Понеділок 22 квіт. 2024
Онлайн-семінар «Жіноче лідерство в охороні природи»
Englosh below
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які залучені до реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», взяли участь у онлайн-семінарі «Жіноче лідерство в охороні природи» від Центру Менеджменту природоохоронних територій" Національного університету Колорадо та за підтримки Лісової Служби США.
 
Серртифікат Пащенко
 
Сертифікат Вавер
 
Сертифікати експертів Всеукраїнської екологічної ліги щодо участі в онлайн-семінарі «Жіноче лідерство в охороні природи» від Центру Менеджменту природоохоронних територій"
 
Цей онлайн-семінар є інтенсивною 12-тижневою навчальною програмою, яка об’єднує жінок з різних країн світу, які можуть досягти значного позитивного впливу в таких сферах, як збереження біорізноманіття, управління лісовим господарством, управління природоохоронними територіями, зміна клімату та сталий розвиток, у своїх громадах та в усьому світі.
 
Учасниці курсу
 
Учасниці курсу
 
Хоча все більше жінок очолюють програми та організації з масштабними процесами, соціальний контекст у багатьох країнах і в робочому середовищі не змінився. Жінки продовжують стикатися з дискримінацією, вважаються менш надійними, ніж їхні колеги-чоловіки, стикаються з нерівними умовами праці та домаганнями, і в цілому стикаються з більшими проблемами при кар’єрному просуванні.
Учасниці курсів
 
Учасниці онлайн-семінару
 
Цей онлайн-семінар є частиною більш широкої програми, розробленої та очолюваної Центром управління природоохоронними територіями Університету штату Колорадо, яка спрямована на розвиток лідерства жінок у природоохоронній сфері. Програма є відповіддю на актуальну проблему гендерної нерівності на робочому місці та розширення прав і можливостей жінок з різних секторів, які виступають каталізаторами змін у сфері охорони довкілля. Вона також є відповіддю на збільшення кількості професіоналів у сфері управління природними ресурсами в країнах, що розвиваються, які працюють менеджерами природоохоронних територій, є науковцями, освітянами, комунікаторами, політичними або технічними експертами тощо.
Семінар надає практичні професійні інструменти для жінок-фахівців з охорони природи для подальшого розвитку їхніх лідерських навичок з метою покращення гендерної рівності та впливу на позитивні зміни у сфері охорони природи, розвитку власної кар’єри. Крім того, учасниці отримують інструменти для покращення своєї здатності керувати ефективними командами та установами, а також досягати успішних результатів у збереженні природи.
Всеукраїнська екологічна ліга дякує Центру Менеджменту природоохоронних територій Національного університету Колорадо та Лісовій Службі США за підтримку та надану можливість.
Online seminar "Women's leadership in nature conservation"
Experts of the All-Ukrainian Environmental League, who are involved in the implementation of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine", took part in the online seminar "Women's Leadership in Conservation" organized by the Center for Protected Areas Management of the National University of Colorado and supported by the US Forest Service.
This online workshop is an intensive 12-week training program that brings together women from around the world who can make a significant positive impact in areas such as biodiversity conservation, forest management, protected area management, climate change and sustainable development, in their communities and around the world.
While more and more women are leading programmes and organizations with large-scale processes, the social context in many countries and work environments has not changed. Women continue to face discrimination, are perceived as less trustworthy than their male counterparts, face unequal working conditions and harassment, and generally face greater challenges in career advancement.
This online workshop is part of a broader program developed and led by Colorado State University's Center for Protected Areas Management that aims to develop women's leadership in the conservation field. The program is a response to the urgent problem of gender inequality in the workplace and empowerment of women from different sectors who act as catalysts for change in the field of environmental protection. It is also a response to the increasing number of natural resource management professionals in developing countries who work as protected area managers, scientists, educators, communicators, policy or technical experts, etc.
The workshop provides practical professional tools for women conservationists to further develop their leadership skills in order to improve gender equality and influence positive changes in the field of conservation, as well as to develop their own careers. In addition, participants receive tools to improve their ability to lead effective teams and institutions, as well as to achieve successful results in conservation.
The All-Ukrainian Environmental League thanks the Center for Protected Areas Management of the National University of Colorado and the US Forest Service for their support and the opportunity.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи