Четвер 25 квіт. 2024
Дані дистанційного зондування Землі, як метод підтвердження підриву ГЕС російськими окупантами

Дані дистанційного зондування Землі, як метод підтвердження підриву ГЕС російськими окупантами
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
English below

Василь Петрук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, зазначив, що це масштабна екологічна катастрофа, в зоні лиха опинились понад 16 000 людей, та близько 80 населених пунктів можуть бути затоплені внаслідок теракту. Для переконання міжнародної спільноти у тому, що саме російські військові підірвали греблю, можна використовувати дані дистанційного знімання Землі. За супутниковими даними було зафіксовано потужний тепловий спалах за декілька секунд до вибуху, виявлений за допомогою інфрачервононих сенсорів супутників. Це означає, що Каховську ГЕС було підірвано зсередини окупантами. Відновлення машинної зали Каховського ГЕС є недоцільним, варто відновити греблю, щоб регулювати природний стік Дніпра на висоті 3–5 метрів. Також, необхідно моделювати наслідки ситуації, зробити стратегічну екологічну оцінку впливу на довкілля.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE

Earth remote sensing data as a method of confirming the undermining of hydroelectric power plants by Russian occupiers
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Vasyl Petruk, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies at Vinnytsia National Technical University, said that this is a large-scale environmental disaster, with more than 16,000 people in the disaster zone and about 80 settlements likely to be flooded as a result of the terrorist attack. Remote sensing data can be used to convince the international community that it was the Russian military that blew up the dam. Satellite data showed a powerful heat flash a few seconds before the explosion, detected by infrared satellite sensors. This means that Kakhovka HPP was blown up from the inside by the occupiers. Restoring the engine room of the Kakhovka HPP is impractical; it is necessary to restore the dam to regulate the natural flow of the Dnipro at a height of 3-5 metres. It is also necessary to model the consequences of the situation and make a strategic environmental impact assessment.
More details on the YouTube channel of the All-Ukrainian Environmental League:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи