Середа 21 лют. 2024
Всесвітній День водно-болотних угідь (World Wetlands Day)

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсар (Іран).

Рамсарська конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів, до якої приєдналися 170 країн світу, серед яких з 1996 року і Україна як незалежна держава.

2 лютого

Мета конвенції – припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.

Згідно зі статтею 1 Рамсарської конвенції водно-болотні угіддя – райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів.

Рамсарські угіддя

Існує п’ять основних типів водно-болотних угідь:

– морські (прибережні водно-болотні угіддя, у тому числі прибережні лагуни, скелясті береги і коралові рифи);

– гирлові (включаючи дельти, літоральні марші і мангри);

– озерні (водно-болотні угіддя, пов’язані з озерами);

– річкові (водно-болотні угіддя, розташовані уздовж річок та інших водотоків);

– болотні (тобто «болотисті» – болота, де ґрунт бідний на органіку, заболочені землі і торф’яні болота).

Видовий склад флори і фауни водно-болотних угідь надзвичайно різноманітний. Вважається, що близько 40 % світових популяцій рослин і тварин живуть та розмножуються у водно-болотних угіддях, деякі ендемічні види можуть жити лише в межах певних водно-болотних угідь, існування більшості видів риб та амфібій на певних стадіях життєвого циклу можливе лише в межах водно-болотних угідь. Це надзвичайно важливі території для птахів, зокрема для мігруючих водоплавних видів.

Водно-болотні угіддя виконують функцій: накопичення і зберігання води; захист від штормів і повеней; зміцнення берегової лінії і стримування ерозії; поповнення запасів підземних вод (проникнення води з водно-болотного угіддя вниз в підземний водоносний горизонт); вихід підземних вод (рух води вгору і її перетворення в поверхневу воду в водно-болотному угідді); очистка води; утримування поживних речовин; відкладення опадів; утримування забруднюючих речовин; стабілізація місцевих кліматичних умов, особливо кількості атмосферних опадів і температури.

Шацький НПП

Шацький національний природний парк

Війна призводить до знищення оселищ та особливо цінних територій, де існують різні види тварин, що несе загрозу для дикої природи та стійкості екосистем в транскордонному контексті. Під загрозою знищення знаходяться 16 рамсарських об’єктів України площею майже 600 тисяч гектарів. Внаслідок військової агресії росії порушуються шляхи міграції птахів. Через порушення Азово-Причорноморського міграційного коридору навесні 2022 року на Тилігульський лиман та озера не прилетіли рожеві пелікани. Великі колонії куликів, мартинів та крячків та інших видів водно-болотних птахів у межах Донецької, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей опинилися під загрозою.

Кожна країна-сторона Рамсарської конвенції має заявити до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону. Оновлення інформаційних описів Рамсарських угідь повинно відбуватися раз на 6 років та з ухваленням Резолюцією XI.8.

птахи

Біорізноманіття водно-болотних угідь

Упродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга проводить заходи, присвячені Всесвітньому дню водно-болотних угідь, з метою підвищення обізнаності широких верств населення щодо необхідності збереження водно-болотних угідь.

Експерти ВЕЛ з початку повномасштабного вторгнення росії фіксують злочини російських окупантів проти довкілля, зокрема і вплив на рамсарські угіддя:

– Вплив військових дій на унікальні ландшафти Кінбурнської коси (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2023-rik/sichen/item/2402-vplyv-viiskovykh-dii-na-unikalni-landshafty-kinburnskoi-kosy)

– Міжнародний День птахів (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2022-rik/kviten/item/2205-mizhnarodnyi-den-ptakhiv)

Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора, який завдає нищівних збитків довкіллю та провокує екологічні катастрофи на території України!

 

Джерело: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи