Середа 22 трав. 2024
Розпочалось навчання добровільних пожежних дружин

English below
У селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області на базі Інформаційно-просвітницького центру «Екологічна варта» у приміщенні колишньої школи, заснованої у 1914 році, відбулися відбулась навчальна лекція та семінар для представників добровільної пожежної охорони Корсунської громади.

14.04.2023 Навчання ДПО Виграїв 2

Теоритичне навчання 


Навчання реалізовані в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що реалізує Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
За законами України юридичні особи, такі як органи місцевого самоврядування, громадські організації та суб’єкти підприємницької діяльності, мають можливість об’єднатися в добровільні пожежні команди. Згідно з Законом України «Про співпрацю територіальних громад», територіальні громади також можуть співпрацювати з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.

14.04.2023 Навчання ДПО Виграїв 3

Члени добровільних пожежних дружин 


До основних обов’язків добровільної пожежної охорони належить: постійна готовність до виконання вичерпного комплексу протипожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення; підтримання взаємодії та співпраці з територіальними органами і підрозділами центральних органів виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт; участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та надзвичайних ситуацій у процесі експлуатації об’єктів; здійснення у співпраці з іншими галузевими службами профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки; постійне підтримання відповідного рівня готовності членів ДПО; забезпечення збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання, що стала відома у зв’язку з виконанням обов’язків.

14.04.2023 Навчання ДПО Виграїв 5

В рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» 13–14 квітня було проведено практичні заняття на місцевості для членів добровільної пожежної дружини Корсунь-Шевченківської ТГ. На навчання були запрошені представники служби ДСНС, які в перший день навчання познайомили учасників проекту з теоретичними аспектами пожежогасіння, розповіли про превентивні заходи пожеж та безпосередньо пояснили, які перші кроки необхідно зробити, щоб існуюча пожежа не розрослась до великих масштабів.
На другий день навчання була проведена практична частина навчання, представники служби ДСНС провели практичне заняття, на якому продемонстрували наступний хід дій:
– Який вигляд має обладнання пожежної машини, де воно розташоване та яке спорядження є необхіднім в гасінні пожеж;
– Яким чином оперативно дістати, розгорнути, під’єднати та скласти пожежний рукав;
– Яким чином регулювати напір водного потоку та направляти його на ціль;
– Як правильно працювати в бригаді та як допомогти зекономити час пожежникам;

14.04.2023 Навчання ДПО Виграїв 7
Після практичної частини добровольцям було роздано необхідне спорядження для роботи, серед якого: каски, захисні костюми та вогнетривке взуття.

14.04.2023 Навчання ДПО Виграїв 4
Для добровільної пожежної охорони Корсунської громади в травні планується провести ще ряд навчань, які будуть проведені в дистанційному форматі на базі Інформаційно-просвітницького центру «Екологічна варта» у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

Training of volunteer fire brigades has begun

In the village of Vyhraiiv, Korsun-Shevchenkivskyi district, Cherkasy region, the Information and Education Center "Environmental Guard" a training lecture and seminar were held for representatives of the Korsun community's volunteer fire service (in the premises of a former school founded in 1914).
The training was implemented within the framework of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.

According to the laws of Ukraine, legal entities such as local governments, public organizations and business entities have the opportunity to unite into voluntary fire service. According to the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities," territorial communities can also cooperate to jointly provide local fire protection.
The main responsibilities of a voluntary fire brigade include: constant readiness to perform a comprehensive range of firefighting, search and other emergency work in an emergency or threat of emergency; maintaining interaction and cooperation with territorial bodies and units of central executive authorities, local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations regardless of ownership during firefighting and other emergency work; participation in the commission to determine the
As part of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine ",  the practical classes in the area for members of the volunteer fire unit of Korsun-Shevchenkivska TC was held on April 13-14. was held on April 13-14. Representatives of the State Emergency Service of Ukraine were invited to the training, who on the first day of the training introduced the project participants to the theoretical aspects of firefighting, talked about fire prevention measures, and directly explained what the first steps should be to prevent an existing fire from growing to a large scale.
On the second day of the training, the practical part of the training was held, and representatives of the SESU conducted a practical lesson to demonstrate the following course of action:
- What does the fire truck equipment look like, where is it located, and what equipment is needed to extinguish fires;
- How to quickly get, deploy, connect and fold a fire hose;
- How to regulate the pressure of the water flow and direct it to the target;
- How to work in a team and how to help save time for firefighters;

After the practical part, the volunteers were given the necessary equipment for their work, including helmets, protective suits and fireproof shoes.
In May, the volunteer fire brigade of the Korsun community is scheduled to undergo a series of trainings that will be held remotely at the Information and Education Center "Environmental Guard" in the village of Vyhraiv, Korsun-Shevchenkivskyi district, Cherkasy region.
More information on the project implementation will be available in the next newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи