Субота 18 трав. 2024

English below
Зазвичай, коли ми думаємо про пожежну охорону, уявляємо собі професійних пожежників, які рятувальними машинами прибувають на місце події. Однак варто зазначити, що поряд з ними існує інший вид пожежної охорони – добровільна пожежна дружина. Ці незримі герої добровільно віддають свій час та енергію для захисту своїх співгромадян та боротьби з вогнем.

Гасіння поже і Чорнобильська зона
Добровільна пожежна охорона складається з місцевих мешканців, які об’єднуються для надання допомоги в разі пожежі. Вони проходять навчання та тренування, щоб опанувати основні навички гасіння пожежі, рятування людей і тварин, використання пожежного обладнання та надання першої домедичної допомоги. Незалежно від своєї професії або заняття, вони готові відгукнутися на виклик та бути там, де їх потребують.
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж внаслідок військових дій Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Добровільна пожежна охорона відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки громади. Вони можуть бути першими на місці пожежі, надаючи швидку допомогу, першу медичну допомогу та викликаючи професійних пожежників. Їх діяльність розповсюджується не лише на пожежі, але і на стихійні лиха, аварії та інші небезпечні ситуації.

Гасіння пожежі
Одне з найцінніших переваг добровільної пожежної охорони полягає у міцному зв’язку, який вони встановлюють зі спільнотою. Вони знають своїх сусідів, розуміють особливості місцевості та можуть швидко реагувати на будь-яку загрозу.
Насамперед, добровільна пожежна охорона потребує визнання та підтримки від громади. Влада, місцеві організації та мешканці повинні підтримувати їх зусилля через фінансування, надання необхідного обладнання та забезпечення відповідного навчання.
Добровільна пожежна охорона – це вияв небайдужості та готовності встати на захист своєї спільноти.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

Volunteer firefighters: heroes in the fight against fire
Usually, when we think of firefighting, we imagine professional firefighters arriving at the scene with rescue vehicles. However, it's worth noting that there is another type of firefighting service that exists alongside them - the volunteer fire brigade. These invisible heroes voluntarily give their time and energy to protect their fellow citizens and fight fire.
Volunteer fire brigades are made up of local residents who join together to help in the event of a fire. They are trained and educated to master the basic skills of firefighting, rescuing people and animals, using fire equipment, and providing first aid. Regardless of their profession or occupation, they are ready to respond to a call and be there when they are needed.
Given the increased risk of forest fires as a result of military operations, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" as part of the U.S. Forest Service International Programs.
Volunteer firefighters play an important role in ensuring community safety. They can be the first on the scene of a fire, providing ambulances, first aid, and calling in professional firefighters. Their activities extend not only to fires, but also to natural disasters, accidents, and other dangerous situations.
One of the most valuable benefits of volunteer firefighters is the strong bond they establish with the community. They know their neighbors, understand the specifics of the area, and can respond quickly to any threat.
First and foremost, a volunteer fire department needs to be recognized and supported by the community. Authorities, local organizations, and residents should support their efforts through funding, providing the necessary equipment, and providing appropriate training.
Volunteer firefighting is a manifestation of caring and willingness to stand up for the protection of your community.
For more information on the implementation of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine ", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

English below
6 червня о 02:50 російські війська здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. Зараз російські протитанкові міни, які окупанти раніше встановили на лівому березі, переміщуються із водними потоками та детонують! 
Також, у Дніпро потрапило щонайменше 150 т машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 т.
 
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення держави-агресора та ядерного терориста – російської федерації.
The undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam by the Russian occupiers:Environmental pollution
On 6 June, at 02:50, Russian troops carried out an internal undermining of the structures of the Kakhovka hydroelectric power station. Now Russian anti-tank mines, which the occupiers had previously installed on the left bank, are being transported by water flows and detonating! 
Also, at least 150 tonnes of machine oil has fallen into the Dnipro, and there is a risk of further leakage of more than 300 tonnes.
The All-Ukrainian Environmental League calls on international environmental organisations to join in stopping the aggressor state and nuclear terrorist - the Russian Federation.
#russialsATerroristState 

English below
Внаслідок підриву Каховської ГЕС будуть затоплені значні території, зокрема шкода буде завдана унікальним ландшафтам Херсонщини –національному природному парку «Нижньодніпровський» та водно-болотному угіддю міжнародного значення «Дельта річки Дніпро»!
Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Дельта річки Дніпро» – офіційно визнане Рамсарською конвенцією у 1995 році. Це угіддя є дельтою Дніпра завдовжки 47 км, площею 26000 га, яка з’єднується з Чорним морем через Дніпровсько-Бузький лиман та розташоване на території Олешківського та Голопристанського районів Херсонської області. Дельта представлена великою кількістю річкових рукавів, боліт, заплавних лісів, піщаних кучугур та комплексів озер. Вона відрізняється унікальним біорізноманіттям та є оселищем рідкісних тварин (близько 70 видів), зростання рідкісних рослин і грибів (близько 30 видів) та локалізації типових і рідкісних рослинних комплексів (близько 19).

Національний природний парк Нижньодніпровський

Національний природний парк "Нижньодніпровський"


А також, частково затопленим буде територія національного природного парку «Нижньодніпровський», який розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсон та Нової Каховки. Тут збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід, в тому числі 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України. У біогеоценозах – 71 вид тварин, 32 види рослин, що включені до Світового Червоного списку МСОП, до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України, до Червоного списку Херсонської області. російські окупанти за час окупації нищили унікальну флору і фауну національного природного парку «Нижньодніпровський», так у березні 2023 року на території природнього парку виникло декілька пожеж у плавнях.

Дельта Дніпра

Дельта Дніпра


Внаслідок затоплення значних площ ймовірне забруднення водних потоків сміттям та різними хімічними речовинами, зокрема пестицидами, які будуть переміщені до Дніпровсько-Бузького лиману, а потім відповідно до Чорного та Середземного морів!
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення агресора задля збереження біорізноманіття у всеєвропейському масштабі!
Flooding of unique protected areas as a result of the Kakhovka hydroelectric power station explosion
The explosion of the Kakhovka hydroelectric power station will result in the flooding of large areas, including the unique landscapes of the Kherson region - the Nizhnodniprovsky National Nature Park and the Dnipro River Delta Wetland of International Importance!
The Dnipro River Delta Wetland of International Importance was officially recognised by the Ramsar Convention in 1995. This site is a 47 km long delta of the Dnipro River with an area of 26,000 hectares, which connects to the Black Sea through the Dnipro-Bug Estuary and is located in Oleshky and Holoprystan districts of Kherson region. The delta is represented by a large number of river branches, marshes, floodplain forests, sandbanks and lake complexes. It has a unique biodiversity and is home to rare animals (about 70 species), rare plants and fungi (about 30 species), and the location of typical and rare plant complexes (about 19).
In addition, the territory of the Nizhniodniprovskyi National Nature Park, which is located in Beryslav, Bilozersky, Holoprystan and Oleshky districts, as well as the cities of Kherson and Nova Kakhovka, will be partially flooded. It preserves typical and rare communities of floodplain forests, swamps, meadows, sandy steppes, steppe slopes of the Dnipro River and beams, rock outcrops, including 12 rare vegetation types included in the Green Book of Ukraine. The biogeocenoses contain 71 species of animals and 32 species of plants included in the IUCN World Red List, the European Red List, the Red Book of Ukraine, and the Red List of Kherson Oblast. During the occupation, the Russian occupiers destroyed the unique flora and fauna of the Nizhnodniprovskyi National Nature Park, and in March 2023, several fires broke out on the territory of the park in the floodplains.
As a result of the flooding of large areas, water flows are likely to be contaminated with garbage and various chemicals, including pesticides, which will be transported to the Dnipro-Bug Estuary and then to the Black and Mediterranean Seas!
The All-Ukrainian Ecological League calls on international environmental organisations to join in stopping the aggressor in order to preserve biodiversity on a European scale!
#russialsATerroristState

6 червня 2023 року внаслідок руйнації російськими військами дамби на Каховській ГЕС знищено зоопарк «Казкова діброва», що знаходиться в Херсонській області, в м. Нова Каховка на території парку імені С. М. Фалдзинського.
Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.
Ця ГЕС – нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.
20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що росія готується влаштувати новий масштабний теракт – підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:
– у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені
– може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму
– російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища
– загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів історичної катастрофи
6 червня 2023 року це відбулося! росія зруйнувала дамбу на Каховській ГЕС. Під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області. Відбувається евакуація.
Окрім масштабної шкоди, яку окупанти завдали населенню постраждали великі території цінних природних ресурсів. Ми втратили зоопарк та комплекс відпочинку «Казкова діброва», що знаходиться в Херсонській області, в м. Нова Каховка на території парку імені С. М. Фалдзинського.

351325725 1981332265555920 7651578474781540796 n
Це одне з найкращих місць для відвідин всією сім’єю, дітьми та дорослими, мешканцями та гостями міста. В 1992 р. в парку імені С. М. Фалдзинського на березі Дніпра директор приватного підприємства «Відродження» Навроцький М. Р. організував центр сімейного відпочинку, відкрив міні-зоопарк, прикрасив цю місцину своїми власними витворами різьблення – 150 дерев’яних скульптур казкових героїв. Частина цих скульптур утворили «Поляну казок», що зайняла 0,9 га землі.

351337134 279629551114256 5990992477090870818 n
На території зоопарку мешкали 150 тварин і птахів, які представляють різні частини як України, так і світу: фазани, черепахи, страуси, сови, дикі гуси, муфлони, павичі, косулі, нутрії, білки та ін. Цікавою є ландшафтна архітектура «Казкової діброви», що врахувала особливості місцевого рельєфу та наявність природних джерел. Озеро, ставки, фонтани, водограї, квітник, зелені насадження, бесідки, лавочки, гарні містки – все це зруйноване росією!

351338792 1308142736777435 1725166178380742171 n
росіяни відповідатимуть за позбавлення води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, найстрашнішим дійством їхнього теракту є знищення частини населених пунктів та цінних природних екосистем.

Destruction of the zoo "Fairy Tale Forest"
On 6 June 2023, as a result of the destruction of the dam at the Kakhovka hydroelectric power station by Russian troops, the Fairy Tale Forest Zoo, located in the Kherson region, in the city of Nova Kakhovka, on the territory of the S. M. Faldzynskyi Park, was destroyed.
The Kakhovka hydroelectric power station is located 5 km from the Russian-held Nova Kakhovka. Water intake for the North Crimean Canal, which has been unblocked by the occupiers since the beginning of the invasion, is carried out in the Kakhovka reservoir.
This hydroelectric power plant is the lowest and last (sixth) stage in the Dnipro reservoir cascade. The hydroelectric power plant near Nova Kakhovka ensures the annual regulation of the Dnipro river flow to ensure that the southern part of Ukraine has electricity and water.
On 20 October 2022, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy warned that Russia was preparing to stage a new large-scale terrorist attack - to blow up the dam of the Kakhovka hydroelectric power station in Kherson region. At the same time, he listed other consequences that could result from the explosion of the Kakhovka HPP and its dam:
- Hundreds of thousands of residents of southern Ukraine would be in the danger zone and could suffer from the resulting floods
- water supply to a large part of southern Ukraine and Crimea could be disrupted
- a Russian terrorist attack could leave the Zaporizhzhya nuclear power plant without water for cooling, since water for the ZNPP is taken from the Kakhovka reservoir
- the overall devastating environmental, humanitarian, and man-made consequences of such a terrorist attack would reach the scale of a historic catastrophe
On 6 June 2023, Russia destroyed the dam at Kakhovka HPP. Villages on the right bank of the Dnipro River in the Kherson region are under threat of flooding. Evacuations are underway.
In addition to the large-scale damage that the occupiers have caused to the population, large areas of valuable natural resources have been affected. We have lost the Fairy Tale Grove Zoo and Recreation Complex, located in the Kherson region, in the town of Nova Kakhovka, in the territory of the S.M. Faldzinsky Park.
It is one of the best places to visit for the whole family, children and adults, residents and visitors. In 1992, in the S.M. Faldzynskyi Park on the banks of the Dnipro River, the director of the private enterprise "Vidrodzhennia" Navrotskyi M.R. organised a family recreation centre, opened a mini-zoo, and decorated the place with his own carvings - 150 wooden sculptures of fairy-tale characters. Some of these sculptures formed the Glade of Fairy Tales, which occupies 0.9 hectares of land.
The zoo was home to 150 animals and birds representing different parts of both Ukraine and the world: pheasants, turtles, ostriches, owls, wild geese, mouflons, peacocks, roes, nutria, squirrels, etc. The landscape architecture of the Fairy Tale Grove is also interesting, taking into account the peculiarities of the local terrain and the presence of natural springs. A lake, ponds, fountains, waterfalls, a flower garden, green spaces, pavilions, benches, beautiful bridges - all of this has been destroyed by Russia!
The Russians will be responsible for depriving people in the south of Kherson region and in Crimea of water. The most terrible act of their terrorist attack is the destruction of some settlements, the biosphere and valuable natural ecosystems.

Стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі створює нові ризики для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС пов’язаний з наповненістю Кременчуцького водосховища.
Каховська ГЕС – нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій, забезпечує річне регулювання стоку Дніпра. Дамба Каховської ГЕС утримує обсяг близько 18 млн м3 води. Каховське водосховище надзвичайно важливе для економічного комплексу півдня України, воно забезпечує водою ЗАЕС, зрошування земель, питне водопостачання півдня (якщо рівень води у водосховищі знизиться хоча б на 1 м, то питні водозабори не працюватимуть, Північно-Кримський канал теж залишиться без води).
Ще у перші дні повномасштабної російської збройної агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.

 #russialsATerroristState

Russian troops blow up Kakhovka hydroelectric power station
The rapid decline in the water level in the Kakhovka reservoir creates new risks for Ukraine's nuclear safety, as the water level in the Zaporizhzhya nuclear power plant's cooling pond is linked to the fullness of the Kremenchuk reservoir.
Kakhovska HPP is the lowest and last (sixth) stage in the Dnipro hydroelectric power plant cascade and ensures annual regulation of the Dnipro river flow. The Kakhovka HPP dam holds a volume of about 18 million m3 of water. The Kakhovka reservoir is extremely important for the economic complex of southern Ukraine, providing water for the Zaporizhzhya nuclear power plant, land irrigation, and drinking water supply in the south (if the water level in the reservoir drops by at least 1 m, drinking water intakes will not work, and the North Crimean Canal will also be left without water).
Back in the first days of Russia's full-scale armed aggression in February 2022, the occupiers seized the North Crimean Canal and the Kakhovka hydroelectric power station.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

– вимкнути всі електроприлади

– взяти документи і речі першої необхідності

– подбати про близьких і домашніх улюбленців

– виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин.
Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам.
Джерело: МВС, Оперативне командування "Південь"

 

Війська росії підірвали греблю Каховської ГЕС. Почалось підтоплення, інформація уточнюється

1

2

3

4

Внаслідок терористичних дій російських окупантів Каховська ГЕС повністю зруйнована. Це спричинить одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за десятиліття та поставить під загрозу життя тисяч мирних жителів.
російські окупанти спричинили штучний, неконтрольований паводок, який супроводжуватиметься затопленням, підтопленням населених пунктів і руйнуванням нижчерозташованих об’єктів. Вода досягне критичного рівня для мешканців впродовж 5 годин.

Каховська ГЕС

Каховська ГЕС


Дніпро розіллється на обидва береги – як на правий, де розташований Херсон, так і на лівий, де розташована Нова Каховка. Втім, більший удар припаде саме на лівобережжя Херсонщини, оскільки воно знаходиться нижче, ніж території правого берега. Насамперед постраждають заплавні території та надзаплавні тераси.

Нова каховка

Затоплена територія м. Нова Каховка

Стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі створює нові ризики для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС пов’язаний з наповненістю Кременчуцького водосховища. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 9:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
Також, зміна гідрологічного режиму штучної водойми призводить до масового мору риби, який може призвести до спалахів інфекцій у населених пунктах, розташованих на березі водосховища.
Це матиме величезні негативні наслідки для сільського господарства в усьому регіоні. Крим може залишитися без води на 10–15 років, а можливо, й назавжди.

Правий берег Херсонщини

Правий берег Херсонщини


Каховське водосховище – одне з найбільших штучно створених водних об’єктів Європи площею 2155 км2 з об’ємом води 18,2 км³, який надзвичайно важливий для економічного комплексу півдня України (водосховище забезпечує водою ЗАЕС, зрошування земель, питне водопостачання півдня).
На відміну від інших рівнинних водосховищ України, Каховське відрізняється відносно невеликою площею мілководних ділянок (близько 5 % площі водного дзеркала), а також високим рівнем антропогенного впливу. Наявність промислових вузлів, водозаборів (у тому числі великої потужності), нижнє розташування у каскаді водосховищ Дніпра істотно впливає на екологічний стан у водоймі та значною мірою визначає структурно-функціональні показники іхтіоценозів.
Експерти ВЕЛ фіксують екологічні злочини російських окупантів. В перші дні повномасштабної російської збройної агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2266-mizhnarodnyi-den-dnipra ).
У жовтні 2022 року окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://ecoleague.net/.../2325-zaminuvannia-rosiiskymy... ).
У січні 2023 року російські військові пошкодили затворні шлюзи Каховської ГЕС ( https://www.ecoleague.net/.../2393-obstrily-rosiiskymy... ).
Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, не повинні ставати об’єктами нападу (cт. 56, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року). Дії росії є порушенням міжнародного права!

The undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam by the Russian occupiers is one of the largest social and environmental disasters in Europe
As a result of the terrorist actions of the Russian occupiers, the Kakhovka hydroelectric power station has been completely destroyed. This will cause one of the largest man-made disasters in Europe in decades and endanger the lives of thousands of civilians.
The Russian occupiers have caused an artificial, uncontrolled flood, which will be accompanied by flooding, inundation of settlements and destruction of downstream facilities. The water will reach a critical level for residents within 5 hours.
The Dnipro will overflow on both banks - the right bank, where Kherson is located, and the left bank, where Nova Kakhovka is located. However, the left bank of the Kherson region will be hardest hit, as it is lower than the right bank. Floodplain areas and floodplain terraces will be affected first. 
The rapid decline in the water level in the Kakhovka Reservoir creates new risks for Ukraine's nuclear safety, as the water level in the Zaporizhzhya nuclear power plant's cooling pond is linked to the fullness of the Kremenchuk Reservoir. The cooling pond is now full: as of 9:00 am, the water level is 16.6 metres, which is sufficient for the plant's needs.
Also, the change in the hydrological regime of the artificial reservoir leads to a massive pestilence of fish, which can lead to outbreaks of infections in the settlements located on the reservoir's shore. 
This will have huge negative consequences for agriculture throughout the region. Crimea may be left without water for 10-15 years, and possibly forever.
Experts of the All-Ukrainian Environmental League document environmental crimes of the Russian occupiers. In the first days of Russia's full-scale armed aggression in February 2022, the occupiers seized the North Crimean Canal and Kakhovka HPP (more details on the VEL website:  https://www.ecoleague.net/.../2266-mizhnarodnyi-den-dnipra).
In October 2022, the occupiers mined the dam of the Kakhovka HPP (for more details, see the website of the VEL: https://ecoleague.net/.../2325-zaminuvannia-rosiiskymy... ).
In January 2023, the Russian military damaged the gate locks of the Kakhovka HPP ( https://www.ecoleague.net/.../2393-obstrily-rosiiskymy... ).
According to the Geneva Conventions, installations and structures containing dangerous forces, namely dams, dams and nuclear power plants, shall not be the object of attack (Art. 56, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977). Russia's actions are a violation of international law!
#russialsATerroristState 
 

Конвенція про охорону біологічного різноманіття була прийнята 22 травня 1992 року на спеціальній конференції в Найробі (Кенія) і відкрита для підписання 5 червня 1992 року на Конференції Організації Об’єднаних Націй з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро, Бразилія (Саміт «Планета Земля»). Верховна Рада України ратифікувала прийняту на Конференції Рамкову Конвенцію про охорону біорізноманіття 29 листопада 1994 року.
Цілями конвенції є збереження біорізноманіття, довготривале використання його елементів та справедливий і рівноправний розподіл доходів від використання генетичних ресурсів.
Збереження біологічного різноманіття включає «різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем».

Біорізноманіття
Конвенція надає широкі рекомендації щодо збереження біорізноманіття на національному рівні та вимагає від країн-учасниць формулювання національних стратегій з біорізноманіття. Вона визнає суверенне право держав розпоряджатися власними біологічними ресурсами та підтверджує принцип попередньої згоди, основаної на інформуванні, перш ніж ресурси можуть бути вивезені з країни. Конвенція стверджує, що біорізноманіття має бути сталим, а розподіл кінцевих вигод між країною-постачальником та країною-одержувачем – справедливим.

Будівля генетичного банку рослин після обстрілу Харків

Будівля генетичного банку рослин після обстрілу, Харків


Конвенція пропонує також визначення прав користування та доступу до біоресурсів, що дозволяли б створення ринків генетичних ресурсів, необхідних для подальшого розвитку біотехнологій (статті 3, 8j, 16.5). Від розвитку цих ринків очікуються значні прибутки, які б дозволили фінансувати збереження біорізноманіття та винагородити місцеві громади, у володінні яких знаходяться ресурси.

Мертвий дельфін

Мертвий дельфін


Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років займається вивченням та охороною біологічного та ландшафтного різноманіття України (Детальніше на сайті ВЕЛ: https://ecoleague.net/.../biolohichne-ta-landshaftne...).
З початку російської військової агресії під загрозою опинились понад 600 видів тварин та понад 750 видів рослин і грибів в т. ч. занесених до Червоної книги України. російські війська руйнують природні території, які є середовищем проживання рідкісних видів і зникаючих оселищ. російська федерація внесла 130 заповідних територій Криму у міжнародну базу даних природоохоронних територій (WDPA) як «російські природоохоронні території».

Пес і палаючий будинок Харків

Пес і палаючий будинок, Харків


Експерти ВЕЛ наголошують на тому, що збереження природних територій та їхнього біорізноманіття є важливим, це є першочерговою задачею навіть під час повномасштабного вторгнення росії та рівнозначне збереженню життя на територіях! ВЕЛ закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російської агресії задля збереження біорізноманіття у всеєвропейському масштабі!
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Щорічно 5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища (World Environment Day).
Ця дата – одна з найважливіших подій екологічного календаря – була започаткована Генеральною асамблеєю ООН на 27-й сесії 15 грудня 1972 року і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу. Враховуючи масштаби проблеми та важливість їх вирішення, у структурі ООН була створена нова організація – Програма ООН з навколишнього середовища, під егідою якої і відзначається ця екологічна дата.

1 25 років ВЕЛ
Охорона навколишнього природного середовища – нова форма взаємодії людини і природи, яка являє собою систему державних і суспільних заходів, які спрямовані на гармонійну взаємодію суспільства й природи, збереження й відтворення природних ресурсів і діяльність екологічних співтовариств в ім’я сучасних і майбутніх поколінь.
Повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває з 24 лютого 2022 року, вже призвело до деградації та знищення унікальних ландшафтів України, завдало масштабної шкоди для економіки та інфраструктури держави. Війна в Україні знищує особливо цінні території та оселища, де існують різні види тварин, що несе загрозу для дикої природи та стійкості екосистем в транскордонному контексті. Експерти та активісти ВЕЛ фіксують злочини російських загарбників проти довкілля.\

Виграїв

Висадка дерев, с. Виграїів 


Заходи до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища проводяться у більшості країн світу як на державному рівні, так і на рівні громадських організацій, колективів навчальних закладів, шкіл.

Замінування території

Замінування територій 


Всеукраїнська екологічна ліга оголошує проведення серії інформаційних заходів щодо висвітлення збитків завданих довкіллю України внаслідок російської військової агресії. Обласні організації Всеукраїнської екологічної ліги у співпраці з департаментами/управліннями екології та природніх ресурсів ОВА, науковими та освітніми установами, бібліотеками та місцевими ЗМІ (друковані видання, місцеве телебачення, соціальні мережі) проведуть серію зустрічей, лекцій та інтерв’ю щодо збитків, завданих компонентам природного середовища та екологічно важливій інфраструктурі.

Літня педагогічна школа 2022

Літня педагогічна школа, Чернівецька ОО ВЕЛ, 2022 рік
Танки

російський танк в полі


Ці події будуть присвячені «Зеленому тижню ЄС», який є найбільшою щорічною подією в календарі європейської екологічної політики. Це платформа для дебатів із зацікавленими сторонами на європейському, національному та місцевому рівнях щодо різних природоохоронних питань. У 2023 році захід буде тривати упродовж 6–7 червня.
Діймо разом на захисті довкілля!
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи