Середа 22 трав. 2024
Консультативна зустріч з представниками Пирятинської громади

Консультативна зустріч з представниками Пирятинської громади

English below
2 червня 2023 року відбулася чергова консультативна зустріч з представниками Пирятинської територіальної громади (Полтавська область) щодо створення добровільної пожежної команди в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

02.06.2023 КЗ Пирятинська громада Форест проєкт 1
Головною метою зустрічі було обговорення питань стосовно формування добровільної пожежної охорони в рамках проєкту та подальшого співробітництва.
Під час зустрічі експерти проєкту та представники Пирятинської територіальної громади мали можливість обмінятися ідеями та думками щодо організації та функціонування команди, а також обговорити будь-які питання, пов’язані з проєктом.

02.06.2023 КЗ Пирятинська громада Форест проєкт 2
Заступник голови громади Михайло Мельниченко зазначив, що актуальність та необхідність впровадження проєкту в громаді. Створення добровільних пожежних команд є важливою складовою цього проєкту. Це означає, що мешканці Пирятинської територіальної громади будуть мати можливість брати активну участь у запобіганні та гасінні лісових пожеж. Це сприятиме покращенню безпеки лісових масивів і захисту природного середовища.

02.06.2023 КЗ Пирятинська громада Форест проєкт 3
Цей проєкт є важливим кроком у напрямку збереження та ефективного використання лісових ресурсів в Україні. Залучення громади до протипожежного захисту лісів допоможе створити більш стійку та ефективну систему лісового управління. Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

Consultation meeting with representatives of Pyriatyn community

On June 2, 2023, a regular consultation meeting was held with representatives of the Pyriatyn territorial community (Poltava region) on the establishment of a voluntary fire brigade within the framework of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine ", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
The main purpose of the meeting was to discuss issues related to the formation of voluntary fire protection within the project and further cooperation.
During the meeting, project experts and representatives of the Pyriatyn territorial community had the opportunity to exchange ideas and opinions on the organization and functioning of the team, as well as discuss any issues related to the project.
Mykhailo Melnychenko, deputy head of the community, noted the relevance and necessity of implementing the project in the community. "The creation of volunteer fire brigades is an important component of this project. This means that residents of the Pyriatyn territorial community will have the opportunity to take an active part in preventing and extinguishing forest fires. This will help improve the safety of forests and protect the natural environment.
This project is an important step towards the conservation and efficient use of forest resources in Ukraine. Community involvement in forest fire protection will help create a more sustainable and effective forest management system. More information on the project implementation in the following newsletters.

#Creation_of_a_public_system_of_fire_protection_of_forests_in_Ukraine
#AUEL
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи