Понеділок 22 квіт. 2024
Вплив шахтних вод на стан довкілля у Донецькій області

78531182 3205360092872452_6797325820877602816_nВсеукраїнська екологічна ліга 26 листопада 2019 року взяла участь у роботі круглого столу з питань реорганізації вугільних шахт Донецької області та впливу шахтних вод на стан довкілля у регіоні.

Учасники, які представляли зацікавлені сторони (Донецька обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, Інститут телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України, Всеукраїнська екологічна ліга, ГО «Центр гуманітарного діалогу»), обговорили питання:78921650 3205355396206255 8461102405096833024 n

1. Інформація щодо стану із затопленням шахт в регіоні.

2. Презентація досвіду Німеччини щодо керованого затоплення шахт. Небезпека забруднення ґрунтових вод шахтними водами. Презентація програмного забезпечення «Бокс-Модель».

3. Вплив затоплення шахт на екологічну ситуацію в регіоні.

4. Можливість отримання міжнародної підтримки у питанні затоплення шахт в регіоні. Визначення подальших кроків з метою вироблення спільних пропозицій, з метою профілактики надзвичайної ситуації  чи її негативних наслідків.

Заступник голови Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников представив бачення Донецької ОДА щодо вирішення ситуації.

78815175 3205361046205690 5594273045674983424 n78142794 3205360382872423 3609574464989167616 nМіжнародний експерт з питань реструктуризації вугільної промисловості доктор Рольф Петрі розповів про досвід Німеччини у закритті вугільних шахт та подальшому поводженні із шахтними водами. «Промисловий регіон Рур має багато спільного з українським Донбасом. Раніше у регіоні працювало понад 150 вугільних підприємств, у 2005 залишилось сім, на даний момент не працює жодне. У Німеччині працюють системи відливу та очистки води навіть на копальнях, закритих ще у першій половині 20-го сторіччя. Україні також доведеться проваджувати подібні системи, аби у подальшому уникнути екологічної катастрофи», – зазначив Рольф Петрі. Він також розповів про технологію контрольованого затоплення шахт, яка використовується у країнах Європейського Союзу та деяких інших країнах. Він зазначив, що при правильному стратегічному плануванні затоплення шахт має мінімальний вплив на стан довкілля: воду, яка відкачується з вугільних шахт, можна очищати декількома методами та використовувати у сільському господарстві або ж зливати до водойм. У Німеччині також існує практика використання частково очищених шахтних вод у централізованих системах опалення та виробничих процесах».

77093079 3205360316205763 1211640210123653120 nСергій Натрус, директор Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, розповів присутнім про нагальні проблеми у регіоні, які виники через масове неконтрольоване затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях та наголосив, що для Донецької області дуже важливо використовувати провідний досвід європейських партнерів.

«Насправді, ці питання давно стоять на порядку денному у екологів. А після початку бойових дій вони проявляються ще гостріше. Розгалужена мережа шахт і глибина – зробили свою справу. Поступово шахти можуть заповнюватися підземними водами і вони в свою чергу можуть підніматися на поверхню. Існує також небезпека потрапляння ґрунтових вод в річки. Упевнений, що перша зустріч не остання. Вирішення даного питання потребує всебічного і повного аналізу ситуації. Ми для себе розуміємо, що вирішення даного питання вимагає часу і коштів, але вирішувати питання однозначно необхідно» – зазначив він.77004563 3205360386205756 5203136047680061440 n

Яковлєв Євген Олександрович, професор, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, розповів про наукову роботу щодо небезпечних техногенних змін екологічного стану геологічного середовища та території масового закриття шахт у Донбасі. Були представлені види змін екологічного стану геологічного середовища, фактори техногенного впливу та заходи щодо попередження або зменшення небезпечних змін. Науковець вважає, що головним ризиком воєнних дій на сході є підтоплення шахт внаслідок підняття рівня ґрунтових вод. Він наголосив, що неконтрольовані підтоплення охоплюють від 40 до 50% площі гірничодобувних районів і призводять до порушення гідрогеологічної системи, а також забруднення підземних вод.

Жикаляк Микола Васильович, директор Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія», представив досвід оцінки змін гідрогеологічних умов старопромислових районів Донбасу у зв’язку із затопленням вугільних шахт та зазначив, що наявний досвід закриття вугільних шахт Донбасу минулих років свідчить про те, що гідрологічні та геомеханічні зміни у гірничому масиві та на денній поверхні є визначальними чинниками, які необхідно враховувати при оцінці впливу затоплення шахт на екологічний стан вуглепромислових районів.

78100274 3205360079539120 3997543117149437952 nОлена Пащенко, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги, висловила позицію організації.

ВЕЛ вважає, що серед величезної кількості проблем, що виникають внаслідок підтоплення територій шахтними водами, найактуальнішими є такі:

 • порушення екосистем та особливо цінних природоохоронних територій, зокрема, природно-заповідного фонду;
 • втрати зелених насаджень та лісових масивів;
 • руйнування промислових, екологічно небезпечних об'єктів (полігони ТПВ, несанкціоновані сміттєзвалища);
 • погіршення санітарно-гігієнічних показників джерел питної води,
 • руйнування та забруднення ґрунтів;
 • зменшення сільськогосподарських територій, і, як наслідок, зменшення природних територій через перетворення їх на нові сільськогосподарські.

Гострою проблемою є водовідливи і вентиляційні системи шахт, пошкоджені унаслідок воєнних дій. Такі ушкодження спричинюють підтоплення міст і селищ, забруднюють поверхневі води, впливають на постачання питної води. Крім того, актуальною проблемою є горіння шахтних територій, під час якого відбувається значне забруднення атмосферного повітря.

Десятки тисяч людей Донецької області можуть втратити можливість проживати у екологічно безпечному для життя і здоров’я середовищі.

ВЕЛ наголошує на терміновій необхідності прийняття управлінських рішень та профілактичних дій для вирішення проблем затоплення:

1. Надзвичайну загрозу сьогодні становлять процеси затоплення шахт на окупованій території, шахтні води з яких, внаслідок нахилу поверхні, стікають на територію, підконтрольну Україні. Особливу увагу слід зосередити на територіях, де проводяться військові дії.

2. Необхідно відновити і вдосконалити моніторинг геологічного середовища і підземних вод, проводити такі дослідження безпосередньо в зонах видобутку корисних копалин.

Також важливим є прогнозне моделювання ситуації для врахування можливостей житлової забудови, об’єктів соціальної сфери

3. Не менш важливим аспектом є екологічно безпечне поводження з відходами різних класів небезпек, рекультивація полігонів ТПВ та несанкціонованих сміттєзвалищ.

Пропоновані невідкладні заходи:

 • провести геолого-екологічний аналіз вугільних шахт для визначення ступеня їхньої безпеки та розробити заходи з відновлення геологічного середовища після воєнних дій;
 • розробити систему визначення місцезнаходження та оцінки стану об’єктів підвищеної небезпеки за допомогою методів дистанційного зондування Землі;
 • провести екологічний моніторинг стану промислових об’єктів підвищеної небезпеки, природоохоронних територій з оцінкою шкоди, завданої екосистемам (здійснити облік червонокнижних видів, визначити ступінь порушення та деградації ландшафтів тощо) та запропонувати моделі їхнього відтворення;
 • розробити програми відновлення порушених екосистем, об’єктів природно-заповідного фонду із залученням представників міністерств, відомств, центральних та місцевих органів влади, науковців, працівників об’єктів природно-заповідного фонду Донецької та Луганської областей, громадських природоохоронних організацій;
 • внести зміни та доповнення до Стратегій розвитку Донецької області на період до 2027 року в частині екологічної складової;
 • залучити громадські організації, науковців, експертів до проведення інвентаризації пошкоджених або зруйнованих об’єктів, які становлять потенційну загрозу природному середовищу та здоров’ю населення.

Наразі Всеукраїнська екологічна ліга готує аналітичний документ з проблематики неконтрольованого затоплення шахт з метою розроблення подальших рекомендацій для попередження екологічної катастрофи Донецької області.

 

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи