Понеділок 27 трав. 2024
Триває робота над проєктом «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

English below

Всеукраїнська екологічна ліга продовжує реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571) залучення громадського сектору до питань протидії пожежам є вкрай актуальною задачею. Добровільні пожежні дружини (команди) створюються відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (стаття 28) на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони. Дружини створюється з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за дотриманням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Ліс

Було здійснено закупівлю захисного одягу для добровільних пожежних формувань цільових громад проєкту.

Костюм

Екіпірування для добровільних пожежних формувань 

Шолом

Захисний шолом

Пожежа 1

Лісова пожежа

На даному етапі йде обговорення деталей передачі костюмів для пожежних, спеціального взуття, вогнетривких шоломів, підшоломників та рукавиць представникам цільових громад. Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях. Зацікавленість громадськості у протидії лісовим пожежам під час російської військової агресії на території України показує готовність українців дбати про ліси задля майбутнього! Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Work on the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine" continues The Ukrainian Ecological League continues to implement the pilot project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. In connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571), the involvement of the public sector in firefighting is an extremely urgent task. Voluntary fire brigades (teams) are created in accordance with the Law of Ukraine "On Fire Safety" (Article 28) at enterprises, institutions, organizations (hereinafter - enterprises) regardless of ownership, types of activities and availability of state or departmental fire protection units. Fire brigades are established to carry out measures to prevent fires, organize their extinguishing, exercise public control over compliance with fire safety requirements established by law. Protective clothing for volunteer fire brigades of the target communities of the project was purchased. At this stage, the details of the transfer of suits for firefighters, special footwear, fireproof helmets, helmet pads and gloves to representatives of the target communities are being discussed. More information on the implementation of the project in the following newsletters. The public interest in combating forest fires during the Russian military aggression in Ukraine shows the readiness of Ukrainians to take care of forests for the future!

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи