Середа 29 трав. 2024
 
English below 
 
Міжнародні програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs) надали технічну допомогу пожежному підрозділу 93-ї бригади «Холодний Яр» з метою поліпшення їхньої спроможності до реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану, а також для підвищення рівня особистої безпеки пожежних рятувальників. Їхня роль є критично важливою у воєнний час, а ризики у рази збільшуються.
eb718680 6e11 440a 952f 2f7960ef02b9
Для військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було закуплено та передано у власність і безоплатне користування: тепловідбивні костюми, панорамні маски, засоби захисту органів дихання з індивідуальними масками, вогнестійкі пожежні краги, карабіни, рятувальні пожежні мотузки, діелектричні боти, сигналізатори нерухомого стану, комплекти радіостанцій, індивідуальні та групові ліхтарі, напірні пожежні рукави різних діаметрів, пожежні стволи, мотопомпу, квадрокоптер, ломи, діелектричні рукавиці, килимки, ножиці; пожежні рятувальні пояси, електричні оприскувачі, бензопили, пожежні сокири з кобурою.
a026d0f6 cda9 4f4b 9ec9 6b9911562464
Все це обладнання загальною вартістю понад 55 тисяч доларів США було придбане в рамках реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», який впроваджує Всеукраїнська екологічна ліга.
8c29977b b4d3 49a8 9ce9 b6760cd0281b
«Дякуємо Лісовій службі США за надане професійне обладнання, яке необхідне для ліквідації наслідків стихійних лих, лісових пожеж, пожеж на військових об’єктах, а також об’єктах цивільної інфраструктури. Це не просто обладнання – це величезний внесок у захист людей та навколишнього природного середовища», – зазначив Крячков Микола Сергійович, відповідальний за сферу пожежної безпеки 93-ї бригади «Холодний Яр». 
6c9864d5 2759 4711 9f4d ea28c44c2ff5
«Допомагати військовим – це особлива і надзвичайно важлива справа. Всеукраїнська екологічна ліга докладає всіх зусиль для реалізації цього проєкту та розвитку подальшої співпраці. Завдяки цій ініціативі, ми маємо нагоду висловити свою повагу та вдячність за самовіддану роботу військовим пожежним», зауважила Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.
187fdc23 f510 47fe bf5a dd702c40e954
«Як громадянин України хочу подякувати Вам за службу та Вашу роботу. Лісова служба США з 2015 року підтримує програми щодо управління під час надзвичайних ситуацій та управління природними ресурсами в Україні. Діяльність проводиться у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, освітніми закладами та науковцями. Фахівці Лісової служби США, які завжди знаходяться на передовій захисту та збереження довкілля, усвідомлюють критично важливу роль, яку відіграють військові пожежники у реагуванні на катастрофи, як природні, так і спричинені російською військовою агресією, тому сприяють підвищенню їх кваліфікації шляхом тренінгів, а також поліпшують технічну оснащеність», сказав Петро Павличенко, координатор проєктів Лісової служби США в Східній Європі та Україні.
78629e58 6e2a 46b8 ab1c 9325aef30303
«Ми раді нашій співпраці з Лісовою службо США, яка потужно розвивається упродовж останніх років. Сьогодні ми є свідками важливого моменту, коли наші зусилля в напрямі захисту природи та безпеки громадян отримують нове посилення, оскільки військові пожежні цієї частини завжди оперативно реагують на пожежі. Передача цього майна є важливим кроком у зміцненні нашої спільної боротьби з лісовими пожежами та пожежами, викликаними внаслідок російських обстрілів» – зазначив Гетало Ігор Олегович, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. 
49a545fc b98c 4806 8e55 b2f81d87c936
Лісова служба США протягом тривалого часу сприяє побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації. Саме тому, крім надання підтримки у вигляді обладнання, вони системно проводять в Україні тренінги з базової підготовки лісового пожежника, поведінки вогню, особистої безпеки, координації, основ командування та управління у надзвичайних ситуаціях, а також сприяють у реалізації необхідних реформ. 
Більше інформації про реалізацію проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
 
US Forest Service provides technical assistance to the firefighting unit of the
93rd Brigade «Kholodny Yar»
 
English below 
 
The U.S. Forest Service International Programs provided technical assistance to the 93rd Brigade's Kholodny Yar Fire Department to improve their ability to respond to emergencies under martial law, as well as to increase the personal safety of firefighters. Their role is critical in wartime, and the risks increase significantly.
The following items were purchased and transferred to the 93rd separate mechanized brigade of Kholodny Yar for free use: heat-reflective suits, panoramic masks, respiratory protection equipment with individual masks, fire-resistant fire hoses, carabiners, rescue fire ropes, dielectric bots, static alarms, radio sets, individual and group lights, fire hoses of various diameters, fire hoses, a motorized pump, a quadcopter, crowbars, dielectric gloves, mats, scissors; fire life belts, electric sprayers, chainsaws, fire axes with holsters.
All this equipment worth more than USD 55 thousand was purchased as part of the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine» implemented by the All-Ukrainian Environmental League.
«We thank the US Forest Service for providing professional equipment necessary to eliminate the consequences of natural disasters, forest fires, fires at military facilities, as well as civilian infrastructure. This is not just equipment – it is a huge contribution to the protection of people and the environment,» said Mykola Kryachkov, fire safety officer of the 93rd Kholodny Yar Yar Brigade. 
«Helping the military is a special and extremely important thing. All-Ukrainian Environmental League is making every effort to implement this project and develop further cooperation. Thanks to this initiative, we have the opportunity to express our respect and gratitude for the selfless work of military firefighters,» said Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League.
«As a citizen of Ukraine, I want to thank you for your service and your work. Since 2015, the U.S. Forest Service has been supporting emergency management and natural resource management programs in Ukraine. The activities are carried out in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, educational institutions and scientists. The U.S. Forest Service, always at the forefront of environmental protection and conservation, recognizes the critical role that military firefighters play in responding to disasters, both natural and caused by Russian military aggression, and therefore helps to improve their skills through training and technical equipment,» said Petro Pavlychenko, U.S. Forest Service Project Coordinator for Eastern Europe and Ukraine.
«We are pleased with our cooperation with the US Forest Service, which has been developing rapidly in recent years. Today, we are witnessing an important moment when our efforts to protect nature and the safety of citizens are being reinforced, as the military firefighters of this unit always respond promptly to fires. The transfer of this property is an important step in strengthening our joint fight against forest fires and fires caused by russian shelling,» said Ihor Getalo, Head of the Operational Coordination Center of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk Region, Major of the Civil Protection Service. 
The U.S. Forest Service has long been contributing to building emergency response capacities. That is why, in addition to providing support in the form of equipment, they systematically conduct trainings in Ukraine on basic forest firefighter training, fire behavior, personal safety, coordination, and the basics of command and control in emergency situations, as well as assist in implementing the necessary reforms. 
More information about the project implementation in the following newsletters.
 
 
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ #All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_Internationl_Programs 
 
теги
Всеукраїнська екологічна ліга вітає Нобельський національний парк з 5-річницею створення. Він був створений 11 квітня 2019 року з метою збереження, відтворення та ефективного використання типових і унікальних природних комплексів Західного Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
 
Black tailed Godwit Uferschnepfe scaled
 
Упродовж багатьох років члени Рівненської ОО ВЕЛ боролись за створення цього національного парку. Ще у 2016 році на засіданні робочої групи Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації експерти ВЕЛ представили проєкт обґрунтування створення національного природного парку «Нобельський».
ПУХИРНИК
До складу парку увійшла низка територій, які набули природоохоронного статусу раніше: частина регіонального ландшафтного парку «Прип’ять–Стохід»; гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Острівський»; загальнозоологічний заказник місцевого значення «Урочище «Глуша»; орнітологічний заказник місцевого значення «Нобельський»; іхтіологічний заказник місцевого значення «Прип’ятський».
 
433946829 900343828406451 5366802037001832077 n
Національний парк – це 25,3 тис. га земель державної власності (зокрема, землі ДП «Рафалівське лісове господарство» та ДП «Зарічненське лісове господарство» загальною площею 15 397,7 га, решта – землі водного фонду (12 озер і 5 річок), болота та землі запасу за межами населених пунктів, унікальна флора та фауна, цінні природоохоронні, наукові та рекреаційні ділянки.
Із заходу парк межує з національним природним парком «Прип’ять-Стохід», що на Волині, з півдня – з Рівненським природним заповідником (Рівненська область).
Більшість території парку входить до складу об’єкта Смарагдової мережі і межує з об’єктами Смарагдової мережі на заході.
Рись
У національному парку зростають понад 521 видів рослин та мешкає близько 452 видів хребетних, серед яких зустрічаються унікальні представники, занесені до Червоної книги. Наявні водно-болотні угіддя міжнародного значення, де знаходять прихисток рідкісні види тварин, такі як видра річкова, норка європейська, лось європейський, зустрічаються рукокрилі та червонокнижні представники орнітофауни.
Пугач
У заплавах Прип’яті і Стоходу збереглися острівки прадавніх лісів з мінімальним антропогенним впливом.
433920192 905587211215446 7783580896019893360 n
Під час повномасштабного вторгнення росії робота у Нобельському національному парку не зупиняється: проводяться наукові дослідження, розробляються заходи по охороні території заповідника та триває екологічна освітньо-виховна робота.
431518264 893586065748894 498505195125207748 n
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора для збереження Природи, для майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ, фейсбук Нобельський національний парк, мережа Інтернет
Фото: фейсбук Нобельський національний парк , мережа Інтернет
теги

В рамках всеукраїнської науково-практичної конференції «Природа в окупації – 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій України» учасники відвідали екологічну стежку «Давня Бакота» Національного природного парку «Подільські Товтри».
Національний природний парк «Подільські Товтри» – один із найбільших нацпарків України та яскравий приклад самодостатності природоохоронного об’єкта. У 2022 році національний парк розпочав розвивати інфраструктуру відомого серед туристів місця «Давня Бакота».

424868406 726660916322205 2194182181237325172 n

418986185 726660919655538 218434299927777341 n
Результат – новий візит-центр, оглядові майданчики, інформаційні стенди, цифровізація послуг: QR-коди на інформаційних стендах, табличках, касові апарати. Майже пів мільйона квитків на «Давній Бакоті» придбані за QR-кодом.

419045474 726661149655515 8639649020395427048 n
Довідково. Національний природний парк «Подільські Товтри» створений 1996 року з метою збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля з унікальними історико-культурними комплексами, які мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та оздоровче значення.
У 2008 році цей об’єкт ПЗФ увійшов до семи природних чудес України у 2008 р. З 13 липня 2017 року ділянки національного парку входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

419075693 726661342988829 1926251526288825966 n
Наявні на території національного парку унікальні рукотворні об’єкти та неповторні природні комплекси створили виняткові умови для розвитку туризму — не тільки оздоровчого, але й пізнавального. На території парку перебуває під охороною 161 об’єкт природно-заповідного фонду. Серед яких є парки і садиби різного ступеня збереження і культурно-історичної цінності. Є також 19 археологічних пам’яток, понад 300 історико-архітектурних пам’яток (зокрема, в Кам’янці-Подільському — понад 200 об’єктів).

420223744 726661252988838 8057697217411682309 n
Природне флористичне різноманіття рекреаційної ділянки «Давня Бакота» характеризується наявністю лісових, лучно-степових, степових, кальцепетрофітних видів. Серед рідкісних степових та лучно-степових видів трапляються: астрагал монпелійський, сон великий та лучний, шиверекія подільська, ковила волосиста, пірчаста та найкрасивіша, зіновать біла та подільська, горицвіт весняний, льон бесарабський. На скелястих відслоненнях вапняків р. Дністер зростають види флори, які формують петрофітні угруповання: сеслерія Гейфлера, молодило руське, очиток їдкий, костриця валійська, перстач пісковий, ірис угорський.

420515493 726661152988848 7384290872078281897 n
Ранньої весни зустрічаються першоцвіти – первоцвіт весняний, анемона лісова, ряст порожнистий, медунка темна, конвалія травнева, фіалка запашна та ін. Також зростає велика кількість лікарських рослин: цмин пісковий, чебрець подільський, бузина чорна, валер’яна лікарська, звіробій звичайний, крушина ламка, медунка лікарська, материнка звичайна, полин гіркий, глуха кропива собача, подорожник великий, хвощ польовий, череда трироздільна, щавель кінський та ін.

433923178 726685626319734 5827142052324344879 n

 

Серед ендеміків та реліктів трапляється підмаренник дністровський, цибуля подільська, арум Бессера, мінуарція дністровська, підмаренник дністровський.

434069599 726685642986399 7735314022760310297 n
Рекреаційна ділянка знаходиться в межах водно-болотного угіддя міжнародного значення «Бакотська затока» та знаходиться під охороною Рамсарської конвенції яка була підписана 2 лютого 1971 року в м. Рамсар (Іран). Україною ратифікована 29 жовтня 1996 року. Бакотська затока є важливим об’єктом для перелітних птахів водно-болотного комплексу. Тут у осінньо-зимовий період під час міграції збираються великі зграї гоголя, черні чубатої, лебедів, пірникоз та інших видів птахів. Таким чином, рекреаційна ділянка цікава для орнітологів та бьордвочерів протягом року. Фауна території представлена різноманітними класами тварин від безхребетних до ссавців.

теги

Відбувся перший день Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природа в окупації - 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій України» у м. Хмельницький на базі Хмельницького національного університет.
Метою конференції є обговорення та аналіз впливу російської військової агресії на довкілля України, виявлення проблемних аспектів та пошук ефективних шляхів відновлення природоохоронних територій з метою забезпечення сталого розвитку та збереження біорізноманіття.

пзф 22
Пленарна сесія «Вплив та наслідки військових дій для природоохоронних територій, об’єктів ПЗФ, морської акваторії, ландшафтного та біологічного різноманіття»
розпочалась вітальними словами голови ВЕЛ Тетяни Тимочко. До вітання учасників конференції долучився міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх.

433181610 721994823466406 9132971232811660521 n
Основними апрямками конференції були:
– «Шкода для Природи: тільки факти»;
– «Наслідки забруднення вибуховими та небезпечними речовинами ґрунтів, водних ресурсів: перспективи розмінування та відновлення»;

434479463 803720628458929 917688777197298108 n
– «Проблемні питання функціонування природоохоронних територій та шляхи для їх відновлення і розвитку»;
– «Перспективи впровадження екосистемних послуг в Україні».

434509353 803720675125591 698861753594485579 n
Своєрідним символом відновлення довкілля та віри у ПЕРЕМОГУ стала посадка магнолії у "Саду Перемоги" ботанічного саду Хмельницького національного університету учасниками конференції.

434235751 803720665125592 5954306702224724922 n

Резолюція конференції

Збірка конференції

Програма конференції

теги

28–29 березня 2024 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференції «Природа в окупації – 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій України» у змішаному форматі.


Метою конференції є обговорення та аналіз впливу російської військової агресії на довкілля України, виявлення проблемних аспектів та пошук ефективних шляхів відновлення природоохоронних територій з метою забезпечення сталого розвитку та збереження біорізноманіття.
Організатор заходу: Всеукраїнська екологічна ліга

Програма заходів конференції


Пленарна сесія «Вплив та наслідки військових дій для природоохоронних територій, об’єктів ПЗФ, морської акваторії, ландшафтного та біологічного різноманіття»
10.00 – 28 березня
Посилання на Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/9271398279...
Ідентифікатор конференції: 927 139 8279
Код доступу: 4xfBSb
Панель «Шкода для Природи: тільки факти»
11.45 – 28 березня
Посилання на Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/9271398279...
Ідентифікатор конференції: 927 139 8279
Код доступу: 4xfBSb
Круглий стіл 1 «Наслідки забруднення вибуховими та небезпечними речовинами ґрунтів, водних ресурсів: перспективи розмінування та відновлення»
14.00 – 28 березня
Посилання на Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/9271398279...
Ідентифікатор конференції: 927 139 8279
Код доступу: 4xfBSb
Круглий стіл 2 «Проблемні питання функціонування природоохоронних територій та шляхи для їх відновлення і розвитку»
15.45 – 28 березня
Посилання на Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/9271398279...
Ідентифікатор конференції: 927 139 8279
Код доступу: 4xfBSb
Дискусійна панель «Перспективи впровадження екосистемних послуг в Україні»
9.00 – 29 березня
Посилання на Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82276458033...
Ідентифікатор конференції: 822 7645 8033
Код доступу: 043478
Для контактів та отримання додаткової інформації:
Марія Вавер +38067-884-13-28, +38096-008-24-07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

теги

21 березня – Всесвітній день лісів

stJ_березня+0200Rбер.AMREET_чт.AMEETE

Щорічно 21 березня відзначається Всесвітній день лісів (International Day of Forests). Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 28 листопада 2012 року у зв’язку величезними втратами лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік). Вперше ідея відзначати цей день виникла на 23-й Генеральній Асамблеї Європейської конфедерації сільського господарства у 1971 році.

Ліс
Метою Всесвітнього дня лісів є покращення поінформованості людства щодо цінності дерев та лісів, заклик до створення заходів з відновлення й захисту лісу, залучення до розумного використання природних ресурсів. Щорічно обирається нова тема дня, у 2024 році – «Ліси та інновації: Нові рішення для кращого світу». Боротьба з вирубкою лісів вимагає нових технологічних досягнень.

Ракета в лісі
російська військова агресія завдає нищівної шкоди лісам України. Внаслідок масової вирубки дерев, пожеж лісовим екосистемам окупантами була завдана шкода на 1,3 млн грн, а площа вирубаних становить понад – 158 204 га, площа згорілих лісів – 66 877 га.

1
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних, зокрема, військовими діями на території України.
Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини. Різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення мікроклімату землі; збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації.
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань у 5 пілотних громадах.
Експерти ВЕЛ закликають громадян бути свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах України, упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
– розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
– відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека);
–·палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;
–·викидати у лісі обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;
– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.
Діймо разом на захисті довкілля!

Джерела: сайт ВЕЛ, мережа інтернет, додаток «Еозагроза»
Фото: мережа інтернет, ДСНС

теги

Об’єднані для захитсу лісів Україїни від пожеж
Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США реалізує пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках (U.S. Forest Service International Programs).
Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах.
Як створити у громаді добровільну пожежну охорону:
1.Місцева влада ухвалює рішення про створення добровільної пожежної охорони.
2.Необхідно залучити зацікавлених мешканців громади.
3.Забезпечити добровольців необхідним захисним одягом та спеціальним обладнання
4.Організувати відповідне навчання для підготовки членів добровільної пожежної дружини для ефективної боротьби з пожежами.

Мотиваційний відеоролик "Об’єднані для захисту лісів України від пожеж"Об’єднані для захисту лісів України від пожеж"

теги
Шановні пані та панове!
28–29 березня 2024 року планується проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природа в окупації – 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій України» у форматі онлайн (з можливістю долучитись офлайн).
Метою конференції є обговорення та аналіз впливу російської військової агресії на природоохоронні території України, виявлення проблемних аспектів та пошук ефективних шляхів відновлення довкілля з метою забезпечення сталого розвитку та збереження біорізноманіття.
Війна 10 років
 
Організатор заходу: Всеукраїнська екологічна ліга. 
 
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники об’єктів природно-заповідного фонду, представники департаментів/управлінь екології та природних ресурсів ОВА, територіальних громад, лісогосподарських підприємств, установи та організації, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, громадські природоохоронні організації, ЗМІ.
Форма участі у заходах Конференції:
– усна доповідь та публікація матеріалів в збірці матеріалів конференції;
– публікація матеріалів в збірці матеріалів конференції;
– участь без доповіді та публікації.
Оформлення участі у конференційних заходах:
Необхідно до 18 березня 2024 року надіслати:
– заповнену реєстраційну форму (https://forms.gle/dLuPtpfGbAhL1x878 ).
– текст доповіді, якщо учасник планує публікацію в збірці матеріалів Конференції (в гугл-формі є можливість додати файл або надіслати на електронну адресу Всеукраїнської екологічної ліги: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
Вимоги до оформлення доповідей додаються. Участь у заходах конференції є безкоштовною.
Автори мають самостійно пересвідчитися в отриманні Оргкомітетом конференції надісланих реєстраційної форми та доповіді.
До Програми Конференції будуть внесені теми виступів учасників, які надіслали текст доповіді. Детальну програму Конференції, електронну версію збірки доповідей та презентації учасників Конференції отримають зареєстровані учасники.
З міркувань дотримання вимог безпеки про адресу проведення заходу зареєстровані учасники будуть окремо поінформовані.
Для контактів та отримання додаткової інформації:
Марія Вавер +38067-884-13-28, +38096-008-24-07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">
 
 
Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю!
Працюємо разом для Перемоги України!
З повагою,
Тетяна Тимочко
голова Всеукраїнської екологічної ліги
теги

Президентові України
Володимирові ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Звернення щодо відновлення справедливості та встановлення прозорості у визнанні роботи природоохоронців та науковців України


Природоохоронцям України стало відомо з офіційних джерел (https://www.president.gov.ua) про Указ Президента України від 22 січня 2024 року № 16/2024 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України (надалі - Указ). Цим Указом за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляє присвоїти Циганок Людмилі Василівні, президентові громадської спілки «Асоціація професіоналів довкілля», м. Київ, звання «Заслужений природоохоронець України».
Почесне звання «Заслужений природоохоронець України» (почесне звання ЗПХ) присвоюється працівникам установ і закладів охорони природи, наукових та науково-дослідних установ за значний внесок у охорону рідкісних та таких, що зникають, видів флори і фауни, відновлення та збереження природних ресурсів України (Положення про почесні звання України, затверджене Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001).
З часу заснування нагороди почесне звання ЗПХ отримали працівники Мінприроди/Міндовкілля, які формують та реалізують екологічну політику, зокрема, зі збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, представники біосферного заповідника «Асканія-Нова, Карпатського біосферного заповідника, Дунайського біосферного заповідника НАН України, державного дендрологічного парку «Тростянець» НАН України, Азово-Сиваського національного природного парку, Яворівського національного природного парку, НПП «Святі Гори», НПП «Подільські Товтри», Кримського еколого-культурного заповідника, НПП «Гуцульщина», Ужанського НПП, НПП «Синевир», регіонального ландшафтного парку «Меотида», Карпатського НПП, Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, НПП «Деснянсько-Старогутський», представники наукових закладів та установ, інспектори ДЕІ. Тобто, дану нагороду отримували, як і було від початків задумано, ті, хто безпосередньо займається охороною рідкісних та таких, що зникають, видів флори і фауни, відновленням та збереженням природних ресурсів України, - ті, ким пишається і український природоохоронний рух, і міжнародні екологічні організації.
Зважаючи на високий статус відзнаки та не менш високі вимоги до претендентів на таку відзнаку, відчуваючи свою відповідальність перед українським суспільством та міжнародним співтовариством, природоохоронці України висловлюють глибоку стурбованість безпідставним, на нашу думку, присвоєнням почесного звання “Заслужений природоохоронець України” Циганок Людмилі Василівні.
Нам не відомо жодної установи чи закладу охорони природи, наукової чи науково-дослідної установи, працівником якої є Людмила Циганок. Пані Людмила не має жодного стосунку до охорони рідкісних видів флори та фауни, відновлення та збереження природних ресурсів України. А громадська спілка “Асоціація професіоналів довкілля”, яку очолює пані Людмила, виходячи з аналізу її діяльності, представляє інтереси суб’єктів господарювання та підприємств-забруднювачів, інтереси яких часто суперечать інтересам охорони природи. Пані Циганок неодноразово вступала в конфлікт з природоохоронною спільнотою у зв’язку з намаганнями шельмувати екоактивістів, розпалючи ворожнечу між бізнесом та громадськістю.
Інші приклади шельмування екоактивізму: Еколог Юа, Гордонюа, Національний Екофорум «Зелена економіка: як досягти балансу». Екотероризм та екорейдерство в Україні
Окрім того, Циганок Людмила Василівна на даний час очолює організацію, яка до січня 2023 року носила назву громадська спілка "Фінансово-інвестиційна група "ФЕНІКС" та була переіменована у ГС «Асоціація професіоналів довкілля» лише у січні 2023 року. Організації-засновники даної громадської спілки були засновані попереднім керівником цієї ж спілки, який також є засновником ГО “СОЮЗ ДРУЖБИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА “УКРАЇНА — РОСІЯ” і ГО "СОЮЗ ДРУЖБИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА"УКРАЇНА-БІЛОРУСЬ”. Попри війну, ці організації є діючими по цей час.
На нашу думку, відзначення таким високим званням людини, яка безпосередньо не займалась і не займається охороною рідкісних та таких, що зникають, видів флори і фауни, відновленням та збереженням природних ресурсів України та має сумнівні, та навіть шкідливі, досягнення в цій сфері, призводить до знецінення роботи природоохоронців, науковців, працівників заповідників, національних природних парків, наукових та науково-дослідних установ, які працюють у сфері охорони та відновлення довкілля України. Це також порушує ціннісні засади європейського співтовариства щодо доброчесності, справедливості та поваги громадянських прав, та повертає нас в далекі недемократичні часи, коли нагороди давались не за реальні досягнення, а для просування та підвищення статусу певних осіб.
Ми переконані, що саме зараз, коли Україна виборює свою незалежність у жорстокій війні з російською ордою, є необхідність відзначити справжні заслуги та справжніх героїв. Це природоохоронці та науковці, які боронять нашу державу; працівники заповідників, національних парків, інших об’єктів ПЗФ, які продовжують справу охорони живої природи та збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни навіть під час війни; представники екологічних та зоозахисних організацій, які ризикуючи власним життям збирають факти впливу воєнних дій на довкілля, рятують тисячі диких і безпритульних тварин. Це науковці Інститутів ботаніки, зоології, географії, гідробіології, геологічних наук НАН України, які аналізують вплив шкоди від російської збройної агресії для природних екосистем, розробляють для деокупованих територій плани відновлення рідкісних видів флори і фауни та природних об’єктів .
Вважаємо, що автори подання на присвоєння звання ввели Президента України в оману, внаслідок чого державну нагороду «Заслужений природоохоронець України» отримала Циганок Л.В., яка не має реальних результатів в охороні рідкісних та таких, що зникають, видів флори і фауни, відновлення та збереження природних ресурсів України.
Відтак, просимо:
1. Скасувати рішення про надання Циганок Л.В. почесного звання «Заслужений природоохоронець України».
2. Створити комісію з відкритою прозорою процедурою відбору і подачі осіб на отримання почесного звання «Заслужений природоохоронець України».
З повагою,
Всеукраїнська екологічна ліга – Тетяна Тимочко
Мережа захисту національних інтересів «АНТС» — Ганна Гопко
Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право - Людина» – Олена Кравченко
ГО «Бюро екологічних розслідувань» — Дмитро Скрильніков
Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» – Олена Пащенко
ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» — к.б.н., с.н.с., Богдан Проць
ГО “Маріуполь Нуль Відходів” — Наталія Гаєцька
ГО “Українська природоохоронна група” — д.б.н. Анна Куземко
ГО “Екосфера” — Катерина Станкевич-Коваль, виконавчий директор
ГО “Екосфера” — к.б.н. Оксана Станкевич-Волосянчук
ГО “Українська природоохоронна група” — Анастасія Драпалюк
ГО «Нуль відходів Луцьк» — Катерина Демидюк
ГО «Лісові ініціативи і суспільство» (ForestCom) — к.с.-г.н., Дмитро Карабчук
Національний екологічний центр України — к.геол.н., с.д. Руслан Гаврилюк
ГО “Екопарк Осокорки” — Паржицька Ольга
ГО “Українська природоохоронна група”— Олексій Василюк
ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” — Андрій Кийко, експерт
Заступник голови комітету земельного, аграрного та довкільного права Національної асоціації України — адвокат Софія Шутяк
ГО “Центр економіко-правової аналітики” — Данило Ванькович
ГО “Збережи Дніпро” — Ірина Черниш
ГО “Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” — Андрусевич Наталія
Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” — Сергій Панченко, д.б.н., доцент, провідний інженер з охорони природних екосистем
ГО “Екологічні новини” (Херсон) — Ольга Машкова, голова правління
ГО “Екологічні новини” (Херсон) — Наталія Пасенко, членкиня правління
ГО “ЕКО ГУРТ” (Маріуполь) — Ганна Чебан, голова правління
ГО “Відродження природної спадщини” (Одеська обл) — д.б.н. Іван Русєв,, голова ГО
НПП “Тузлівські лимани” — Вихристюк Ірина, в.о.директора
ГО “Закон природи” (Одеса) — Яна Титаренко, голова
ГО “Анімал СОС Одеса” — Корпусова Вікторія, голова
МБО ІЦ “Зелене досьє”— Тамара Малькова
Олена Попова, к.б.н., доцент Одеського ОНУ ім.І.І.Мечникова
ГО “Екозагін” — Михайло Погребиський
ГО “Суспільство Зіровейст” (Київ) — Анастасія Мартиненко
ГО “Центр громадських та медійних ініціатив” (Харків) — Анна Прокаєва
ГО “Запоріжжя без сміття” (Запоріжжя) — Ірина Щетиніна
ГО “Запоріжжя без сміття” (Запоріжжя) — Іван Калоша
ГС “Український Альянс Нуль Відходів” — Софія Сидоренко
ГО “Вольтерра” — Роман Кононенко
ГО “Центр регіональних досліджень” — Ігор Студенников
НПП “Меотида” — Бронсков Олександр, начальник науково-дослідного відділу
НПП “Меотида” — Бронскова Олена, науковий співробітник
ГО Зелений лист — Балінський Владислав
Миколаївська філія Національного екологічного центру України — Олег Деркач, заслужений природоохоронець України
Віктор Гавриленко — директор біосферного заповідника Асканія-Нова імені Ф. Фальц-Фейна 1990-2021 років, заслужений природоохоронець України, кавалер орденів за заслуги III та II ступенів
Олена Пелих, адвокат, юрист громадського інтересу МБО “Екологія - Право - Людина”
Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи» – Людмила Шпортюк
Українська екологічна асоціація «Зелений світ» – Адель Босак
Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз – Марія Вавер
Громадська організація «Збалансований розвиток: Схід» – Дмитро Горбачук

теги

Підведено підсумки акції-конкурсу «Родинна екологічна ялинка – прямуємо до Перемоги!» започаткованого факультетом природничих наук ЛНУ імені Тараса Шевченка. Організаторами заходу є Всеукраїнська екологічна ліга, Луганська обласна організація ВЕЛ, факультет природничих наук ЛНУ імені Тараса Шевченка.

419229166 686934990294798 7216383092082972210 n

Сьогодні ми розуміємо, що кожен наш донат, навіть невеличкий, зберігає життя наших Захисників та наближає таку бажану нашу Перемогу! Тому акція-конкурс мала гасло «Замість ялинки – донат на ЗСУ: зробимо ялинку самі, збережемо Природу, наблизимо Перемогу!». У конкурсі взяли участь всі охочі з різних куточків України. За умовами конкурсу учасники робили можливий для них донат на будь-який обраний ними збір. Організатори пропонували рахунок «ВЕЛ для ЗСУ»: https://send.monobank.ua/jar/6UHzxPvTso.

419270076 686934986961465 6628016309731763633 n
На конкурс було подано понад 140 робіт у різних техніках виконання. Особливу активність виявили учні переміщених закладів освіти Луганської області та Центр естетичного виховання міста Миргорода. За умовами конкурсу роботи повинні були виготовлятися з матеріалів, які є вдома, щоб збережені кошти від покупки новорічних прикрас направити для підтримки наших Захисників. На конкурс було представлено роботи у різних техніках виконання з різних матеріалів – це і ялинкові прикраси, іграшки, віночки, різдвяні зірки, сніговики, новорічні композиції та символ року.

420075395 686934983628132 7555009582139845670 n
Усі учасники отримали грамоти та подяки за участь у конкурсі за номінаціями: «Ялинкова прикраса», «Декоративна свічка», «Ялинка своїми руками», «Малюнок, аплікація», «Новорічний віночок», «Новорічний букет», «Незвичайна ялинка», «Новорічна композиція», «Символ року», «Новорічна іграшка», «Креативний сніговичок», «Новорічний будиночок».
Переможцями конкурсу стали: Анастасія Іващенко, Данило Жуланов, Кристина Паламарчук, Софія Садовнича, Данило Нестеренко, Артем Горяной, Марія Лобода, Олександр Лобода, Лев Горбунов, Катерина Лайкович, Дар’я Сергієнко, Роман Бабич, Тамара Мамедова, Артур Коляда, Вікторія Омельяненко, Захар Уразовський, Артем Козаревський. Щиро дякуємо всім хто долучився до акції-конкурсу та підтримав добру справу. Всеукраїнська екологічна ліга вітає переможців конкурсу!

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи