П'ятниця 23 лют. 2024
Прийняття Конвенції про Оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Еспо, Фінляндія)
Конвенції про Оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) – це міжнародний договір, що зобов’язує держави проводити оцінку впливу на навколишнє середовище комерційних проєктів у випадку, коли такі проєкти можуть вплинути на навколишнє середовище іншої держави.
Сталий розвиток схема
 
Мета Конвенції – запобігти значному шкідливому транскордонному впливу, як результату запланованої господарської діяльності, а також його зменшення і контроль за ним.
Конвенція Еспо була прийнята 25 лютого 1991 року та набула чинності у вересні 1997 року, її підписали понад 40 країн, а Україна ратифікувала цей документ у 1999 році.
Ця Конвенція розширила коло проєктів, що підлягають оцінці впливу на рівні держав-членів ЄС. Відповідно до Директиви оцінка впливу на довкілля має визначати, описувати та оцінювати прямі та опосередковані наслідки впливу проєкту на людину, флору й фауну, ґрунтовий покрив, водні ресурси, стан нижніх шарів атмосфери, клімат, ландшафти.
 
Проєкти що підлягають оцінці ЕСПОО
 
Проєкти що підлягають оцінці Еспоо
 
Конвенція встановлює зобов’язання Сторін щодо оцінки впливу ще на етапі планування. Сторони цієї Конвенції мають враховувати взаємозв’язок між різними видами економічної діяльності та їхніми екологічними наслідками у транскордонному контексті. Хімічні комбінати, нафтоочисні заводи, нафто- та газопроводи з трубами великого діаметру, вирубка лісів на значних площах, установки щодо спалювання відходів може мати значний вплив на територію, природні ресурси, населення інших держав.
 
 
Забруднення довкілля
 
Забруднення довкілля
 
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років займається питанням вивченням механізмів долучення громадськості до процесів Конвенції про Оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Детальніше на сайті ВЕЛ: Бібліотека ВЕЛ «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» https://www.ecoleague.net/.../biblio/2008/Text_11-2008.pdf).
Сторона походження, відповідно до положень Конвенції, забезпечує ознайомлення зацікавлених сторін про запланований вид діяльності.
Процедура проведення консультацій включає такі основні стадії:
– оповіщення «зачеплених» країн;
– підготовка документації з оцінки впливу на навколишнє середовище;
– консультації між зачепленими країнами;
– прийняття остаточного рішення.
В усіх процедурах оцінки впливу на довкілля конвенцією Еспо передбачена участь зацікавленої громадськості.
Якщо держави мають сумніви щодо необхідності застосування положень конвенції до конкретної діяльності, в рамках конвенції може бути створена спеціальна Комісія щодо запиту.
Конвенція Еспо покликана сприяти забезпеченню сталого розвитку засобами заохочення міжнародної співпраці у справі оцінки ймовірного впливу планованої діяльності на довкілля.
Джерела: сайт ВЕЛ, бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи