Четвер 25 квіт. 2024
Як зменшити екологічний слід?

Екологічний слід – це показник, за допомогою якого знають ступінь впливу суспільства на планету. Концепція була винайдена в 1996 році за пропозицією економіста Вільяма Різа та еколога Матіса Вакернагеля. Цей показник використовується для вимірювання впливу суспільства на навколишнє середовище.
Екологічний слід враховує ряд факторів:
– Споживання ресурсів: Це витрати на їжу, воду, енергію, деревину та інші матеріали, які використовуються для задоволення потреб людей.
– Викиди вуглецю: Кількість вуглецю, яка виділяється в атмосферу через спалювання палива та інші діяльності. Це пов’язано зі зміною клімату.
– Забруднення: Рівень викидів забруднюючих речовин, які можуть впливати на якість повітря, води та ґрунту.
– Використання ґрунту: Кількість землі, необхідної для вирощування їжі та іншої сільськогосподарської діяльності, а також для інфраструктури та населення.
З використанням екологічного сліду можна оцінити, наскільки великий екологічний відбиток має кожна людина, група людей, країна чи навіть весь світ. Ця концепція допомагає усвідомити, як наш спосіб життя та економічна діяльність впливають на природне середовище та які можливості є для зменшення цього впливу, зокрема через більш сталий спосіб споживання ресурсів, використання більш ефективних технологій та заходів з охорони довкілля.
російська військова агресія є причиною великих людських жертв, має негативний вплив на довкілля, економіку та суспільство, наслідки на глобальному рівні, особливо у сфері енергетики та продовольства.
Зменшення екологічного сліду важливе для збереження довкілля і забезпечення сталого розвитку планети. Більше інформації про шляхи зменшення негативного впливу на довкілля у буклеті.

буклет моі 10 кроків 1 4 прав.1 page 0002

буклет моі 10 кроків 1 4 прав.1 page 0003

буклет моі 10 кроків 1 4 прав.1 page 0004
Діймо разом на захисті довкілля!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи