Понеділок 27 трав. 2024
Затоплення унікальних природоохоронних територій внаслідок підриву Каховської ГЕС

English below
Внаслідок підриву Каховської ГЕС будуть затоплені значні території, зокрема шкода буде завдана унікальним ландшафтам Херсонщини –національному природному парку «Нижньодніпровський» та водно-болотному угіддю міжнародного значення «Дельта річки Дніпро»!
Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Дельта річки Дніпро» – офіційно визнане Рамсарською конвенцією у 1995 році. Це угіддя є дельтою Дніпра завдовжки 47 км, площею 26000 га, яка з’єднується з Чорним морем через Дніпровсько-Бузький лиман та розташоване на території Олешківського та Голопристанського районів Херсонської області. Дельта представлена великою кількістю річкових рукавів, боліт, заплавних лісів, піщаних кучугур та комплексів озер. Вона відрізняється унікальним біорізноманіттям та є оселищем рідкісних тварин (близько 70 видів), зростання рідкісних рослин і грибів (близько 30 видів) та локалізації типових і рідкісних рослинних комплексів (близько 19).

Національний природний парк Нижньодніпровський

Національний природний парк "Нижньодніпровський"


А також, частково затопленим буде територія національного природного парку «Нижньодніпровський», який розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсон та Нової Каховки. Тут збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід, в тому числі 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України. У біогеоценозах – 71 вид тварин, 32 види рослин, що включені до Світового Червоного списку МСОП, до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України, до Червоного списку Херсонської області. російські окупанти за час окупації нищили унікальну флору і фауну національного природного парку «Нижньодніпровський», так у березні 2023 року на території природнього парку виникло декілька пожеж у плавнях.

Дельта Дніпра

Дельта Дніпра


Внаслідок затоплення значних площ ймовірне забруднення водних потоків сміттям та різними хімічними речовинами, зокрема пестицидами, які будуть переміщені до Дніпровсько-Бузького лиману, а потім відповідно до Чорного та Середземного морів!
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення агресора задля збереження біорізноманіття у всеєвропейському масштабі!
Flooding of unique protected areas as a result of the Kakhovka hydroelectric power station explosion
The explosion of the Kakhovka hydroelectric power station will result in the flooding of large areas, including the unique landscapes of the Kherson region - the Nizhnodniprovsky National Nature Park and the Dnipro River Delta Wetland of International Importance!
The Dnipro River Delta Wetland of International Importance was officially recognised by the Ramsar Convention in 1995. This site is a 47 km long delta of the Dnipro River with an area of 26,000 hectares, which connects to the Black Sea through the Dnipro-Bug Estuary and is located in Oleshky and Holoprystan districts of Kherson region. The delta is represented by a large number of river branches, marshes, floodplain forests, sandbanks and lake complexes. It has a unique biodiversity and is home to rare animals (about 70 species), rare plants and fungi (about 30 species), and the location of typical and rare plant complexes (about 19).
In addition, the territory of the Nizhniodniprovskyi National Nature Park, which is located in Beryslav, Bilozersky, Holoprystan and Oleshky districts, as well as the cities of Kherson and Nova Kakhovka, will be partially flooded. It preserves typical and rare communities of floodplain forests, swamps, meadows, sandy steppes, steppe slopes of the Dnipro River and beams, rock outcrops, including 12 rare vegetation types included in the Green Book of Ukraine. The biogeocenoses contain 71 species of animals and 32 species of plants included in the IUCN World Red List, the European Red List, the Red Book of Ukraine, and the Red List of Kherson Oblast. During the occupation, the Russian occupiers destroyed the unique flora and fauna of the Nizhnodniprovskyi National Nature Park, and in March 2023, several fires broke out on the territory of the park in the floodplains.
As a result of the flooding of large areas, water flows are likely to be contaminated with garbage and various chemicals, including pesticides, which will be transported to the Dnipro-Bug Estuary and then to the Black and Mediterranean Seas!
The All-Ukrainian Ecological League calls on international environmental organisations to join in stopping the aggressor in order to preserve biodiversity on a European scale!
#russialsATerroristState

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи