Неділя 21 квіт. 2024
Щодо пожежонебезпечного періоду у лісах України
English below
Пожежонебезпечний період – це частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях (з моменту сходження снігового покриву навесні до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву).
Повномасштабне вторгнення росії на території України призвело до значного обмеження можливостей лісових господарств запобігати та гасити великі лісові пожежі, що загрожує не тільки лісам, а й мешканцям та населеним пунктам, які розташовані біля лісових масивів. Охорона лісового фонду від пожеж – моральний обов’язок кожного члена суспільства.
1
 
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). В рамках проєкту були створені інформаційні стенди про небезпеку лісових пожеж для кожної з пілотних громад.
Члени ДПД Корсунь Шевченківська громада
Експерти ВЕЛ закликають громадян бути свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах України, упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
– розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
– відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека);
–·палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;
–·викидати у лісі обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;
– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.
Члени ДПД Корсунь Шевченківська громада 1
On the fire hazardous period in the forests of Ukraine
The fire-hazardous period is the part of the year when fires occur in natural ecosystems and agricultural lands (from the moment the snow cover melts in spring until the onset of stable wet autumn weather or snow cover formation).
Russia's full-scale invasion of Ukraine has significantly limited the ability of forestry to prevent and extinguish large forest fires, which threatens not only forests but also residents and settlements located near forest areas. Protecting forests from fires is a moral obligation of every member of society.
Given the increased risk of forest fires, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine» as part of the U.S. Forest Service International Programs. As part of the project, information stands about the danger of forest fires were created for each of the pilot communities.
The AUEL experts urge citizens to be conscious and follow the rules of fire safety in the forests of Ukraine, during the fire hazardous period it is prohibited to
– making bonfires in the forest (except for those related to the technological requirements of forestry activities in specially designated places)
– entry of vehicles and other mechanisms to the territory of the forest fund (except for transit routes), except for those used for forestry purposes;
– visitation of coniferous plantations by the population under the 5th class of fire hazard (extreme danger);
– smoking, throwing unlit matches, cigarette butts in the forest, shaking hot ashes out of pipes, except for places equipped for this purpose;
– throw away rags in the forest that are smeared, soaked with gasoline, kerosene, oil or other combustible substances, etc;
– refuel fuel tanks in the forest while the engine is running.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи