Четвер 25 квіт. 2024
Про навчання членів Розсошанської добровільної пожежної дружини
English below
Триває навчання членів добровільної пожежної дружини Розсошанської громади, реалізоване в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
З 7 серпня 2023 року на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області відбуваються заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Навчанння на базі АРЗ ДСНС у Хмельницькій області
Навчанння на базі АРЗ ДСНС у Хмельницькій області
Під час занять представники ДСНС ознайомили членів добровільної пожежної дружини з основними положеннями Кодексу цивільного захисту України, Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. А також, класифікацією надзвичайних ситуацій, вимогами і основними положеннями статутів, наказів, інструкцій, нормативів щодо проведення пожежно-рятувальних робіт.
Відпрацювання практичних навичок
Відпрацювання практичних навичок
 
Учасники отримали знання про пожежну та рятувальну техніку, а також методи та стратегії боротьби з пожежами. Під час навчання були відпрацьовані типові способи роботи з розшуку постраждалих під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, способи транспортування та евакуації постраждалих із небезпечних зон.
Жінки складають 50 % добровільної пожежної дружини Розсошанської громади. Залучення жінок відображає сучасні тенденції гендерної рівності, розширює кадровий потенціал цієї сфери та підвищує ефективність роботи добровільних пожежних дружин через внесення нових підходів, навичок та інновацій.
Здатність жінок до праці в команді та їх вміння розв’язувати конфлікти можуть сприяти покращенню загальної динаміки в роботі добровільних пожежних. Забезпечення рівних можливостей для жінок у цій сфері сприяє інклюзивності та рівності. Також це сприяє демонтажу стереотипів щодо ролей статей у суспільстві та підтримує процес створення рівноправних умов для жінок і чоловіків у всіх сферах життя. 
Курс щодо надання домедичної допомоги
Курс щодо надання домедичної допомоги
 
Практичне навчання дозволяє відпрацювати навички в команді в реальних умовах. Це підвищує професійний рівень членів добровільних пожежних дружин і допомагає їм більш ефективно реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації.
Теоретичне навчання
 
Теоретичне навчання
 
Володимир Петровський, представник Розсошанської громади, висловлював подяку Лісовій службі США за можливість та допомогу у протидії пожежам задля сталого розвитку громади.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Training for members of the Rozsoshanska community volunteer fire brigade
The training of members of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community, implemented within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs, continues.
Since August 7, 2023, classes on practical and theoretical training of volunteer firefighters have been held at the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi Oblast.
The participants gained knowledge of fire and rescue equipment, as well as methods and strategies for fighting fires. The training included typical methods of searching for victims during firefighting, rescue operations, and methods of transporting and evacuating victims from hazardous areas.
During the training, representatives of the SES familiarized the members of the volunteer fire brigade with the main provisions of the Civil Protection Code of Ukraine, the Procedure for the Establishment and Functioning of Fire and Rescue Units to Ensure Voluntary Fire Protection. They also learned about the classification of emergencies, the requirements and main provisions of statutes, orders, instructions, and regulations for fire and rescue operations.
Women make up 50% of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community. The involvement of women reflects current trends in gender equality, expands the human resources potential in this area and increases the efficiency of the volunteer fire brigades by introducing new approaches, skills and innovations.
Women's ability to work as part of a team and their ability to resolve conflicts can help improve the overall dynamics of volunteer firefighters. Ensuring equal opportunities for women in this area promotes inclusiveness and equality. It also helps to dismantle stereotypes about the roles of the sexes in society and supports the process of creating equal conditions for women and men in all spheres of life. 
Practical training allows you to practice skills in a team in real conditions. This raises the professional level of members of volunteer fire brigades and helps them respond more effectively to fires and other emergencies.
Volodymyr Petrovsky, a representative of the Rassoshanska community, expressed his gratitude to the US Forest Service for the opportunity and assistance in firefighting for the sustainable development of the community.
For more information on the implementation of the project "Establishment of a Community-Based Forest Fire Protection System in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи