Понеділок 15 лип. 2024
Підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами – одна з найбільших соціально-екологічних катастроф в Європі

Внаслідок терористичних дій російських окупантів Каховська ГЕС повністю зруйнована. Це спричинить одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за десятиліття та поставить під загрозу життя тисяч мирних жителів.
російські окупанти спричинили штучний, неконтрольований паводок, який супроводжуватиметься затопленням, підтопленням населених пунктів і руйнуванням нижчерозташованих об’єктів. Вода досягне критичного рівня для мешканців впродовж 5 годин.

Каховська ГЕС

Каховська ГЕС


Дніпро розіллється на обидва береги – як на правий, де розташований Херсон, так і на лівий, де розташована Нова Каховка. Втім, більший удар припаде саме на лівобережжя Херсонщини, оскільки воно знаходиться нижче, ніж території правого берега. Насамперед постраждають заплавні території та надзаплавні тераси.

Нова каховка

Затоплена територія м. Нова Каховка

Стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі створює нові ризики для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС пов’язаний з наповненістю Кременчуцького водосховища. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 9:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
Також, зміна гідрологічного режиму штучної водойми призводить до масового мору риби, який може призвести до спалахів інфекцій у населених пунктах, розташованих на березі водосховища.
Це матиме величезні негативні наслідки для сільського господарства в усьому регіоні. Крим може залишитися без води на 10–15 років, а можливо, й назавжди.

Правий берег Херсонщини

Правий берег Херсонщини


Каховське водосховище – одне з найбільших штучно створених водних об’єктів Європи площею 2155 км2 з об’ємом води 18,2 км³, який надзвичайно важливий для економічного комплексу півдня України (водосховище забезпечує водою ЗАЕС, зрошування земель, питне водопостачання півдня).
На відміну від інших рівнинних водосховищ України, Каховське відрізняється відносно невеликою площею мілководних ділянок (близько 5 % площі водного дзеркала), а також високим рівнем антропогенного впливу. Наявність промислових вузлів, водозаборів (у тому числі великої потужності), нижнє розташування у каскаді водосховищ Дніпра істотно впливає на екологічний стан у водоймі та значною мірою визначає структурно-функціональні показники іхтіоценозів.
Експерти ВЕЛ фіксують екологічні злочини російських окупантів. В перші дні повномасштабної російської збройної агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2266-mizhnarodnyi-den-dnipra ).
У жовтні 2022 року окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://ecoleague.net/.../2325-zaminuvannia-rosiiskymy... ).
У січні 2023 року російські військові пошкодили затворні шлюзи Каховської ГЕС ( https://www.ecoleague.net/.../2393-obstrily-rosiiskymy... ).
Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, не повинні ставати об’єктами нападу (cт. 56, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року). Дії росії є порушенням міжнародного права!

The undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam by the Russian occupiers is one of the largest social and environmental disasters in Europe
As a result of the terrorist actions of the Russian occupiers, the Kakhovka hydroelectric power station has been completely destroyed. This will cause one of the largest man-made disasters in Europe in decades and endanger the lives of thousands of civilians.
The Russian occupiers have caused an artificial, uncontrolled flood, which will be accompanied by flooding, inundation of settlements and destruction of downstream facilities. The water will reach a critical level for residents within 5 hours.
The Dnipro will overflow on both banks - the right bank, where Kherson is located, and the left bank, where Nova Kakhovka is located. However, the left bank of the Kherson region will be hardest hit, as it is lower than the right bank. Floodplain areas and floodplain terraces will be affected first. 
The rapid decline in the water level in the Kakhovka Reservoir creates new risks for Ukraine's nuclear safety, as the water level in the Zaporizhzhya nuclear power plant's cooling pond is linked to the fullness of the Kremenchuk Reservoir. The cooling pond is now full: as of 9:00 am, the water level is 16.6 metres, which is sufficient for the plant's needs.
Also, the change in the hydrological regime of the artificial reservoir leads to a massive pestilence of fish, which can lead to outbreaks of infections in the settlements located on the reservoir's shore. 
This will have huge negative consequences for agriculture throughout the region. Crimea may be left without water for 10-15 years, and possibly forever.
Experts of the All-Ukrainian Environmental League document environmental crimes of the Russian occupiers. In the first days of Russia's full-scale armed aggression in February 2022, the occupiers seized the North Crimean Canal and Kakhovka HPP (more details on the VEL website:  https://www.ecoleague.net/.../2266-mizhnarodnyi-den-dnipra).
In October 2022, the occupiers mined the dam of the Kakhovka HPP (for more details, see the website of the VEL: https://ecoleague.net/.../2325-zaminuvannia-rosiiskymy... ).
In January 2023, the Russian military damaged the gate locks of the Kakhovka HPP ( https://www.ecoleague.net/.../2393-obstrily-rosiiskymy... ).
According to the Geneva Conventions, installations and structures containing dangerous forces, namely dams, dams and nuclear power plants, shall not be the object of attack (Art. 56, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977). Russia's actions are a violation of international law!
#russialsATerroristState 
 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи