Неділя 21 квіт. 2024
Про процес «Довкілля для Європи»
Важливим внеском у розвиток регіональних міжнародних інституційних і договірних механізмів охорони довкілля став процес «Довкілля для Європи», який очолила Європейська Економічна Комісія ООН (ЄЕК ООН).
Процес спрямований на захист довкілля та сталий розвиток країн-членів ЄЕК ООН, складається з багатьох міжнародних зустрічей різного рівня, найважливішими з яких є всеєвропейські конференції Міністрів охорони довкілля.
Членами Комісії є 56 країн – європейські держави, частина країн у Центральній Азії, США, Канада, Ізраїль.
Довкілля для Європи 5
У 2022 році на конференції ООН «Довкілля для Європи» підписали чергову декларацію міністрів. Це дороговказ у сфері охорони природи Європи на наступні 5 років.
Країни-учасниці не просто засудили російську військову агресію, а й запевнили у подальшій підтримці України. Йдеться як про допомогу в оцінці збитків для довкілля України та інших європейських країн, так і про допомогу при реалізації концепції сталого розвитку для нашої держави при подоланні негативних наслідків російської військової агресії.
 
Довкілля для Європи 2
 
Учасники коференції "Довкілля для Європи", 2022
 
Згадаємо, що п’ята зустріч Міністрів була надзвичайно важливою для України, вона відбулась у Києві в 2003 році та увійшла в історію регіональних екологічних домовленостей прийняттям ряду програмних документів:
– Стратегічна екологічна оцінка (СЕО);
– Протокол «Реєстр викидів та переносу забрудників» (РВПЗ);
– Рамкова Конвенція «Про сталий розвиток Карпат» та інші важливі документи.
Експерти ВЕЛ брали активну участь у цій конференції, зокрема у підписанні головних природоохооронних угод.
Всеукраїнська екологічна ліга ініціювала започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого стали:
– зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;
– інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;
– формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;
– міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи» (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../stratehichni.../2011-rik.)
 
Довкілля для Європи
 
Виставка 2011
Значних збитків російська військова агресія завдає екосистемам України, ті техногенні катастрофи, що створюють окупанти, будуть спричиняти жахливі наслідки у майбутньому. Експерти та активісти ВЕЛ від початку повномасштабного вторгнення фіксують злочини російських окупантів проти довкілля. Все буде Україна!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи