Четвер 25 квіт. 2024
Навчальні матеріали для членів пожежних дружин добровільної пожежної охорони територіальних громад

English below

Навчальні матеріали для членів пожежних дружин добровільної пожежної охорони територіальних громад були створені в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Обкладинка 1
Ці навчальні матеріали допоможуть у підготовці учасників добровільних пожежних дружин до оперативного та компетентного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема лісові пожежі.
Однією з основних переваг таких навчальних матеріалів є збільшення рівня професійної підготовки добровільних пожежних. Завдяки цим матеріалам, учасники дружин отримують знання про загальні принципи пожежної безпеки, техніки пожежогасіння, організації рятувальних робіт, а також методи здійснення дій у небезпечних умовах. Це дозволяє їм бути готовими до дії та ефективно реагувати на випадки загрози життю та майну громадян та навколишнього середовища.
У виданні використано матеріали ДСНС, навчальної програми підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони щодо гасіння пожеж, рятування людей, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, робочої навчальної програми з функціонального навчання осіб, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту, пожежні, утворені суб’єктами господарювання Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, методичні рекомендації Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Житомирської області (за редакцією старшого викладача С. М. Горлового, начальника НП АРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області Б. І. Білецького), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони».
Матеріали будуть корисними для самостійного опрацювання та закріплення набутих знань при виконанні обов’язків членів добровільної пожежної охорони.
Всеукраїнська екологічна ліга заохочує використання, відтворення та поширення матеріалів, поданих у цьому виданні. Інформація може бути скопійована, завантажена та надрукована для приватних, навчальних, науково-дослідних та викладацьких цілей або для використання в некомерційних продуктах чи послугах, за умови відповідного визнання Всеукраїнської екологічної ліги джерелом та власником авторських прав (за винятком випадків, коли зазначено інше), та за умови, що таке використання жодним чином не передбачає схвалення від Всеукраїнської екологічної ліги будь-яких поглядів, товарів чи послуг користувачів.
Усі запити щодо прав на використання, переклад та адаптацію, повинні бути зроблені через запит на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Навчальні матеріали доступні на сайті Всеукраїнської екологічної ліги www.ecoleague.net та сайті «Добровільна пожежна охорона України» dpd-ukraine.space

Training materials for members of fire brigades of voluntary fire protection of territorial communities

The training materials for members of fire brigades of voluntary fire protection of territorial communities were created within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
These training materials will help prepare members of volunteer fire brigades to respond quickly and competently to emergencies, including forest fires.
One of the main benefits of such training materials is to increase the level of professional training of volunteer firefighters. Thanks to these materials, members of the brigades gain knowledge of the general principles of fire safety, firefighting techniques, rescue operations, and methods of acting in hazardous conditions. This allows them to be ready to act and respond effectively to threats to life and property and the environment.
The publication uses materials from the SESU, the training and retraining programme for members of fire and rescue units to provide voluntary fire protection for extinguishing fires, rescuing people, conducting emergency rescue and other urgent works of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the SESU in Khmelnytskyi Oblast, the working curriculum for functional training of persons heading civil protection units, fire brigades formed by business entities, and the training programme for firefighters.
The materials will be useful for self-study and consolidation of the acquired knowledge in the performance of duties of members of the volunteer fire brigade.
The All-Ukrainian Environmental League encourages the use, reproduction and distribution of the materials presented in this publication. The information may be copied, downloaded and printed for private, educational, research and teaching purposes or for use in non-commercial products or services, provided that the All-Ukrainian Environmental League is properly acknowledged as the source and copyright owner (except where otherwise noted), and provided that such use in no way implies endorsement by the All-Ukrainian Environmental League of any views, products or services of the user.
All inquiries regarding rights of use, translation and adaptation should be made through a request to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Training materials are available on the website of the All-Ukrainian Environmental League www.ecoleague.net and the website of the Volunteer Fire Department of Ukraine dpd-ukraine.space
#Creation_of_a_public_system_of_fire_protection_of_forests_in_Ukraine
#AUEL
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи