Понеділок 27 трав. 2024
Програма громадської підтримки дітей та молоді, схильних до природоохоронної діяльності (витяг)

Вступ

Освіта є одним з прав людини, однією з передумов для досягнення збалансованого розвитку і найважливішим інструментом ефективного управління, обґрунтованого прийняття рішень і розвитку демократії.
Формування нової ідеології у ставленні до природи можливе лише за умов глибокої перебудови всієї системи освіти.
ОЗР – новий етап розвитку комплексної системи освіти, коли її складові (екологія, соціологія, економіка) стають рівнозначними.
Фундаментом ОЗР є екологічна освіта – системний, комплексний процес формування екологічного світогляду, екологічної культури; важлива складова загальноосвітнього процесу, здійснюється через безперервну систему навчання й виховання. Вихідною ідеєю, методологічною основою екологічної освіти є гармонізація взаємовідносин суспільства і природи. Основні принципи – комплексність, неперервність процесу і поширення системи цієї освіти серед усіх верств населення.
Роль громадських організацій в Україні в усіх сферах життя істотно зростає. Громадські об'єднання у практичній щоденній діяльності мають змогу докласти зусиль до позитивних зрушень – від згуртування молодих людей для конкретних природоохоронних справ до парламентських ініціатив.
Дитячий та молодіжний громадський рух є вдалою системою для формування самоорганізованої особистості, людини з активною громадянською позицією відповідальністю.
Виховання у громадській організації здійснюється таким чином, щоб дати можливість кожній молодій людині, дитині взяти участь у цікавих, обов'язково практичних, природоохоронних заходах. Важливо те, що за допомогою спеціальних програм діти у кожній акції можуть взаємонавчатися. Такі заходи допомагають не тільки підвищити рівень обізнаності у сфері екології, не тільки сформувати власний екологічний світогляд, а й стати лідерами в колективі.
Ми прагнемо сформувати ціннісне ставлення до природи, що має такі ознаки:
– усвідомлення значення природи в житті людини, самоцінності природи;
– почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них;
– здатність особистості гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно;
– критична оцінка споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, екологічної кризи;
– вміння протистояти проявам такого ставлення доступними способами;
– активна участь у практичних природоохоронних заходах, здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи;
Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою збалансованого розвитку суспільства,
узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Повний текст дивіться у файлі PDF:

Документи

1) Повний текст Програми

В розділі "Програмні та організаційні документи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи