Понеділок 27 трав. 2024
День створення національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
Всеукраїнська екологічна ліга вітає національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» з 24-ю річницею створення.
Парк було створено 23 лютого 1999 року з метою довгострокового збереження, відтворення та раціонального використання природних комплексів, а також здійснення рекреаційної діяльності. Виконанню цих завдань сприяє функціональне зонування території парку. Виділені такі зони: заповідна, регульованої рекреації, господарська, стаціонарної рекреації.
Заповідна зона займає площу 2547,40 га і включає озера Великі та Малі Баги у заплаві Десни та значну частину Старогутського лісового масиву. Заповідна зона виконує природоохоронну функцію та використовується виключно для моніторингу стану природних екосистем.
Березовий ліс
 
Березовий ліс
 
Зона регульованої рекреації виділена для відпочинку населення, відвідування парку туристами; тут ведеться еколого-просвітницька робота, дозволяється господарська діяльність з дотриманням як загальних правил екологічної безпеки, так і спеціальних вимог, встановлених охоронним режимом. Ця функціональна зона у парку є найбільшою (7820,76 га).
Вид на Деснянсько Старогутський НПП
 
Вид на "Деснянсько-Старогутський" НПП
 
В зонах стаціонарної рекреації та господарській знаходяться бази відпочинку, розміщуються населені пункти, орні землі, залежі та інтенсивно використовувані пасовища. Ця зона займає площу 5844,20 га і включає два населених пункти.
 
Краєвиди Деснянсько Старогутського НПП
 
Краєвиди "Деснянсько-Старогутського" НПП
 
За особливостями природних комплексів і ландшафтних рис на території Деснянсько-Старогутського НПП можна виділити дві частини: Старогутську та Придеснянську. Старогутська частина – це цілісний лісовий масив, який є південною частиною відомих Брянських лісів і репрезентує природу сходу Українського Полісся. Придеснянська частина займає долину Десни і складається з 8-ми окремих ділянок.
Гудієра повзуча
 
Гудієра повзуча
 
Флора судинних рослин національного природного парку – 852 видів судинних рослин. Найбільш численною є група лісових видів, де переважають рослини, характерні для широколистяних лісів та узлісь. Другу позицію за чисельністю займають лучні види; третю – синантропні і четверту – водно-болотні. До Червоної книги України занесено 22 види, зокрема гудієра повзуча, шолудивник королівський, баранець звичайний, верба Старке, плавун щитолистий та ін.
Пухівка піхвова
 
Пухівка піхвова
 
Унікальність фауни природного парку обумовлена наявністю понад трьох десятків видів тварин північного (бореального) комплексу, більшість із яких розташовані на південній межі свого ареалу. Тут мешкають 340 видів тварин. До Червоної книги України віднесено: з безхребетних – п’явку медичну, махаона, ксилокопу фіолетову, з птахів – лелеку чорного, скопу, змієїда, підорлика великого, орлана-білохвоста, глухаря, журавля сірого, кулика-сороку, коловодника ставкового, сича волохатого, сичика-горобця, із ссавців – зайця білого, тушканчика великого, горностая, норку європейську, борсука, видру річкову, рись звичайну, зубра, із круглоротих – міногу українську, із риб – стерлядь, марену дніпровську, загалом 35 видів тварин. З видів, занесених до Європейського червоного списку, на території парку належать 11 видів, до додатку 2 Бернської конвенції – 267, до Боннської конвенції – 101, до додатку СІТЕС – 3 види. До регіонально рідкісних віднесено 67 видів тварин, що мешкають у парку.
 
Сичик горобець на території національного природного парку
 
Сичик горобець на території національного природного парку
 
На території парку в Придеснянській частині закладена екологічна стежка «Візитівка Десни». Екологічна стежка знайомить з флорою і фауною та показує репрезентативні елементи природи даної території. Екологічна стежка «Візитівка Десни» презентує комплекси придеснянської частини НПП «Деснянсько-Старогутський» та включає зупинки біля цікавих елементів стежки. Протяжність екостежки – 3,5 км, точок розповіді – 6.
 
Екологічна стежка
 
Екологічна стежка
 
За 25 років діяльності активісти ВЕЛ захищали ботанічні сади та заповідники від спроб забудови або пошкодження, підготували матеріали і домоглися створення 11 національних природних парків, 78 заказників місцевого значення.
Просвітницька робота з дітьми
 
Просвітницька робота з дітьми
 
Внаслідок російської військової агресії під загрозою опинились унікальні ландшафти по всій України. У серпні 2022 року через обстріл російських окупантів значних пошкоджень зазнали лісові насадження та адміністративна будівля національного парку.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора, закриття неба над Україною для збереження Природи, для майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ, сайт НПП «Деснянсько-Старогутський», мережа Інтернет
Фото: сайт НПП «Деснянсько-Старогутський», мережа Інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи