Вівторок 21 трав. 2024
Добровільна пожежна охорона: герої в боротьбі з вогнем

English below
Зазвичай, коли ми думаємо про пожежну охорону, уявляємо собі професійних пожежників, які рятувальними машинами прибувають на місце події. Однак варто зазначити, що поряд з ними існує інший вид пожежної охорони – добровільна пожежна дружина. Ці незримі герої добровільно віддають свій час та енергію для захисту своїх співгромадян та боротьби з вогнем.

Гасіння поже і Чорнобильська зона
Добровільна пожежна охорона складається з місцевих мешканців, які об’єднуються для надання допомоги в разі пожежі. Вони проходять навчання та тренування, щоб опанувати основні навички гасіння пожежі, рятування людей і тварин, використання пожежного обладнання та надання першої домедичної допомоги. Незалежно від своєї професії або заняття, вони готові відгукнутися на виклик та бути там, де їх потребують.
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж внаслідок військових дій Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Добровільна пожежна охорона відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки громади. Вони можуть бути першими на місці пожежі, надаючи швидку допомогу, першу медичну допомогу та викликаючи професійних пожежників. Їх діяльність розповсюджується не лише на пожежі, але і на стихійні лиха, аварії та інші небезпечні ситуації.

Гасіння пожежі
Одне з найцінніших переваг добровільної пожежної охорони полягає у міцному зв’язку, який вони встановлюють зі спільнотою. Вони знають своїх сусідів, розуміють особливості місцевості та можуть швидко реагувати на будь-яку загрозу.
Насамперед, добровільна пожежна охорона потребує визнання та підтримки від громади. Влада, місцеві організації та мешканці повинні підтримувати їх зусилля через фінансування, надання необхідного обладнання та забезпечення відповідного навчання.
Добровільна пожежна охорона – це вияв небайдужості та готовності встати на захист своєї спільноти.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

Volunteer firefighters: heroes in the fight against fire
Usually, when we think of firefighting, we imagine professional firefighters arriving at the scene with rescue vehicles. However, it's worth noting that there is another type of firefighting service that exists alongside them - the volunteer fire brigade. These invisible heroes voluntarily give their time and energy to protect their fellow citizens and fight fire.
Volunteer fire brigades are made up of local residents who join together to help in the event of a fire. They are trained and educated to master the basic skills of firefighting, rescuing people and animals, using fire equipment, and providing first aid. Regardless of their profession or occupation, they are ready to respond to a call and be there when they are needed.
Given the increased risk of forest fires as a result of military operations, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" as part of the U.S. Forest Service International Programs.
Volunteer firefighters play an important role in ensuring community safety. They can be the first on the scene of a fire, providing ambulances, first aid, and calling in professional firefighters. Their activities extend not only to fires, but also to natural disasters, accidents, and other dangerous situations.
One of the most valuable benefits of volunteer firefighters is the strong bond they establish with the community. They know their neighbors, understand the specifics of the area, and can respond quickly to any threat.
First and foremost, a volunteer fire department needs to be recognized and supported by the community. Authorities, local organizations, and residents should support their efforts through funding, providing the necessary equipment, and providing appropriate training.
Volunteer firefighting is a manifestation of caring and willingness to stand up for the protection of your community.
For more information on the implementation of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine ", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи