Середа 29 лист. 2023
Погляд Всеукраїнської екологічної ліги на проблему поводження з ТПВ

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги розглянули надану документацію щодо планованого будівництва шведською компанією «Екоенерджі» підприємства з виробництва енергії із відходів в Пролетарському районі м. Донецька (ТЕО, висновки громадської експертизи) і зробили висновки, що цей об'єкт насправді являється майбутнім сміттєспалювальним заводом, тобто основна його мета – спалювати відходи, а не переробляти їх. А виробництво енергії – це лише побічний продукт згоряння.

Враховуючі сучасний складний екологічний стан міста Донецька, вважаємо недопустимим будівництво нового екологонебезпечного об'єкту, який фактично, замість однієї проблеми (захоронення і переробки твердих побутових відходів), створить декілька нових більш суттєвих проблем, зокрема:
– забруднення повітряного басейну і території міста небезпечними продуктами згоряння
– зростання загальної захворюваності серед місцевого населення (онкологічні, респіраторні, вроджені аномалії)
– уповільнення розвитку технологій з вторинної переробкою та утилізації відходів.
При спалюванні 1 тони ТПВ на сміттєспалювальних заводах, залежно від технології, утворюється 4–8 тис. м3 димових газів, що містять оксиди азоту і сірки, хлороводень і поліароматичні вуглеводні, хлорбензоли і важкі метали (ртуть, бісмут, свинець, кадмій, мідь та інші), крім того, залишається 25–40% золи і пилу, 25% забруднених стічних вод, що містять ті ж токсичні речовини.

Тому, виходячи з важливості питань охорони атмосферного повітря, збереження здоров'я місцевого населення, вирішення питання поводження з побутовими відходами в місті Донецьку, Всеукраїнська екологічна ліга пропонує:
– комплексно підійти до питання вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами в місті Донецьку. При цьому варто зосередити увагу на таких ключових напрямках вирішення проблеми як роздільний збір та повторна переробка, зменшення обсягів утворення відходів та будівництво безпечних для довкілля і здоров'я людини сміттєпереробних заводів;
– відмовитись від планованого будівництва як екологонебезпечного для довкілля та шкідливого для здоров'я населення об'єкту.

Голова ВЕЛ
Т. В. Тимочко