Четвер 30 бер. 2023

Про діяльність Лісової служби США

thJ_грудня+0200Rгруд.AMREET_пт.AMEETE

English below

Виникнення лісових пожеж – актуальна проблема для всієї території України, яка загострилась внаслідок російської військової агресії.

Всеукраїнська екологічна ліга з вересня 2022 року реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Лісова служба США – це агентство Міністерства сільського господарства США, яке має понад 100-річний досвід управління природними ресурсами, збереження біорізноманіття, дослідження стихійних лих та реагування на них.

Гасіння пожежі

Гасіння лісової пожежі

Регіон діяльності Лісової служби США

Міжнародні програми Лісової служби США сприяють сталому управлінню лісами та збереженню біорізноманіття на міжнародному рівні. Головними тематичними напрямами роботи Міжнародних програм цієї агенції є:

мігруючі види. Міжнародні програми Лісової Служби працюють у партнерстві з місцевими, національними та міжнародними організаціями для здійснення сталого управління критично важливими оселищами для мігруючих видів. Ця діяльність спрямована на запобігання включення мігруючих видів до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення, та зменшення кількості видів, що вже перебувають у цьому переліку.

інвазивні види. Лісова служба є лідером у виявленні, моніторингу та лікуванні інвазійних видів. Міжнародні програми підтримують співпрацю між американськими експертами з інвазивних видів та спеціалістами з інших країн з метою контролю інвазійних лісових шкідників та збудників хвороб, які вже є в США, а також докладають зусилля для оцінки та зменшення ризиків потенційних загроз від деструктивних видів до того, як вони потраплять до північноамериканських лісів.

міжнародна правоохоронна діяльність. Міжнародні програми Лісової служби США підтримують зусилля, спрямовані на боротьбу з злочинами проти довкілля у всьому світі. Агентство пропонує проведення експертиз у галузі міжнародної політики, моніторингу лісів, правоохоронної діяльності, та інших сферах для підтримки, виявлення, припинення та судового переслідування незаконної діяльності.

допомога та готовність до стихійних лих. Міжнародні програми Лісової служби США підтримують Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у проведенні тренінгів та наданні технічної допомоги з питань готовності до стихійних лих, реагування на надзвичайні ситуації та зменшення ризиків. Міжнародні програми мобілізують експертів з ліквідації наслідків стихійних лих з Лісової служби та інших національних відомств для посилення реагування уряду США на стихійні лиха. Міжнародні програми також співпрацюють з партнерами по всьому світу для розробки та вдосконалення систем реагування на стихійні лиха до того, як вони стануться.

Працівники

Дослідження лісу

– стале лісове господарство та управління природними ресурсами. Міжнародні програми Лісової служби поширюють знання про стале лісокористування, управління пасовищами, збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями в усьому світі. З метою боротьби зі кліматичною кризою вони впроваджують практики сталого управління лісами та пасовищами, які є ключовими для стримування викидів парникових газів та поглинання вуглецю (детальніше на сайті: https://www.fs.usda.gov/about-agency/international-programs/about-us ).

У 2022 році організацією було розпочато реалізацію 10-річної стратегії під назвою «Протистояння кризі лісових пожеж: Стратегія захисту громад та підвищення стійкості американських лісів», головною метою, якої є різке покращення «здоров’я лісів» та захист їх від пожеж у наступному десятилітті.

Лісова пожежа США

Лісова пожежа, США

Гасіння пожежі Лісова служба США

В Україні Лісова служба США здійснює свою діяльність з 2005 року у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, сприяючи побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації, зокрема щодо запобігання та ліквідації пожеж у природних екосистемах Чорнобильської зони відчуження.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

About the U.S. Forest Service activities

Forest fires are an urgent problem for the entire territory of Ukraine, which has been exacerbated by Russian military aggression.

Since September 2022, the Ukrainian Ecological League has been implementing a pilot project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine» within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The U.S. Forest Service is an agency of the U.S. Department of Agriculture with more than 100 years of experience in natural resource management, biodiversity conservation, and disaster research and response.

The US Forest Service's international programs promote sustainable forest management and biodiversity conservation at the international level. The main thematic areas of work of the International Programs of this agency are:

- migratory species. The Forest Service's International Programs work in partnership with local, national, and international organizations to implement sustainable management of critical habitat for migratory species. These activities are aimed at preventing the listing of migratory species as threatened or endangered and reducing the number of species already on the list.

- invasive species. The Forest Service is a leader in identifying, monitoring, and treating invasive species. International programs support collaboration between U.S. invasive species experts and those from other countries to control invasive forest pests and pathogens already present in the U.S., and work to assess and reduce the risks of potential threats from destructive species before they enter North American forests.

- international law enforcement. The US Forest Service's international programs support efforts to combat environmental crimes around the world. The agency offers expertise in international policy, forest monitoring, law enforcement, and other areas to support, detect, deter, and prosecute illegal activities.

- disaster relief and preparedness. The U.S. Forest Service's international programs support the U.S. Agency for International Development (USAID) Bureau of Humanitarian Assistance in providing training and technical assistance on disaster preparedness, emergency response, and risk reduction. International programs mobilize disaster management experts from the Forest Service and other national agencies to strengthen the U.S. government's response to natural disasters. International programs also collaborate with partners around the world to develop and improve systems for responding to natural disasters before they occur.

- sustainable forestry and natural resource management. The Forest Service's international programs disseminate knowledge about sustainable forestry, rangeland management, biodiversity conservation, and protected area management around the world. In order to combat the climate crisis, they implement sustainable forest and rangeland management practices that are key to curbing greenhouse gas emissions and sequestering carbon (for more information, see https://www.fs.usda.gov/about-agency/international-programs/about-us).

In 2022, the organization launched a 10-year strategy called «Confronting the Wildfire Crisis: A Strategy for Protecting Communities and Improving Resilience in America’s Forests», whose main goal is to dramatically improve forest health and protect them from fire in the next decade.

In Ukraine, the U.S. Forest Service has been operating since 2005 in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, contributing to building emergency response capacity, including fire prevention and response in the natural ecosystems of the Chornobyl Exclusion Zone.

 

теги

Види та класифікація лісових пожеж

thJ_грудня+0200Rгруд.AMREET_пн.AMEETE

English below

Через російську військову агресією пожежна небезпека в лісових екосистемах значно зростає. Всеукраїнська екологічна ліга у 2022 році розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Лісова пожежа являє собою стихійне поширення вогню ділянками лісового фонду. За площею пожежі поділяються на:

– невеликі (до 5 гектарів);

– великі (від 5 до 200 гектарів);

– особливо великі (понад 200 гектарів).

Існує три основних типи лісових пожеж: верхова, низова і підземна.

Лісова пожежа Зона відчуження 2021

Лісова пожежа, Чорнобильська Зона відчуження, 2021

Верхові пожежі – найбільш інтенсивні і небезпечні з температурою горіння від 900 °C до 1200 °C. Під час пожеж такого типу згорають хвоя та дрібні гілки, великі гілки, а кора дерев обвуглюється.

За швидкістю поширення вони поділяються на:

– «рухливі», які поширюються кронами дерев із швидкістю більше 4 кілометрів на годину, значно випереджаючи фронт низових пожеж, та спричиняють утворення нових осередків завдяки рознесенню іскор;

– «стійкі», які поширюються із швидкістю до 4 кілометрів на годину кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі.

Верхові лісові пожежі за параметрами просування фронтальної крайки лісової пожежі поділяються на слабкі (до 3 метрів на хвилину), середньої (від 3 до 100 метрів на хвилину) сили та сильні (100 метрів на хвилину).

Такі пожежі в хвойних лісах є найбільш небезпечним через сильну горючості деревини. Особливо напруженою є ситуація у східних та південних областях, де внаслідок масштабного лісорозведення на сотнях тисяч гектарів створені штучні насадження хвойних порід.

Під час низової пожежі згоряє лісова підстилка, лишайники, мох, трави, опале на землю листя та гілля. Швидкість поширення пожежі за вітром – 0,25–5 км/год. Висота полум’я – до 2,5 м. Температура горіння – близько 700 °C (іноді вище).

Низові пожежі за швидкістю руху фронтальної крайки поділяються на:

– слабкі (до 1 метра на хвилину і висотою полум’я до 0,5 метра).

– середньої сили (від 1 до 3 метрів на хвилину і висотою полум’я від 0,5 до 1,5 метра).

– сильні (більше ніж 3 метри на хвилину і висотою полум’я більше ніж 1,5 метра).

Торфова пожежа

Торфова пожежа

Підземні загоряння відбуваються в глибоких скупченнях гумусу, торфу і аналогічної мертвої рослинності, які стають досить сухими, щоб горіти. Ці пожежі поширюються дуже повільно, але часом є найскладнішими при гасінні. Під час тривалої посухи, вони можуть тліти всю зиму під землею, а потім знову з’являтися на поверхні навесні.

Торфова пожежа 1

Горіння торфовища

До цього типу відносять торф’яні пожежі, які виникають у місцях залягання торфу. Під час проникнення вогню в глибину торф’яного шару відбувається загоряння нижніх його шарів. Швидкість поширення такої пожежі – кілька метрів на добу. Полум’я з осередку пожежі може виходити за межі торфовища, спричиняючи виникнення трав’яних пожеж, пожеж на землях сільськогосподарського призначення та лісових пожеж. Їх характерною рисою є виділення великої кількості диму, що призводить до задимлення значних територій.

Також до лісових пожеж відносяться плямисті пожежі, які утворюються поза контуром основної пожежі від іскор, які переносяться вітром та конвективними потоками з території пожежі.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Types and classification of forest fires

Due to the russian military aggression, the fire danger in forest ecosystems is growing significantly. In 2022, the Ukrainian Ecological League launched a pilot project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" as part of the U.S. Forest Service International Programs.

A forest fire is a spontaneous spread of fire across areas of the forest fund. According to the area, fires are divided into:

- small (up to 5 hectares);

- large (from 5 to 200 hectares);

- extra large (over 200 hectares).

There are three main types of forest fires: overland, grassland, and underground.

Highland fires are the most intense and dangerous with a burning temperature of 900 °C to 1200 °C. This type of fire burns needles and small branches, large branches, and charred tree bark.

According to the speed of spread, they are divided into:

- "'mobile' fires, which spread through the tree crowns at a speed of more than 4 kilometers per hour, significantly outpacing the front of grassroots fires, and cause the formation of new foci due to the spread of sparks;

- "persistent" fires, which spread at a speed of up to 4 kilometers per hour through tree crowns simultaneously with the advance of a persistent grassland fire front.

According to the parameters of the advancement of the front edge of the forest fire, upland fires are divided into weak (up to 3 meters per minute), medium (from 3 to 100 meters per minute) and strong (100 meters per minute).

Such fires in coniferous forests are the most dangerous due to the high flammability of wood. The situation is particularly tense in the eastern and southern regions, where artificial conifer plantations have been created on hundreds of thousands of hectares as a result of large-scale afforestation.

A grassland fire burns forest litter, lichens, moss, grasses, leaves and branches that have fallen to the ground. The speed of fire spreading downwind is 0.25-5 km/h. Flame height - up to 2.5 m. The burning temperature is about 700 °C (sometimes higher).

Lowland fires are divided into the following according to the speed of the front edge movement:

- weak (up to 1 meter per minute and flame height up to 0.5 meters).

- medium (from 1 to 3 meters per minute and flame height from 0.5 to 1.5 meters).

- strong (more than 3 meters per minute and a flame height of more than 1.5 meters).

Underground fires occur in deep accumulations of humus, peat and similar dead vegetation that become dry enough to burn. These fires spread very slowly but are sometimes the most difficult to extinguish. During prolonged droughts, they can smolder underground throughout the winter and then reappear on the surface in the spring.

This type includes peat fires that occur in areas of peat. When the fire penetrates deep into the peat layer, its lower layers catch fire. The rate of spread of such a fire is several meters per day. The flames from the fire center can spread beyond the peat bog, causing grass fires, fires on agricultural land, and forest fires. Their characteristic feature is the emission of large amounts of smoke, which leads to smoke over large areas.

Forest fires also include spot fires, which are formed outside the main fire contour by sparks carried by wind and convective currents from the fire area.

теги

English below

За сприяння голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко Корсунь-Шевченківська територіальна громада стала однією з чотирьох пілотних громад України, обраних для реалізації проекту «Створення громадськості» система лісової пожежної охорони в Україні". Цей проект реалізується в Україні Українською екологічною лігою за сприяння міжнародних програм U.S. Forest Service International.
Такий проект має особливе значення в умовах військового стану. Формат участі Корсунь-Шевченківської Громади у проекті говорили під час координаційної наради з начальником ВЕЛ Тетяною Тимочко, начальником 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України доща в Черкаській області Олександр Бондар та голова сектору цивільного захисту Оксана Дорошенко.
Таким чином, наша Громада вже розпочала роботу по створенню добровільної пожежної команди для посилення протидії лісовим пожежам та надзвичайним ситуаціям. Під час позачергової сесії Корсунь-Шевченківської міської ради, що відбулась 26 жовтня, було вирішено створити в нашій громаді пожежні команди другої категорії добровільної пожежної охорони.
 
Консультативна зустріч Корсунь Шевченківська громада
 
Представники Корсунь-Шевченківської територіальної громади 
 
До складу добровільної пожежної команди входитимуть приблизно десять мешканців громади, які постійно проживають на її території, досягли 18-річного віку та можуть виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. Для забезпечення належної підготовки підрозділ пройде ряд вправ, буде забезпечений необхідними спеціальними засобами, страхування, системою заохочення (хоча працюватиме на добровільній основі) тощо.
Чому це важливо?
Щороку Україна втрачає від пожеж від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано понад три тисячі пожеж на площі понад 2,5 мільйона гек тари. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищити цінні місця проживання, рідкісні види флори та фауни
До речі, залучення громадського сектору до пожежогасіння зараз надзвичайно актуальне у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Функту іонізація місцевої та добровільної пожежної охорони» (обл. No 75571).
Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності та інші юридичні особи можуть об’єднатися у добровільні поже Також територіальні громади можуть співпрацювати відповідно до Закону України «Про співпрацю територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.
Зацікавленість громадськості у протидії лісовим пожежам під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України показує готовність українців захищати батьківщину, піклуватися про ліси і, незважаючи на всі випробування та виклики, дбати про майбутнє України.
 
With the assistance of the head of the All-Ukrainian Ecological League Tetyana Tymochko, Korsun-Shevchenkivska territorial community became one of four pilot communities in Ukraine selected for the implementation of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine". This project is being implemented in Ukraine by the Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.
Such a project is of particular importance in the conditions of martial law. The format of the Korsun-Shevchenkivska Hromada's participation in the project was discussed during a coordination meeting with the head of the VEL Tetiana Tymochko, the head of the 11th State Fire and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast Oleksandr Bondar and the head of the civil protection sector Oksana Doroshenko.
Thus, our hromada has already begun work on the creation of a voluntary fire brigade to strengthen counteraction to forest fires and emergencies. During the extraordinary session of the Korsun-Shevchenko City Council, held on October 26, it was decided to create fire brigades of the second category of voluntary fire protection in our community.
The voluntary fire brigade will include approximately ten residents of the community who permanently reside on its territory, have reached the age of 18, and are able to perform their duties for health reasons. To ensure proper training, the unit will undergo a series of exercises, will be provided with the necessary special means, insurance, incentive system (although it will work on a voluntary basis), etc.
Why is it important?
Every year, Ukraine loses from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of the full-scale invasion of Russia into Ukraine, more than three thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna.
By the way, the involvement of the public sector in firefighting is now extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571).
The legislation stipulates that local self-government bodies, public organizations, business entities and other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Also, territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities" in order to jointly provide local fire protection.
The interest of the public in combating forest fires during the full-scale invasion of Russia on the territory of Ukraine shows the readiness of Ukrainians to protect their homeland, to take care of forests and, despite all the trials and challenges, to take care of the future of Ukraine.
теги

Вплив пожеж на лісові екосистеми

thJ_грудня+0200Rгруд.AMREET_вт.AMEETE

English below

Лісові пожежі мають негативний вплив на всі компоненти природних екосистем: викликають забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, втрат біорізноманіття. В умовах кліматичної кризи підвищується ризик виникнення пожеж і втрати великих площ лісонасаджень, що викликає загрози негативних змін в природних екосистемах. Пожежі є причиною зниження водорегулючої, ґрунтозахисної, санітарно – гігієнічної, кліматичної, природоохоронної та протиерозійної ролі лісу в природних екосистемах. Знищення пожежами прибережних лісів призводить до обміління річок та швидкого розмиву їх берегів.

Лісова пожежа

При лісових пожежах і вирубці лісів, крім порушень водного балансу екосистеми річкового басейну, виникають певні зміни й у біотичному балансі, круговороті біогенних елементів, переривається річний цикл обігу поживних речовин не тільки в лісі, але й в інших підсистемах басейну. Органічна речовина зазнає розкладання, інтенсивність якого різко збільшується завдяки більш теплій і вологій підстилці. Відмирання кореневих систем дерев після їхньої вирубки приводить до зниження інтенсивності поглинання ними мінеральних елементів. Роль дерев у процесах перехоплення біогенів, опадів різко знижується, збільшується відкритий стік і вилужування біогенів за рахунок води, що просочується, тобто змінюється якісний вміст стоку. Наслідком цього є збільшення інтенсивності водної і вітрової ерозії. В результаті, якщо підсистеми лісу і річки розташовані в безпосередній близькості, кількість розчинених речовин, яка виносяться з підсистеми лісу, різко зростає, що приводить до підвищення їхнього вмісту в річкових водах. Якщо ж ліс розташований на схилах, то винесена звідти речовина практично не повертається назад, полишаючи межі екосистеми басейну даної річки.

ліс 1

Через російську військову агресією пожежна небезпека в лісових екосистемах значно зростає. Близько 450 тисяч га лісів знаходяться під окупацією, наразі 2, 45 млн га лісів та 27 лісгоспів звільнено з-під окупації та потребують відновлення.

Всеукраїнська екологічна ліга реалізує проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

USFS emblema VEL

Дбаймо про довкілля разом!

Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Impact of fires on forest ecosystems

Forest fires have a negative impact on all components of natural ecosystems: they cause pollution of air, soil, surface and groundwater, loss of biodiversity. In the context of the climate crisis, the risk of fires and loss of large areas of forest plantations increases, which causes threats of negative changes in natural ecosystems.

Fires cause a decrease in the water regulation, soil protection, sanitary and hygienic, climatic, environmental and erosion control role of forests in natural ecosystems. Destruction of coastal forests by fires leads to shallowing of rivers and rapid erosion of their banks.

Forest fires and deforestation, in addition to disrupting the water balance of the river basin ecosystem, cause certain changes in the biotic balance, nutrient cycling, and interrupt the annual cycle of nutrient turnover not only in the forest but also in other subsystems of the basin. Organic matter undergoes decomposition, the intensity of which increases dramatically due to warmer and wetter litter. Dying off of the root systems of trees after their felling leads to a decrease in the intensity of their absorption of mineral elements. The role of trees in the processes of interception of biogens, precipitation is sharply reduced, open runoff and leaching of biogens due to infiltrating water increases, i.e. the qualitative content of the runoff changes. The consequence of this is an increase in the intensity of water and wind erosion. As a result, if the subsystems of the forest and the river are located in close proximity, the amount of dissolved substances that are taken out of the forest subsystem increases dramatically, which leads to an increase in their content in river waters. If the forest is located on the slopes, the substance taken from there practically does not return back, leaving the ecosystem of the river basin.

Due to the Russian military aggression, the fire hazard in forest ecosystems is significantly increasing. About 450 thousand hectares of forests are under occupation, currently 2.45 million hectares of forests and 27 forestries have been released from occupation and need to be restored.

The All-Ukrainian Environmental League is implementing the project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

Let's take care of the environment together!

More information on the project implementation in the following information messages.

теги

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема російськими обстрілами. Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів. Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Лісова пожежа 1 2

Лісова пожежа

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати в Україні пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

USFS

З вересня по листопад 2022 року було здійснено закупівлю захисного одягу (захисні костюми, вогнетривкі рукавиці, чоботи та шоломи) та обладнання (автомобільні ресторатори, сигнали СГУ, пожежні рукави) добровільним пожежним підрозділам, проведено особисті зустрічі зі зацікавленими представниками цільових громад (https://korsun-miskrada.gov.ua/news/1666956610/).

Консультативна зустріч Корсунь Шевченківська громада

Консультативна зустріч з представниками Корсунь-Шевченківської громади

Зараз триває активна комунікація з представниками цільових громад, обговорюються деталі співпраці.

Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs

On the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine"

The Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by Russian shelling. The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times.

The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burnout. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to the deterioration of the Earth's climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

Due to the increased fire hazard and increased risks to forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project in Ukraine on "Creating a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" under the U.S. Forest Service International Programs.

From September to November 2022, protective clothing (protective suits, fire-resistant gloves, boots and helmets) and equipment (car restaurateurs, SGU signals, fire hoses) were purchased for volunteer fire units, and personal meetings were held with interested representatives of the target communities (https://korsun-miskrada.gov.ua/news/1666956610/).

Active communication with representatives of the target communities is ongoing, details of cooperation are being discussed.

More information on the project implementation in the following newsletters.

теги

Про отримання захисного одягу

rdJ_листопада+0200Rлист.AMREET_ср.AMEETE

English below

У рамках реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» було отримано захисний одяг (костюми для пожежних, пожежні чоботи, вогнетривкі шоломи та рукавиці), для добровільних пожежних загонів цільових громад. Захисний костюм пожежника складається з куртки та напівкомбінезону, використовується як засіб індивідуального захисту людини під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. Було отримано 20 штук костюмів синього кольору. Конструкцією костюма передбачено закріплення на куртку та напівкомбінезон сигнальних смуг у комбінації світловідбивного та флуоресцентного матеріалів.

Захисний одяг

Костюм 2

Костюми 3

Захисний одяг

Також, було придбано 20 шоломів, які призначені для захисту пожежників і рятувальників від ударів, променевої енергії і води при проведенні аварійно-рятувальних робіт та локалізації пожеж. Шолом оснащується прозорим лицьовим щитком для захисту обличчя. Конструкція лицьового щитка виключає його мимовільне від’єднання від оболонки шолома і дає можливість регулювати його положення однією рукою при одягненому шоломі. Щиток в опущеному положенні повністю захищає обличчя пожежного або рятувальника і забезпечує гарну видимість. Пелерина виготовлена з тканини з вогнестійкими властивостями.

Шолом 1

Шолом

Отримання шоломів

Отримано 20 пар вогнетривких рукавиць, які володіють термостійкими, водонепроникними властивостями, а також мають стійкість до порізів, розривів і стирання.

Чоботи вогнетривкі захищають ноги від впливу вогню та порізів. Характерними особливостями цих чобіт для пожежних є стійкість до впливу масел, бензину, кислот, вони не підтримують горіння після впливу відкритого полум’я.

Чоботи

Чоботи вогнетривкі

Вони оснащені:

– сталевим ударостійким підноском (для захисту пальців від падіння важких предметів);

– сталевою устілкою в підошві (для захисту ступні ніг від проколів);

– антистатичною підошвою з неслизьким протектором.

Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs

 

About getting protective clothing

Within the framework of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine", protective clothing (firefighter suits, fire boots, fireproof helmets and gloves) was received for volunteer fire brigades of target communities.

The firefighter's protective suit consists of a jacket and overalls and is used as a means of personal protection during firefighting and rescue operations. 20 pieces of blue suits were received. The design of the suit provides for the fixing of signal stripes on the jacket and coveralls in a combination of reflective and fluorescent materials.

Also, 20 helmets were purchased, which are designed to protect firefighters and rescuers from impacts, radiant energy and water during rescue operations and fire localization. The helmet is equipped with a transparent face shield for face protection. The design of the face shield excludes its spontaneous detachment from the helmet shell and makes it possible to adjust its position with one hand while wearing the helmet. The shield in the lowered position fully protects the face of a firefighter or rescuer and provides good visibility. The cape is made of fabric with fire-resistant properties.

There are 20 pairs of fireproof gloves, which have heat-resistant, waterproof properties, as well as resistance to cuts, tears and abrasion.

Fireproof boots protect your feet from fire and cuts. Characteristic features of these boots for firefighters are resistance to oils, gasoline, acids, they do not support combustion after exposure to open flames.

They are equipped with:

- steel impact resistant toe box (to protect fingers from falling heavy objects);

- steel insole in the sole (to protect the foot from punctures);

- anti-static sole with non-slip tread.

More information on the implementation of the project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" can be found in the following newsletters.

теги

English below

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення, є джерелом цінних ресурсів, забезпечують перебування у зв’язаному стані значної частини світового запасу вуглецю, сприяють збереженню біорізноманіття екосистем, а також виконують ряд інших екосистемних функцій. З початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. 

Гасіння пожежі

Гасіння пожежі у ЗВ

 

У період з 24 лютого 2022 року російські війська окупували Чорнобильську АЕС та всю територію Зони відчуження (ЗВ).

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа у Зоні відчуження, Чорнобильська зона

Пожежа у Зоні відчуження

Пожежа у Зоні відчуження, Чорнобильська зона

Захоплено і розграбовано адміністративні будівлі і споруди підприємств, установ і організацій, які підтримували безпеку території та забезпечували утримання радіонуклідів на місцевості. Крім того, окупаційними військами взято під контроль Чорнобильську АЕС та сховища відпрацьованого ядерного палива і ядерних відходів. Ці дії несуть в собі значну загрозу радіаційної катастрофи – такі наслідки можуть бути від ймовірних аварій на об’єктах зони промислового використання, від підпалів лісів та перелогів, які накопичили значну кількість радіонуклідів у період після аварії на Чорнобильській АЕС. За місяць окупації на території зони відчуження уже зафіксовані пожежі у природних комплексах і покинутих селах на площі близько 2500 га (Детальніше про лісові пожежі в Зоні відчуження у статті «Моніторинг пожеж у природних комплексах Зони відчуження, спричинених російською військовою агресією» у журналі «Екологічний вісник»: https://www.ecoleague.net/images/2022/2022_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C/Ecology_digest_02_2022_web.pdf).

22

23

Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищують цінні оселища, під загрозою знищення опинились рідкісні види флори та фауни. Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Почалась активна комунікаційна робота з представниками цільових громад. Діймо разом на захисті довкілля! Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs

On the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine"

Forests are of great socio-economic and ecological importance, they are a source of valuable resources, ensure that a significant part of the world's carbon stock is in a bound state, contribute to the conservation of ecosystem biodiversity, and perform a number of other ecosystem functions.

Since the beginning of the full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares.

Since February 24, 2022, Russian troops have occupied the Chornobyl NPP and the entire territory of the Exclusion Zone (Exclusion Zone). Administrative buildings and structures of enterprises, institutions and organizations that maintained the security of the territory and ensured the retention of radionuclides on the ground were seized and looted. In addition, the occupation troops took control of the Chornobyl NPP and spent nuclear fuel and nuclear waste storage facilities. These actions pose a significant threat of radiation catastrophe - such consequences may be caused by possible accidents at the facilities of the industrial use zone, from arson of forests and fallow lands that accumulated a significant amount of radionuclides after the Chornobyl accident. During the month of occupation, fires in natural complexes and abandoned villages on the area of about 2500 hectares have already been recorded on the territory of the Exclusion Zone (More information on forest fires in the Exclusion Zone is available in the article "Monitoring of fires in natural complexes of the Exclusion Zone caused by Russian military aggression" in the journal "Ecological Bulletin": https://www.ecoleague.net/images/2022/2022_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C/Ecology_digest_02_2022_web.pdf).

Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna are under threat of extinction.

Due to the increased fire danger and increased risks to forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Creation of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

Active communication work with representatives of target communities has begun. Let's act together to protect the environment!

Read more information about the project implementation in the following newsletters.

теги

English below

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових, важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). 

USFS

З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Для добровільних пожежних формувань було закуплено сигнали СГУ (10 штук) та автомобільні реєстратори з GPS (5 штук).

photo 2022 11 30 13 17 23

СГУ 3

СГУ 1

Перевірка сигналів СГУ 

ДПС навігатор

 

ДПС навігатор 1

photo 2022 11 30 13 05 15

Автомобільні реєстратори з GPS

Сигнальні гучномовні установки (СГУ) призначені для встановлення на транспортні засоби спеціального призначення, зокрема на автомобілі пожежної охорони. Гучномовець є електроакустичним перетворювачем, який видає звукові хвилі у відкритий простір. Сигнали, які видає установка, є досить гучними. Електроживлення цієї сигнальної гучномовної мережі здійснюється від електричної мережі автомобіля. За допомогою сигнальної гучномовної установки здійснюється передача звукових сигналів з інформацією для інших учасників дорожнього руху, наприклад, інших водіїв і автомобілістів, пішоходів тощо.

Призначення відеореєстратора – фіксація відеоінформації, при цьому на запису зазначається час і дата, за необхідності – координати. GPS-модуль дозволяє в режимі реального часу отримувати дані з супутників, отримуючи від них відомості не тільки про поточні координати, але і стежити за швидкістю переміщення і маршрутом. Все це буде відображатися на відео, підвищуючи його інформативність і гарантуючи додатковий захист.

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the procurement of GPS signals and car recorders with GPS

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is starting to implement the project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in the prevention of forest fires and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special means and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires. Signal loudspeakers (10 units) and car recorders with GPS (5 units) were purchased for the volunteer fire brigades.

Signal loudspeakers are designed to be installed on special-purpose vehicles, in particular on firefighting vehicles. The loudspeaker is an electroacoustic transducer that emits sound waves into open space. The signals emitted by the installation are quite loud. The power supply of this signal loudspeaker network is carried out from the electrical network of the car. With the help of the signal loudspeaker system, sound signals with information are transmitted to other road users, for example, other drivers and motorists, pedestrians, etc.

The purpose of the video recorder is to record video information, with the time and date, if necessary - coordinates. The GPS module allows you to receive data from satellites in real time, receiving from them information not only about the current coordinates, but also to monitor the speed and route. All this will be displayed on the video, increasing its information content and guaranteeing additional protection.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

теги

English below

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових, важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). 

USFS

З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Для добровільних пожежних формувань було закуплено сигнали СГУ (10 штук) та автомобільні реєстратори з GPS (5 штук).

photo 2022 11 30 13 17 23

СГУ 3

СГУ 1

Перевірка сигналів СГУ 

ДПС навігатор

 

ДПС навігатор 1

photo 2022 11 30 13 05 15

Автомобільні реєстратори з GPS

Сигнальні гучномовні установки (СГУ) призначені для встановлення на транспортні засоби спеціального призначення, зокрема на автомобілі пожежної охорони. Гучномовець є електроакустичним перетворювачем, який видає звукові хвилі у відкритий простір. Сигнали, які видає установка, є досить гучними. Електроживлення цієї сигнальної гучномовної мережі здійснюється від електричної мережі автомобіля. За допомогою сигнальної гучномовної установки здійснюється передача звукових сигналів з інформацією для інших учасників дорожнього руху, наприклад, інших водіїв і автомобілістів, пішоходів тощо.

Призначення відеореєстратора – фіксація відеоінформації, при цьому на запису зазначається час і дата, за необхідності – координати. GPS-модуль дозволяє в режимі реального часу отримувати дані з супутників, отримуючи від них відомості не тільки про поточні координати, але і стежити за швидкістю переміщення і маршрутом. Все це буде відображатися на відео, підвищуючи його інформативність і гарантуючи додатковий захист.

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the procurement of GPS signals and car recorders with GPS

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is starting to implement the project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in the prevention of forest fires and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special means and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires. Signal loudspeakers (10 units) and car recorders with GPS (5 units) were purchased for the volunteer fire brigades.

Signal loudspeakers are designed to be installed on special-purpose vehicles, in particular on firefighting vehicles. The loudspeaker is an electroacoustic transducer that emits sound waves into open space. The signals emitted by the installation are quite loud. The power supply of this signal loudspeaker network is carried out from the electrical network of the car. With the help of the signal loudspeaker system, sound signals with information are transmitted to other road users, for example, other drivers and motorists, pedestrians, etc.

The purpose of the video recorder is to record video information, with the time and date, if necessary - coordinates. The GPS module allows you to receive data from satellites in real time, receiving from them information not only about the current coordinates, but also to monitor the speed and route. All this will be displayed on the video, increasing its information content and guaranteeing additional protection.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

теги

Про передачу пожежних рукавів

thJ_листопада+0200Rлист.AMREET_пн.AMEETE

English below

У рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» була здійснена передача пожежних рукавів трьох різних діаметрів Д–51 (25 штук), Д–77 (20 штук) та Д–150 (20 штук) представникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

1

3

4

Передача пожежених рукавів

5

7

Напірні пожежні рукави

Довідково. Напірні рукави є найбільш використовуваним типом пожежних рукавів, вони відрізняються міцністю, гнучкістю і легкістю, високою стійкістю до температурних перепадів, до впливу агресивних середовищ і механічних пошкоджень, а в скатаному вигляді займають мінімум місця. Їх внутрішня поверхня характеризується невеликим опором водному потоку.

Рукав пожежний Д–51 (к) з ГР–50 (стандарт) та рукав пожежний Д–77 (т) з ГР–80 (стандарт) – це гнучкі труби з еластичного матеріалу, які використовуються для доставки розчину для гасіння пожежі під тиском та не можуть працювати у всмоктуючому режимі – це відрізняє їх від напірно-всмоктувальних моделей.

Рукав пожежний напірний Д-150 в зборі з сполучною гайкою ГР–150, використовується з метою подачі води на відстань під тиском до осередка вогнища. Він виготовлений з синтетичного матеріалу, зовнішній шар пліток з поліамідної нитки, внутрішній шар – поліамід-хлорид.

Технічні характеристики рукавів: робочий тиск – 1,6 МПа, розривний тиск – 4,0 МПа, а довжина скатки – 20 м.

Без пожежних рукавів неможлива нормальна робота аварійно-рятувальних розрахунків під час ліквідації осередків полум’я.

Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs

 

About the transfer of fire hoses

Within the framework of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", fire hoses of three different diameters D-51 (25 pieces), D-77 (20 pieces) and D-150 (20 pieces) were handed over to representatives of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region.

For reference. Pressure hoses are the most commonly used type of fire hoses, they are durable, flexible and lightweight, highly resistant to temperature extremes, aggressive environments and mechanical damage, and when rolled up they take up minimal space. Their inner surface is characterized by low resistance to water flow.

Fire hose D-51 (k) with GR-50 (standard) and fire hose D-77 (t) with GR-80 (standard) are flexible pipes made of elastic material, which are used to deliver a solution for extinguishing a fire under pressure and cannot operate in suction mode - this distinguishes them from pressure-suction models.

Fire hose D-150 pressure hose assembled with the connecting nut GR-150 is used to supply water at a distance under pressure to the fire center. It is made of synthetic material, the outer layer is made of polyamide yarn, the inner layer is polyamide chloride.

Technical characteristics of the hoses: working pressure - 1.6 MPa, breaking pressure - 4.0 MPa, and hose length - 20 m.

Without fire hoses, the normal operation of emergency rescue teams during the elimination of flames is impossible.

For more information on the project implementation, see the following information messages.

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи