. На жаль, такі приклади в Україні не поодинокі.

Інтенсивне зростання в Україні транспортних засобів призвело до накопичення небезпечних відходів, таких як відпрацьовані мастила та машинні масляні фільтри. Основні об’єми відпрацьованих олив утворюються на транспорті, у промисловості та енергетиці.

Відпрац мастила 4При тому, що об’єм утворення відпрацьованих олив становить понад півмільйона тон, в Україні регенерується тільки 3% від загального обсягу споживання.

Де ж опиняється інші 97% відпрацьованих олив ? – Значна їх частина забруднює навколишнє природне середовище.

Майже половина відпрацьованих олив застосовуються без регенерації як пічне і котельне паливо на теплоелектростанція та підприємствах. Інша частина, через фейкові, неіснуючі фірми, але які мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами від міністерства захисту довкілля, потрапляє у водойми, балки і яри. Як наслідок – забруднюється повітря, вода та ґрунти, відбувається загибель біоти, погіршується здоров’я людей, що проживають поряд із осередками забруднень.

Наднормативні викиди від спалювання відпрацьованих олив містять свинець та інші важкі метали, хімічні сполуки з канцерогенною дією. Температура спалювання недостатня для повного згоряння усіх шкідливих речовин, що містяться у такому «паливі». Переважна більшість котелень не обладнані фільтрами для уловлювання цієї отрути, а тому токсичні викиди забруднюють повітря, осідають на ґрунти і водні об’єкти.

Відпрацьовані оливи, потрапляючи у водне середовище, утворюють плівку, знижують концентрацію кисню у водоймах. Це призводить до загибелі живих водних організмів від задухи. Пізніше ці плівки і відмерла органіка осідають на дно водойм і спричиняють вторинне забруднення. Відпрацьовані оливи легко просочуються на значну глибину й можуть повністю позбавити ґрунт родючості. Особливу небезпеку залишки нафтопродуктів становлять для підземних вод – основного джерела питної води.

Відпрац мастила 2В Україні створена відповідна нормативно–правова база, що регулює відносини щодо знешкодження та утилізації небезпечних відходів, зокрема і відпрацьованих мастил (олив). і покликана забезпечити охорону довкілля Основою її є Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням. Згідно постанови КМУ від 17 грудня 2012 р. № 1221 «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» для всіх суб’єктів господарювання – виробників, імпортерів мастил (олив), переробників відпрацьованих мастил (олив) та споживачів мастил (олив) встановлюються норми збирання відпрацьованих мастил (олив) від загального обсягу: на 2015-2019 роки – 40%; до 2024 року – 50%; до 2029 року – 60%; до 2035 року – 70%. Станом на сьогодні жодна з цих норм не виконана. Головними проблемами у цій сфері є:

  • порушення та невиконання законодавчих норм представниками контролюючих органів влади, бізнесовими структурами і громадянами. Активісти ВЕЛ неодноразово фіксували каністри з відпрацьованими оливами на полігонах побутових відходів;
  • надзвичайно низькі штрафи за порушення вимог щодо поводження з відходами, зокрема під час їх зберігання, утилізації або захоронення (наприклад, для посадових осіб передбачено штраф у розмірі до 1700 грн);
  • відсутність системи мотивації та економічного стимулювання екологічно дружнього поводження з нафтопродуктами і зокрема моторними мастилами.

Відпрац мастила 3

Ще один аспект проблеми полягає у тому, що в Україні слабо розвинені потужності, що використовують новітні технології регенерації відпрацьованих мастил. Але саме за рахунок регенерації можна економити природні ресурси та енерговитрати, а також продовжити термін експлуатації використаних олив до необмеженого терміну. У розвинутих країнах світу регенерація мастил сягає до 70%. Для виробництва нового високоякісного продукту потрібно в рази менше відпрацьованої оливи а ніж сирої нафти. Отже, ресурсна цінність відновлення відпрацьованих мастил в Україні не обрахована, а тому тут є значний потенціал.

 

Консервація земель 1Всеукраїнська екологічна ліга запропонувала Держгеокадастру, Міндовкілля та Мінагрополітики розглянути і підтримати доповнення та зміни до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку консервації земель».

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на своєму сайті запропонувала до громадського обговорення проєкт Порядку консервації земель (ПКЗ). Голова Донецького обласного осередку ВЕЛ Олексій Бурковський, разом з колегами, підготували власне бачення перспектив консервації земель, яке й стало основою звернення ВЕЛ до органів влади, що опікуються даною проблематикою.

За нинішньої екологічної ситуації консервація земель не може розглядатися лише як інструмент покращення якості ґрунтів. Сьогодні консервація має розглядатися зокрема як інструмент виправлення дисбалансу ландшафтів та реалізації політики декарбонізації економіки, спосіб боротьби з опустелюванням та змінами клімату.

Структура земельного фонду, яку сьогодні має Україна, відзначається надмірною сільськогосподарською освоєністю. За попередніми оцінками, визначеними Інститутом землеустрою при НААН, в Україні близько 6,5 млн га земель – це орнонепридатні землі, які стали такими через втручання людини. Вже нині потрібно створювати механізми виведення їх із сільськогосподарського обігу. Відновлення потребують до15 млн га малопродуктивних, техногенно забруднених і деградованих ґрунтів.

Запропонована версія ПКЗ-2021, на нашу думку, має ряд переваг у порівнянні з попереднім порядком консервації. Варто відзначити зменшення кількості документів, необхідних для здійснення консервації, спрощення процедури консервації через ліквідацію комісій з консервації та повторних комісій після закінчення її терміну, відповідність ряду останніх законодавчих змін, в тому числі можливість проведення консервації через ренатуралізацію.

Консервація земель 3Однак, запропонований документ має і ряд недоліків, головними з яких є:

- застаріла парадигма сприйняття консервації, що розглядає її перш за все в якості інструменту покращення якості ґрунту;

- відсутність деталізації стосовно багатьох положень в ПКЗ-2021, які потребують уточнення та конкретизації;

- можливість здійснення консервації лише через договір з уповноваженим суб’єктом;

- неоднозначні цифри орієнтовних показників,що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами, і які потребують перегляду за участі науковців. 

Ми розуміємо, що ПКЗ-2021 є підзаконним актом на основі нинішньої нормативно-правової бази, тому з об’єктивних причин його розробники не могли спростити процедуру консервації до актуального на сьогодні рівня. Спрощення процедури консервації земель потребуватиме подальших змін земельного законодавства України, щоб уникнути його половинчастості. Зараз доволі парадоксально буде виглядати проєкт землеустрою після дозволу консервації через ренатуралізацію, адже щоб просто залишити ділянку у спокої і надати відтворитися природному комплексу самостійно, робочий проєкт її землеустрою має включати «матеріали ґрунтових та інших обстежень; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проєктування; розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроєктованих заходів з охорони земель» і ще купу інших матеріалів.

Розуміємо, що для практичної реалізації наших пропозицій потрібно буде вносити зміни до ст.55 Закону України «Про охорону земель», ст. 20 та ст. 54 Закону України «Про землеустрій», які б значно спростили процедуру консервації земель. Відповідні зміни щодо спрощення процедури консервації  мають бути внесені з часом і в Порядок консервації земель-2021.

Однак, країна не може зараз обійтися без такого нормативно-правового акту навіть на основі нинішнього недосконалого законодавства. Безумовно ПКЗ-2021 потрібен вже зараз, тому з одного боку ми підтримуємо його розробку та втілення в практику, з іншого боку закликаємо врахувати запропоновані нами доповнення та зміни, які наведені в додатку до нашого звернення.

Порівняльня таблиця змін та пропозицій до ПКЗ-2021

День чистих рук 3Сьогодні Всесвітній день чистих рук. Із 2008 р. цей день відзначається щорічно 15 жовтня і присвячується підвищенню обізнаності та розуміння важливості миття рук із милом як ефективного та доступного способу запобігання хворобам і збереження життя людей.

День чистих рук 6Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Брудні руки є однією з головних причин високої дитячої смертності в Азії та Африці. Через немиті руки в організм людини потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та гострих респіраторних захворювань. Саме тому ООН і ЮНІСЕФ закликали виділити один день на рік, щоб звернути увагу на необхідність привчити дітей мити руки.

Під час пандемїї COVID-19 ця процедура виходить на перший план.

День чистих рук 4

Не можна не помітити, що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.

День чистих рук 2Питання гігієни не може бути проблемою однієї людини. Крім його бажання він може стати розповсюджувачем важких захворювань. Кишкові інфекції здатні вразити одразу все сімейство, а не одну людину. Питання гігієни рук стоїть особливо гостро в підприємствах громадського харчування, дитячих установах. До працівників даних закладів застосовуються підвищені вимоги, адже від того наскільки співробітники дотримуються правил миття рук багато в чому залежить здоров'я сотні дітей.

Небезпека стихіиних лих 2Резолюцією 44/236 від 22 грудня 1989 року Генеральна Асамблея ООН постановила оголосити другу середу жовтня Міжнародним днем по зменшенню небезпеки стихійних лих (англ. International Day for Natural Disaster Reduction).

Міжнародний день відзначався щорічно протягом проголошеного ООН Міжнародного десятиріччя зменшення небезпеки стихійних лих, що проводилося у 1990-1999 роки.

21 грудня 2009 року Генеральна Асамблея в своїй резолюції 64/200 ухвалила проголосити 13 жовтня датою святкування Дня і змінила назву на Міжнародний день зменшення небезпеки лих (англ. International Day for Disaster Reduction).

Небезпека стихіиних лих 5На третій Всесвітній конференції зі зменшення небезпеки лих (англ. Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) в Японії у березні 2015 року було підкреслено, що стихійні лиха приносять смерть, руйнування і викликають соціальні та економічні потрясіння в першу чергу на місцевому рівні. Щорічно мільйони людей змушені залишати рідні місця в результаті стихійних лих. У 2014 році переміщеними особами стали 19,3 мільйона чоловік. В результаті стихійних лих країни змушені скорочувати ресурси, асигновані на програми з вирішення завдань сталого розвитку.

Небезпека стихіиних лих 4Можна виміряти належне управління ризиком стихійних лих у збережених життях, зменшенні кількості людей, які постраждали внаслідок катастроф, та зменшенні економічних втрат. COVID-19 та кліматична надзвичайна ситуація говорять нам про те, що нам потрібні чітке бачення, плани та компетентні, уповноважені установи, що діють на основі наукових доказів для суспільного блага.

Для цього потрібно мати національні та місцеві стратегії зменшення ризику стихійних лих до кінця року, узгоджені державами-членами ООН. Ми повинні бачити стратегії, що стосуються не лише окремих небезпек, таких як повені та шторми, але ті, що реагують на системний ризик, спричинений зоонозними хворобами, кліматичними шоками та руйнуванням навколишнього середовища.Небезпека стихіиних лих 1

Хороші національні та місцеві стратегії зменшення ризику стихійних лих повинні бути багатогалузевими, пов’язуючи політику у таких сферах, як використання земель, будівельні норми, охорона здоров’я, освіта, сільське господарство, охорона навколишнього середовища, енергетика, водні ресурси, зменшення бідності та адаптація до змін клімату.

День захисту тварин16В Україні День захисту тварин, які є однією з важливих складових довкілля та екосистем, відзначають щороку 4 жовтня.

Постійний їхній захист передбачає стаття 51 Закону України «Про тваринний світ», згідно з яким ведеться державний облік та кадастр тваринного світу, порядок проведення таких робіт визначено Постановою Кабінету Міністрів України №772 від 15 листопада 1994 року.

День захисту тварин 1Мета свята полягає у:

- сприянні обізнаності людей про тварин, зокрема про загрози, з якими вони стикаються;

- визнанні ролі представників фауни у житті людини;

- покращенні зв’язку між людиною та дикою природою;

- просуванні програми дій задля добробуту видів.

Захищати представників фауни дійсно необхідно, і, в першу чергу, захищати від діяльності людини.

День захисту тварин 3За даними дослідників Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), за останні 50 років популяція тварин у лісах планети скоротилася більше ніж у двічі. Найбільш вразливими категоріями, за спостереженням науковців, є амфібії, наприклад, жаби, а також ссавці, зокрема, мавпи та лісові слони. Скорочення кількості диких видів відбувається через втрату середовища існування, зокрема внаслідок вирубування лісів.

Зміна фауни лісів буде небезпечною – може зникнути здатність лісів зберігати парникові гази, що призведе до жорсткішої кліматичної кризи.

День захисту тварин 2

В Україні види, що знаходяться під загрозою зникнення, заносять до Червоної книги. Вони підлягають особливій охороні на всій території країни. «Найпопулярнішими» тваринами Червоної книги України є наступні: зубр, рись, ведмідь бурий, їжак вухатий, горностай, кіт лісовий, корсак, лелека чорний, заєць білий, жук-олень.

Всесвітніи день охорони місць існування3День охорони місць існування, який був затверджений у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних місць існування в Європі Бернської конвенції, відзначають у всьому світі.

Людина своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. З кожним роком у світі дедалі більше територій переходять до розряду сільгоспугідь, пасовищ, зазнають змін у зв’язку зі зростанням міст, видобутком корисних копалин, будівництвом промислових підприємств та інших господарських об’єктів.

Всесвітніи день охорони місць існування2За 19 століть нашої ери на земній кулі зникло 150 видів ссавців, в основному великих, і 139 видів птиць. Кожен зниклий вид – дуже велика втрата. Все, що зникає у тваринному світі – втрачається назавжди.

день охорони місць існування2Це призводить до того, що суттєво змінюються, а то й цілком знищуються, місця існування чисельних популяцій рослин і тварин. Щодня, внаслідок згубного впливу людства на довкілля, безповоротно зникають окремі біологічні види. Сьогодні під загрозою зникнення знаходяться понад сім тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Повсякчасне зростання загрози знищення тваринного та рослинного світу в нашій країні.

день охорони місць існування4Людина навчилася дуже багато чого: вирвалася в космос, долетіла до Місяця, але вона не зможе знову створити тура, мандрівного голуба або стеллерову корову. Все, що зникає в тваринному світі, – зникає назавжди.Всесвітніи день охорони місць існування1

Всесвітній день охорони місць проживання заснований для того, щоб нагадати людству про те, що ми, люди, є лише частиною природи, ми живемо і розвиваємося за її законами.

Тому закликаємо будувати своє життя так, щоб зберегти і передати майбутнім поколінням все розмаїття і красу тваринного і рослинного світу нашої планети!

День річки7Життя людини пов’язане з водою фізично й духовно. Це має значення для однієї людини й цілого народу, маленького села та багатомільйонного міста.

Річки – одна з могутніх зовнішніх сил Землі. Як усі зовнішні сили планети, вони виконують три види роботи в природі: руйнування, перенесення та відкладення гірських порід. 

День річки3Всесвітній день річок – це свято світових водних шляхів. Відзначають з 2005 року в останню неділю вересня. Ще задовго до цього, в далекому 1980 році Марком Анджело був заснований День річок, що святкувався лише на території Британської Колумбії (Канада).

Актуальним на сьогодні є питання планованого відновлення річкового маршруту між Балтійським та Чорним морем –  магістральний водний шлях E40 «Гданськ-Херсон» (Вісла-Дніпро). За розрахунками Морського інституту в Гданську, E40 має всі шанси стати «стратегічним транспортним каналом» (транскордонного співробітництва Польша-Білорусь-Україна), по якому перевозитимуть до 6 млн тонн вантажів щороку.

День річки2

Підняття радіоактивних мулів з дна Прип’яті і Київського водосховища загрожує зараженням питної води у водозаборах (за оцінками експертів, сьогодні на дні Київського водосховища назбиралося близько 7200 Кюрі цезію-137). Поглиблення дна і більш жорстке регулювання судноплавних глибин призведуть до зниження водообміну і швидкостей природної асиміляції забруднюючих речовин, можливі втрати важливих нерестовищ. Перетворення Прип'яті на великий «транспортний канал» не лише назавжди змінить одну з останніх незайманих рік у Європі, а й може висушити клімат Полісся.День річки5

День річки6Під загрозою в рамках цього проекту тільки на території України опиняються екосистему річки Прип’ять, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, шість національних парків і понад 50 заповідних територій. Вищенаведені впливи протирічать національному законодавству та міжнародним зобов’язанням України в рамках охорони довкілля.

Ухвалювати рішення без проведення ґрунтовних досліджень, які могли б визначити рівень радіоактивного забруднення на постраждалих територіях та упевнити про цілковиту безпечність використання зон навіть із залишковим радіоактивним забрудненням, – це ознака некомпетентності. Будь-яка спроба забути причини та ігнорування можливих загроз – призведе до нових ще більших трагедій.

Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що сьогодні безумовними пріоритетами повинні стати здоров’я людини, право на високу якість життя, збереження природних умов планети.

День грибів4Європейський день грибів (також відомий як Європейський день дії щодо грибів) – це щорічне святкування, яке проводиться четвертої суботи вересня. Його головна мета – підвищити обізнаність про важливість грибів як в екосистемах, так і в нашому повсякденному житті. І йдеться не лише про «вищі гриби», які ми звикли бачити на своєму столі, чи побоюватися, натрапивши серед моху на червоний капелюшок із цяточками.

День грибів3Гриби – це важлива ланка екосистеми поряд з тваринами, рослинами, вірусами та бактеріями. Пліснява й дріжджі теж належать до родини грибів. Вони відіграють свою роль у розкладанні органічної матерії та підвищенні родючості ґрунтів. Також гриби вступають у симбіоз із рослинами, беруть участь у процесах ферментації та бродіння. А найголовніша користь грибів – з деяких із них виробляють антибіотики, які колись здійснили революцію в медицині.

День грибів2Європейський день грибів щороку присвячують новому виду. Організатори щоразу обирають «їстівний гриб року», який стає головною темою дня. Наприклад, найперше свято Європейського дня грибів (24 вересня 2016 р.) було цілком присвячене польському грибу (Imleria badia).

У четверту суботу вересня в європейських країнах проводиться понад сотня грибних заходів. Вони включають, але не обмежуючись цим, походи на гриби, екотури, виставки, семінари для професіоналів, публічні лекції та інші освітні заходи.

Таке незвичне свято може й не привернути уваги, так само як і маленький грибочок. Але якщо поцікавитися й бути уважним — є всі шанси відкрити для себе новий світ.

День харчових втрат 1В цей день, започаткований Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у 2020 році, ми присвячуємо інформуванню про світові проблеми втрати продовольства.

Світова статистика «харчових втрат» вражає. Третина виробленої їжі потрапляє на смітник, навіть не доходячи до столу.

Це близько 1,3 млрд тонн на рік або 42 тонни в секунду. 

При цьому 870 мільйонів населення Землі недоїдають щодня.

День харчових втрат 3Низька культура споживання не лише зумовлює надмірні обсяги накопичення харчових відходів, а й справляє чималий вплив на довкілля, фінансові показники держав та етичні норми. Україна не є винятком. Відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання утворенню, перероблення та утилізацію харчових відходів і втрат гальмує розвиток національної економіки, суперечить принципам сталого розвитку.

День харчових втрат 2Всеукраїнська екологічна ліга занепокоєна проблемою стрімкого накопичення харчових відходів в Україні.

З метою регулювання поводження із залишками харчової продукції та запобігання їх перетворення у харчові відходи, що завдає значний вплив на стан довкілля, Всеукраїнська екологічна ліга, за сприяння Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО ООН), реалізовувала пілотний проєкт«Нагодуй сусіда».

Також проводилося дослідження теми «Харчові відходи: відповідальне споживання».

Експертами ВЕЛ з’ясовано, що дослідження обсягів втрат харчових продуктів, харчових відходів по відношенні до обсягів продовольства на сьогодні обмежене, оскільки жодна база даних не узагальнює світову статистику щодо харчових втрат, яка б передбачала використання гармонізованої методології збору даних для аналізу.

День харчових втрат 5Ми прагнемо привернути якомога більше уваги до сучасного марнотратного споживання, аби дати поштовх впровадженню механізмів запобігання утворенню відходів, як у виробництві, так і на рівні споживача, адже створення стійких продовольчих ланцюгів неможливе без скорочення харчових втрат.

Для того, щоб зменшити кількість харчових відходів важливо залучати і бізнеси, і уряди і безпосередньо людей.

Почніть з себе! Не марнуйте продукти харчування, використовуйте те, що вже придбали чи виростили!

Зменшуємо втрати та допомагаємо довкіллю!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи