Понеділок 15 лип. 2024
Незаконний намив піску загрожує знищити багатовікові дуби

duby knyagini olgi1Місцеві мешканці с. Новосілки (Вишгородський район, Київська область) звернулися до Всеукраїнської екологічної ліги з проханням допомогти зупинити хижацький видобуток піску на території ботанічної пам’ятки природи «Дуби княгині Ольги».

Починаючи з липня 2014 року фірма «Соббі» видобуває пісок безпосередньо біля дубів, віком понад 400 років. Варто зазначити, що видобуток веде та сама фірма, яка у 2013 році  намивала пісок у м. Києві, загрожуючи руйнуванню Південного мосту через зсунення його паль.  Тоді у Дніпрі виявили заглибини до 18 метрів, які утворилися внаслідок роботи земснарядів.

duby knyagini olgi2

Під час намиву піску відбувається злив води у річку Десну

На цей раз зазначене підприємсту загрожує знищенню багатовікових дерев, які мають високу меморіальну, історичну та естетичну цінність. Головною небезпекою для дубів є порушення кореневої системи внаслідок розмивання ґрунту та утворення кар’єрів, які заповнюються водою. Відомо, що старі дерева є надзвичайно вразливими до антропогенного впливу.

duby knyagini olgi3

Затоплений котлован, який утворився внаслідок видобутку піску

duby knyagini olgi4Охоронне зобов’язання щодо ботанічної пам’ятки оформлено на Новосілківську сільську раду, проте жодних заходів з припинення господарської діяльності фірми «Собі» не було вжито.

Звернення громадськості до народного депутат України Осуховського О. І.

Довідково: Академік Національної академії наук України В. Д. Романенко стверджує, що видобування пiску, як i будь-якi гiдротехнiчнi роботи на водних об’єктах призводить до змiни абiотичних (морфометричних характеристик, гiдрологiчного, гiдрохiмiчного, радiоекологiчного режиму тощо), а також бiотичних компонентiв екосистем (бiорiзноманiття на всiх рiвнях функцiонування живої матерiї).

Можна стверджувати, що забiр донних вiдкладiв (незалежно вiд типу застосованих гiдромеханiзмiв) призводить не тiльки до руйнування просторової структури, а й до знищення органiзмiв, якi ведуть донний спосiб життя (бентос): бактерiо-, фiто-, зообентосу, личинок i малькiв риб. Якщо гiдротехнiчнi роботи проводяться в лiторальнiй зонi (глибини акваторiй до 2,0–2,5 м), то нищаться i заростi вищої водяної рослинностi з їхньою мiкрофлорою й фауною.

Значну загрозу бiорiзноманiттю несе в собi “шлейф” або “факел” каламутностi води, який формується вниз за течiєю вiд працюючого механiзму i складається iз частинок рiзної природи, завислих у воднiй товщi практично вiд поверхнi до дна.

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи