Четвер 25 квіт. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічної катастрофи внаслідок забруднення річки Псел відходами свинокомплексу

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює обурення щодо катастрофічного забруднення та знищення природних екосистем, сільськогосподарських земель, прибережної смуги та води, загибелі риби, земноводних та птахів по руслу річки Псел довжиною близько 50 км. Критична ситуація виникла внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 9 липня 2023 року в районі села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області.

7
Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років фіксують випадки порушення санітарних вимог у діяльності тваринницьких комплексів та курників, які можуть бути джерелом потрапляння в довкілля різноманітних забруднювальних речовин.
Свиноферми – місце утворення, накопичення та тривалого зберігання значної кількості органічних відходів, які є джерелом потрапляння в довкілля речовин мінерального, органічного та біогенного походження. В результаті діяльності свинокомплексів в атмосферне повітря викидається значна кількість отруйних речовин, зокрема: метан, оксид азоту, сірководень, аміак, вуглекислий газ, пил. Ці речовини викликають появу смороду від свиноферм і є небезпечними для довкілля, здоров’я та життя людини, можуть викликати задуху, алергійні прояви , порушення ритму серця, пошкодження слизової оболонки, кашель. У повітря великими обсягами потрапляють хвороботворні мікроорганізми та пил з високим вмістом токсичних речовин.
Основними проблемами внаслідок накопичення великого об’єму гною та органічних відходів є забруднення поверхневих вод азотом, фосфором та іншими речовинами, які розчиняються у воді та можуть призвести до серйозних наслідків для здоров’я: синдром синюшної дитини (метгемоглобінемія), онкологічні захворювання, порушення репродуктивної функції, діабет і захворювання щитоподібної залози. У природних водоймах ці речовини сприяють розмноженню водоростей і ціанобактерій.

ad09a0a7 7a7e 42bc 865d 7eb76d62f1eb

 

Питання захисту довкілля є одним з пріоритетних для України, як держави-кандидата до вступу в Європейський Союз. В ЄС діяльність промислових фермерських господарств регулюється положеннями низки директив, ключовими з яких є:
- Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди;
- Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля (ОВД) і 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО);
- Водна рамкова директива 2000/60/ЄС та Директива 91/676/ЄC про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел.
Згідно статті 8 Директиви 2010/75/ЄС «Якщо порушення умов дозволу становить безпосередню небезпеку для здоров’я людини або загрожує спричинити негайні значні негативні наслідки для довкілля та допоки не буде відновлене дотримання умов…, експлуатація… об’єкта чи їх відповідних частин повинна бути призупинена» діяльність ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» має бути призупинена до повного виконання вимог природоохоронного законодавства та відшкодування збитків для довкілля.
Враховуючи європейський досвід, експерти Всеукраїнської екологічної ліги вимагають здійснити ряд заходів щодо ліквідації негативних наслідків цієї екологічної катастрофи впливу на довкілля та здоров’я населення, а саме:
Національній поліції України:
- розпочати кримінальне впровадження за фактом забруднення та знищення природних екосистем, сільськогосподарських земель, прибережної смуги та води, загибелі риби, земноводних та птахів по руслу річки Псел довжиною близько 50 км внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 9 липня 2023 року в районі сіл Гуньки та Омельник Кременчуцького району Полтавської області.

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів:
- здійснити комплекс досліджень негативного впливу на довкілля (водні ресурси, ґрунт, атмосферне повітря), які зазнали впливу від відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»;
органам місцевого самоврядування:.
- здійснювати патрулювання прилеглих території, щоб обмежити доступ людей та худоби до водойми;
- проводити контроль збуту риби на ринках Кременчуцького району;
- провести інвентаризацію усіх територій, які зазнали негативного впливу потрапляння у довкілля відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»;
- домогтися виділення коштів для негайного видалення та знешкодження відходів свинокомплексу, утилізації решток загиблої риби. земноводних та птахів.
Державній екологічній інспекції України:
- здійснити перевірку діяльності підприємства ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- здійснити фіксацію негативних наслідків та нарахування збитків для усіх компонентів природного середовища, які спричинені потраплянням у довкілля відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» ;

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
- переглянути та оновити, відповідно до Директив та Регламентів ЄС, санітарні правила і норми розміщення, облаштування та експлуатації підприємств для утримання тварин/птахів на основі найкращих доступних технологій ;
- включити екологічну складову до ветеринарно-санітарних правил експлуатації приміщень для утримання тварин, вимог до функціонування витяжної вентиляції, споруд зберігання та обробки гною, зберігання та обробки кормів тваринницьких підприємств;
- встановити постійний контроль готової продукції на її відповідність встановленим вимогам (технологічним і нормативним документам).
Експерти та активісти Всеукраїнської екологічної ліги слідкують за ситуацією та долучаються до досліджень та подолання наслідків екологічної катастрофи. Діймо разом на захисті довкілля!

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічної катастрофи внаслідок забруднення річки Псел відходами свинокомплексу

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи