Четвер 25 квіт. 2024
Коментар голови Харківської ОО ВЕЛ щодо екологічних та соціально-економічних аспектів функціонування Каховського водосховища

#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState

Сергій Размєтаєв, кандидат юридичних наук, голова Харківської ОО ВЕЛ, наголосив на важливості констатації факту підриву Каховської ГЕС як екоциду! Він звернув увагу на двох основних складових:
– екологічній: проєкт зарегулювання русла р. Дніпро є негативним для довкілля, а штучний ландшафт не має такої стійкості, як природний.
– соціально-економічній: водосховище було для обслуговування промислового комплексу, який є технологічного застрілим, а масштаби виробництва орієнтовані ще на радянський ринок. Виникає питання чи потрібно відновлювати цих «металевих» гігантів?
Каховка – жах для Азовського моря. Запорізька АЕС має достатню кількість води для охолодження при роботі у «заглушеному стані», а запаси води можна поповнювати з Дніпра. Однією з проблем ЗАЕС є найбільший склад радіоактивних відходів, термін експлуатації, яких закінчився ще у 1995 році. Відновлення Каховської ГЕС принесе шкоду довкіллю!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=7aR_hk3gyUc
Commentary of the Head of the Kharkiv NGO VEL on environmental and socio-economic aspects of the Kakhovka Reservoir functioning
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Serhii Razmetaiev, PhD in Law, Head of Kharkiv NGO VEL, stressed the importance of stating the fact of the Kakhovka hydroelectric power station explosion as an ecocide! He drew attention to two main components:
- Environmental: the project to regulate the Dnipro riverbed is negative for the environment, and the artificial landscape is not as sustainable as the natural one.
- socio-economic: the reservoir was built to serve an industrial complex that is technologically outdated, and the scale of production is oriented towards the Soviet market. The question arises whether these "metal" giants need to be restored.
Kakhovka is a nightmare for the Sea of Azov. Zaporizhzhia NPP has enough water for cooling when it is in a "shutdown" state, and water reserves can be replenished from the Dnipro. One of the problems at ZNPP is its largest radioactive waste storage facility, which expired in 1995. Restoration of Kakhovka HPP will harm the environment!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи