Неділя 21 квіт. 2024
Коментар голови Рівненської ОО ВЕЛ щодо перспектив «зеленого» відновлення півдня України

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Алла Прищепа, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, голова Рівненської ОО ВЕЛ, зазначила що підрив греблі Каховської ГЕС поставив для України багато питань для вирішення. Нам необхідно розвивати нову «зелену» Україну та відходити від ролі аграрної країни, яка з кожною тонною зерна втрачає чорноземи та воду!
Важливо відновлювати землі та проводити ґрунтовні геоекологічні та гідрологічні дослідження. Вимальовуючи стратегію розвитку південного розвитку регіону нам потрібно враховувати екологічну складову!
Гідроенергетика так, як і атомна енергетика спричиняє загрози для національної безпеки України. Рівненська ОО ВЕЛ виступає проти відновлення Каховської ГЕС!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA


Commentary by the head of the Rivne regional branch of the All-Ukrainian Ecological League on the prospects for "green" restoration of the south of Ukraine


#NO_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Alla Pryschepa, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Director of the Educational and Research Institute of Agroecology and Land Management of the National University of Water and Environmental Engineering, Head of the Rivne Regional Branch of the All-Ukrainian Ecological League, noted that the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam has raised many issues for Ukraine to address. "We need to develop a new 'green' Ukraine and move away from being an agrarian country that loses black soil and water with every tonne of grain!
It is important to restore the land and conduct in-depth geo-environmental and hydrological studies. We need to take into account the environmental component when drawing up a strategy for the southern development of the region!
Hydropower, like nuclear power, poses a threat to Ukraine's national security. Rivne NGO AUEL opposes the restoration of the Kakhovka HPP!
More details on the YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи