Четвер 25 квіт. 2024
Про Національний атлас України, як фундаментальне джерело для оцінки стану довкілля Півдня

Про Національний атлас України, як фундаментальне джерело для оцінки стану довкілля Півдня
English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Леонід Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, зазначив що це величезна катастрофа, нам необхідно володіти значною кількістю інформації для оцінки збитків, такий пластом інформації є Національний атлас України. Це фундаментальне видання, в якому є розкритим питання формування території України, історичні аспекти, всі дані про населення, про економіку, про різні види ресурсів, в тому числі величезний блок інформації про охорону навколишнього середовища, дані про флору та фауну, ґрунтовий покрив. Це може стати першим поштовхом для оцінювання збитків використати цю інформацію, Інститут географії НАН України готовий надати електронні примірники видання.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ
On the National Atlas of Ukraine as a fundamental source for assessing the state of the environment in the South
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Leonid Rudenko, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, noted that this is a huge disaster, we need to have a significant amount of information to assess the damage, and the National Atlas of Ukraine is such a layer of information. This is a fundamental publication that covers the formation of Ukraine's territory, historical aspects, all data on the population, the economy, various types of resources, including a huge block of information on environmental protection, data on flora and fauna, and soil cover. This may be the first impetus for damage assessment to use this information, and the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine is ready to provide electronic copies of the publication.
For more information, see the All-Ukrainian Environmental League's YouTube channel:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи