Неділя 21 квіт. 2024

Шановні пані та панове!
Дякуємо Вам за участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який відбувся 21–23 листопада 2023 року у місті Івано-Франківськ.
Сертифікати участі у Форумі розміщені на гугл-диску:https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1xbQ6YU8bYmA42zwwmYXHb6d1Enkint8t 
Метою Форуму у 2023 році стало представлення перших практичних дії та проблемні питання реалізації Закону України «Про управління відходами». Організатор форуму – Всеукраїнська екологічна ліга. Захід проводився за сприяння: Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.
В результаті роботи Національного форуму було ухвалено Резолюцію та сформовано звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, профільних міністерств і відомств.
Маємо надію на подальшу співпрацю!
Працюємо разом для Перемоги України!

теги

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсар (Іран).

1
Мета конвенції – припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.
Рамсарська конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів, до якої приєдналися 170 країн світу, серед яких з 1996 року і Україна як незалежна держава.

Тилігульський лиман Одеська область
Водно-болотні угіддя виконують ряд важливих функцій: накопичення і зберігання води; захист від штормів і повеней; зміцнення берегової лінії і стримування ерозії; поповнення запасів підземних вод (проникнення води з водно-болотного угіддя вниз в підземний водоносний горизонт); вихід підземних вод (рух води вгору і її перетворення в поверхневу воду в водно-болотному угідді); очистка води; утримування поживних речовин; відкладення опадів; утримування забруднюючих речовин; стабілізація місцевих кліматичних умов, особливо кількості атмосферних опадів і температури.

Шацький національний природний парк
Упродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга проводить заходи, присвячені Всесвітньому дню водно-болотних угідь, з метою підвищення обізнаності широких верств населення щодо необхідності збереження водно-болотних угідь.
Внаслідок російської військової агресії в Україні під загрозою знищення перебуває 16 об’єктів, які захищаються Рамарською конвенцією про водно-болотні угіддя, площею майже 600 тис. га. Ці території мають міжнародне значення, як середовища водоплавних птахів.
Експерти ВЕЛ з початку повномасштабного вторгнення росії фіксують злочини російських окупантів проти довкілля, зокрема і вплив на рамсарські угіддя.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора, який завдає нищівних збитків довкіллю та провокує екологічні катастрофи на території України!

Джерело: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

теги
English below
8 серпня було проведено практичні заняття на місцевості для членів добровільної пожежної дружини Пирятинської ТГ в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», який реалізовує Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння Лісової служби США.
До проведення практичного заняття були залучені представники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
photo 5373236299454075039 y
Учасники тренування отримали можливість опанувати основні принципи роботи з пожежним обладнанням, включаючи використання різних типів пожежних рукавів та ознайомлення з пожежним автомобілем. Відбулось відпрацювання на практиці методів евакуації в разі загрози пожежі, зокрема, безпечному відходженню від небезпеки та організації евакуаційних маршрутів.
Ключовим моментом було освоєння основ надання першої допомоги у випадках, пов'язаних з пожежами та можливими травмами.
Важливим аспектом заняття було навчання комунікації та ефективної взаємодії з рятувальними службами під час надзвичайних ситуацій.
Ці практичні заняття стали важливим етапом у формуванні навичок та готовності протидії пожежам членами добровільної пожежної дружини.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
 
Practical classes in the area for members of the volunteer fire unit of the Pyriatynska TC
 
On August 8, on-site practical training was conducted for members of the Pyriatyn Volunteer Fire Brigade as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine» implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance of the US Forest Service.
Representatives of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava Oblast were involved in the training.
The training participants had the opportunity to learn the basic principles of working with firefighting equipment, including the use of different types of fire hoses and familiarization with a fire truck. The participants practiced evacuation methods in case of a fire threat, including safe escape from danger and organization of evacuation routes.
The key point was mastering the basics of first aid in cases involving fires and possible injuries.
An important aspect of the training was learning how to communicate and effectively interact with rescue services during emergencies.
These practical exercises were an important step in building the skills and readiness to fight fires by members of the volunteer fire brigade.
More information on the project implementation in the following newsletters.
теги
English below 
 
5 вересня відбувся онлайн захід щодо підтримки ухвалення рішень щодо управління лісовими пожежами: сервіси прогнозування та підтримка прийняття рішень за участі експертів Лісової служби США.
Учасниками заходу стали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема українського гідрометеорологічного центру, експерти проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні».
Під час зустрічі було обговорено компоненти системи підтримки ухвалення рішень, визначено їх ролі та взаємодію в контексті  протидії лісовим пожежам.
Спікери Лісової служби США внесли важливий вклад, поділяючи свої знання та досвід у розробці та впровадженні сучасних систем підтримки ухвалення рішень. Сервіси прогнозування надають керівникам служб з надзвичайних ситуацій інформацію для: підтримки рішень, розробки довгострокових та короткострокових стратегічних планів, очікування значної пожежної активності та визначення потреб у розподілі ресурсів, ефективного інформування про надзвичайні ситуації державних службовців та громадськості.
2
Учасники зустрічі активно обмінювалися ідеями та враженнями, надаючи конкретні приклади успішних підходів до ухвалення рішень в сфері лісового господарства. Особлива увага була приділена прикладам підтримки ухвалення рішень у контексті лісових пожеж, розвиваючи стратегії та технології для ефективного протидії цьому серйозному виклику.
1
Зустріч стала важливим кроком у співпраці між учасниками та Лісовою службою США, сприяючи обміну знаннями та формуванню комплексних підходів до протидії лісовим пожежам.
 
Meeting on decision support for forest fire management
 
On September 5, an online event on decision support for wildfire management: forecasting services and decision support was held with the participation of experts from the US Forest Service.
The event was attended by representatives of the State Emergency Service, in particular the Ukrainian Hydrometeorological Center, and experts from the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine».
During the meeting, the components of the decision support system were discussed, their roles and interaction in the context of combating forest fires were defined.
Speakers from the U.S. Forest Service made an important contribution by sharing their knowledge and experience in developing and implementing modern decision support systems. Forecasting services provide emergency managers with information to: support decisions, develop long-term and short-term strategic plans, anticipate significant fire activity and determine resource allocation needs, and effectively communicate emergencies to government officials and the public.
The participants of the meeting actively exchanged ideas and impressions, providing specific examples of successful approaches to decision-making in the forestry sector. Particular attention was paid to examples of decision support in the context of forest fires, developing strategies and technologies to effectively address this serious challenge.
The meeting was an important step in the cooperation between the participants and the US Forest Service, facilitating the exchange of knowledge and the development of integrated approaches to combating wildfires.
 
 
 
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs
 
теги
21–23 листопада 2023 року у місті Івано-Франківськ відбувся Національний Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який є суспільною платформою для обговорення нагальних проблем у сфері поводження з відходами, вироблення рішень та впровадження практик, які відповідають європейським правилам і стандартам.
Метою Форуму у 2023 році є представлення перших практичних дії та проблемні питання реалізації Закону України «Про управління відходами».
405958141 658286046493026 2390712823653359144 n
Організаторами форуму – Всеукраїнська екологічна ліга. Захід проводився за сприяння: Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.
405911062 658286096493021 3008316541665211136 n
 
405894763 658276799827284 1964464913067197767 n
Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, відкриваючи форум, зазначила, що не зважаючи на виснажливу війну, в якій наш народ виборює свою незалежність проти російської агресії, в Україні відбуваються перетворення та реформи, що визначають подальший розвиток. Це стосується і реформи управління відходами,  яка після ухвалення рамкового закону, визначення дорожньої карти, розроблення частини нормативно-правових актів  та регіональних планів, потребує впровадження комплексної моделі поводження з відходами за європейськими стандартами. 
406149534 658276766493954 506150075398047180 n
 
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, Руслан Стрілець, наголосив на тому, що парламент може видати десятки законів щодо захисту довкілля, Президент може підписати ці Закони, міністр може підписати десятки наказів, але важливим є  створення сучасної сміттєпереробної інфраструктури на регіональному рівні, у громадах. 
 
406225673 658276686493962 8546401577381434874 n
 
Серед партнерів Форуму – місцева компанія «GALVAPNO». Ілля Марчевський, власник підприємства, виступив із доповіддю про поводження з відходами у державі Ізраїль, як прикладом успішної практики застосовування сортування та переробки відходів, особливо утворених внаслідок військових дій та зауважив, що «для когось відходи – це лише відходи, а для інших – це сировина для нової продукції». 
 
406183638 658276909827273 7851616405199244420 n
 
Учасники форуму обговорили питання щодо: 
– нових законодавчих ініціатив та нормативно-правових актів у сфері управління відходами в Україні  на європейських правилах та стандартах; 
– регіонального та місцевого стратегічного планування управління відходами для зеленого відновлення України; 
– екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологічних рішень для перероблення та повторного використання відходів; 
– питань щодо нових правил технічної експлуатації полігонів; 
– просвітницької, інформаційної та освітньо-виховної роботи щодо формування екологічно дружніх навичок поводження з відходами; 
– впровадження екологічно безпечних енергетичних технологій перероблення відходів лісогосподарської галузі в Україні; 
– збитків для природних екосистем, природоохоронних територій та об’єктів ПЗФ внаслідок російської збройної агресії.
406234945 658276953160602 574032939450319870 n
 
Під час Форуму учасники мали можливість відвідати діючу сортувальну лінію (с. Рибне) та високотехнологічне безвідходне виробництво з випалювання вапна «GALVAPNO», яке розташований на території Стриганецького кар’єру.
 
406276994 658276866493944 7373070138346786844 n
 
У Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» взяли участь у форматі офлайн/онлайн понад 5000 осіб – представники з усіх регіонів України: керівники департаментів/управлінь екології ОВА, працівники Державної екологічної інспекції, голови громад, директори комунальних підприємств, агенцій регіонального розвитку, міжнародних організацій та проектів технічної допомоги, науковці, бізнес-структури, експерти, установи, які працюють усфері поводження з відходами, в галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, неурядові організації, ЗМІ. 
 
За результами обговорення було сформовано Резолюцію Форуму та звернення до Кабінету міністрів України, Верховної ради України, профільних міністерств і відомств. У цих підсумкових документах йдеться про важливість та терміновість розв’язання проблемних питань поводження з відходами.
Учасники Національного форуму висловили надію на успішну реалізацію регіональних планів управління відходами та подальшу взаємодію органів влади, науковців та громадськості для захисту довкілля України.
Ознайомитись з матеріалами виступів учасників Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» можна за посиланням : https://drive.google.com/.../1zALn6bTzwmdZ34v444jKFi8Oikf...
Просимо учасників форуму та усіх зацікавлених у впровадженні реформи поводження з відходами надіслати свої пропозиції та доповнення до Резолюції Форуму(https://docs.google.com/.../15tXHfCRks0fKpUC0MuT3.../edit... )
та надіслати тези (на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)до Збірки Форуму до 29 листопада 2023 року. 
Діймо разом на захисті довкілля України!
 
теги

b1ee7a28 b02e 45b4 a3b8 2cca7ef9d891

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стала головою Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги. 

теги
Шановні пані та панове!
21–23 листопада 2023 року планується проведення Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який відбудеться у місті Івано-Франківськ у форматі офлайн (з можливістю долучитись онлайн). 
Ключова тема Форуму 2023 року: Перші практичні дії та проблемні питання реалізації Закону України «Про управління відходами». 
Організатор Форуму: Всеукраїнська екологічна ліга.
Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» десять років поспіль (2013-2023рр.) є суспільною платформою для обговорення нагальних проблем у сфері поводження з відходами, вироблення рішень та впровадження практик, які відповідають європейським правилам і стандартам.
Форум Відходи Інф повідомлення 2023 23.10. page 0001
Форум Відходи Інф повідомлення 2023 23.10. page 0002
Форум Відходи Інф повідомлення 2023 23.10. page 0003
Форум Відходи Інф повідомлення 2023 23.10. page 0004
Детальніше про програму Форуму можна дізнатись в інформаційному повідомленні (файл додається). 
2023 Вимоги до оформлення доповідей 1
Оформлення участі у конференційних заходах:
Необхідно до 14 листопада 2023 року надіслати:
– заповнену реєстраційну форму (гугл-форма додається:https://forms.gle/Swxh3JPUi3fGaJLP7  )
– текст доповіді, якщо учасник планує публікацію (в гугл-формі є можливість додати файл або надіслати на електронну адресу Оргкомітету Форуму:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )* в збірці матеріалів Форуму (вимоги до оформлення доповідей додаються).
Для контактів та отримання додаткової інформації:
Марія Вавер +380678841328, +380990554739
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">
Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю!
Працюємо разом для Перемоги України!
теги

З Днем Незалежності України!

thJ_серпня+0300Rсерп.PMREEST_чт.PMEESTE

Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю Дня Незалежності України, свято, що символізує мужність, волю та незламність нашого народу! Ми живемо в історичний момент, ми творимо новітню історію. Найкращі сини і дочки нашої держави в котрий раз борються за українські землі та свободу проти російських загарбників. російські окупанти обстрілюють наші міста, вбивають мирних мешканців, шантажують світ ядерною зброєю, завдають надзвичайних збитків довкіллю. Український народ платить неймовірну ціну за мирне небо у цій війні. Ми пишаємося нашою культурою, нашою мовою, нашими традиціями.

2

Ми об’єднані в бажанні побудувати сильну, процвітаючу країну, де кожен українець має можливість розвиватися і жити в гідності. 

З днем незалежності

Всеукраїнська екологічна ліга не тільки продовжує свою діяльність у такі складні часи, але й активно бере участь у відновленні довкілля та підтримці людей, що постраждали від російського військового вторгнення.

1

Щиро вітаємо всіх з Днем Незалежності України! Ми будемо продовжувати свою діяльність для збереження та відновлення природи нашої країни. Бажаю всім українцям миру, злагоди та великих здобутків. Хай наша країна процвітає і розквітає, а наш народ буде щасливим та вільним!
Слава Україні!

теги

День екологічного боргу: Україна

thJ_серпня+0300Rсерп.PMREEST_пн.PMEESTE
Щороку Глобальна мережа екологічного сліду визначає за допомогою спеціальної формули той день, коли держава використала річний об’єм поновлюваних природних ресурсів. Ця методологія показує, коли держава починає жити «в кредит». 
Для України в цьому році День екологічного боргу припадає на 27 серпня. Це означає, що Україна використала всі свої відновлювані ресурси, які мали бути використані до грудня включно у 2023 році, до кінця серпня. 
5
Ця дата є нагадуванням про те, що ми живемо за рахунок природних ресурсів Землі, і що повинні робити більше для захисту довкілля. 
6
Особливо важливою ця тема є в умовах повномаштабного вторгнення росії в Україну. Адже злочинні дії російських окупантів завдають значної шкоди довкіллю - сума збитків, завданих російськими окупантами довкіллю за рік, зросла у 5 разів, досягнувши 2 трлн гривень.
7
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років проводить практичні природоохоронні заходи, наукові конференції, круглі столи, просвітницькі заходи для дітей та молоді, присвячені цій даті. 
Глобальні зміни починаються з маленьких кроків!
Діймо разом на захисті довкілля!
теги

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які залучені до реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», візьмуть участь у онлайн-семінарі «Жіноче лідерство в охороні природи» від Центру Менеджменту природоохоронних територій Національного університету Колорадо та за підтримки Лісової Служби США.

про курс
Всеукраїнська екологічна ліга вітає:
– Вадзюк Юлію Степанівну, заступницю голови Тернопільської ОО ВЕЛ, кандидата фармацевтичних наук, експерта з питань впливу лісових пожеж на здоров'я людей у проєкті.
– Корбут Марію Брониславівну, голову Житомирської ОО ВЕЛ, кандидата технічних наук, доцента Державного університету «Житомирська політехніка». Дослідниця має численні наукові праці щодо впливу полігонів твердих побутових відходів на стан лісових насаджень (на прикладі Житомирського сміттєзвалища) та радіонуклідного забруднення лісів. Ці напрацювання використовуються під час реалізації проєкту.
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює вдячність Лісовій службі США за надану можливість! Діймо разом на захисті довкілля!
Довідково. Цей онлайн-семінар є частиною більш широкої програми, розробленої та очолюваної Центром управління природоохоронними територіями Університету штату Колорадо, яка спрямована на розвиток лідерства жінок у природоохоронній сфері. Програма є відповіддю на актуальну проблему гендерної нерівності на робочому місці та розширення прав і можливостей жінок з різних секторів, які виступають каталізаторами змін у сфері охорони довкілля. Семінар надає практичні професійні інструменти для жінок-фахівців з охорони природи для подальшого розвитку їхніх лідерських навичок з метою покращення гендерної рівності та впливу на позитивні зміни у сфері охорони природи, розвитку власної кар’єри.

AUEL welcomes participants of the online seminar "Women's Leadership in Nature Protection"

Experts of the All-Ukrainian Environmental League, involved in the implementation of the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine», will take part in the online seminar «Women's Leadership in Nature Conservation» organized by the Center for Protected Areas Management of the National University of Colorado and supported by the US Forest Service.
The All-Ukrainian Environmental League congratulates:
– Yulia Vadziuk, Deputy Head of the Ternopil NGO AUEL, PhD in Pharmacy, expert on the impact of forest fires on human health in the project.
– Mariia Korbut, Head of Zhytomyr PO EHL, PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the State University "Zhytomyr Polytechnic". The researcher has published numerous scientific papers on the impact of solid waste landfills on the state of forest plantations (on the example of the Zhytomyr landfill) and radionuclide contamination of forests. These findings are used in the project implementation.
The All-Ukrainian Environmental League expresses its gratitude to the US Forest Service for the opportunity! Let's work together to protect the environment!
For reference. This online seminar is part of a broader program developed and led by the Center for Protected Areas Management at Colorado State University that aims to develop women's leadership in the conservation field. The program is a response to the urgent problem of gender inequality in the workplace and empowerment of women from different sectors who act as catalysts for change in the field of environmental protection. 

The seminar provides practical professional tools for women conservationists to further develop their leadership skills to improve gender equality and influence positive changes in the field of conservation, as well as to develop their own careers.

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи