Четвер 25 квіт. 2024
Аргументи проти відновлення Каховської ГЕС

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Ольга Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, голова Наукової Ради Кіровоградської ОО ВЕЛ, наголосила на важливості інформування міжнародної спільноти про негативні наслідки для навколишнього середовища внаслідок екоциду на Каховській ГЕС. Водосховища на річках мають негативний вплив на природні екосистеми, оскільки це призводить до замулення русел водних потоків, посилює процеси евтрофікації, та не існує механізмів щодо їх очищення.
Більше 2 000 км2 земель водосховища, за зміни господарського призначення зможуть приносити прибуток. Відсутність водосховища дозволить відновити популяції цінних видів риб, зокрема осетрових. Води в Дніпрі не буде менше, якщо не буде водосховища, його стік може збільшиться на 1,8 км3 води, які раніше втрачались через випаровування з водного дзеркала Каховського водосховища. Можливо забезпечити водою південь України за використання нових технологій. Каховську ГЕС не потрібно відновлювати!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc


Arguments against the restoration of the Kakhovka hydroelectric power station
#No_to_restoring_the_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Olha Helevera, PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Geography and Geoecology at the V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Head of the Scientific Council of the Kirovohrad Oblast AUEL, stressed the importance of informing the international community about the negative environmental consequences of the ecocide at the Kakhovka HPP. Reservoirs on rivers have a negative impact on natural ecosystems, as they lead to siltation of water courses, intensify eutrophication processes, and there are no mechanisms for their cleaning.
More than 2,000 km2 of the reservoir's land could generate income if the economic purpose of the reservoir is changed. The absence of the reservoir will allow for the restoration of populations of valuable fish species, including sturgeon. There will be no less water in the Dnipro River if there is no reservoir, its flow may increase by 1.8 km3 of water that was previously lost due to evaporation from the water mirror of the Kakhovka reservoir. It is possible to provide water to the south of Ukraine using new technologies. Kakhovka HPP does not need to be restored!
More details on AUEL's YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи