Понеділок 15 серп. 2022
Конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо+20: Майбутнє, якого ми хочемо»
22–26 червня 2012 року – Конференція ООН зі сталого розвитку
«Ріо+20: Майбутнє, якого ми хочемо»
У 2012 році Організація Об'єднаних Націй організувала Конференцію з питань сталого розвитку, також відому під назвою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Конференція «Ріо+20» та концепція збалансованого розвитку – це спільний проект всієї системи Організації Об’єднаних Націй. Спеціальний секретаріат відповідав за координацію і узгодження дій всіх органів ООН у підготовці до Конференції. Секретаріат «Ріо+20» входив до складу Департаменту з економічних і соціальних питань ООН. 
rio206 o
На Конференції «Ріо+20» країни шукали шляхи розв’язання багатьох проблем збалансованого розвитку, в тому числі пов’язаних з урбанізацією, енергетикою, водопостачанням, продовольством і екосистемами, зокрема:
• перехід до більш «зеленої» економіки, зосередивши увагу на ліквідації бідності;
• захист океанів шляхом боротьби з перевиловом риби, руйнуванням морських екосистем і негативними наслідками зміни клімату;
• поліпшення умов життя в містах і підвищення ефективності міської інфраструктури;
• розширення використання відновлюваних джерел енергії, що може істотно знизити викиди вуглекислого газу (а також рівень забруднення атмосферного повітря та повітря в приміщеннях) і одночасно сприяти економічному зростанню;
• поліпшення управління лісовим господарством для забезпечення широкого кола переваг – наприклад, скорочення вирубування лісів до 2030 року наполовину дасть змогу зменшити втрати, пов’язані зі зміною клімату та викидами парникових газів, приблизно на 3,7 трильйона доларів США, і це без урахування переваг від створення робочих місць і підвищення доходів, збереження біологічного різноманіття, джерел чистої води і цілющих властивостей лісової рослинності;
• підвищення економічності та ефективності водокористування для сприяння розвитку і запобігання опустелюванню.
rio208 1  rio 1992
Всеукраїнська екологічна ліга підтримує та розвиває Концепцію збалансованого розвитку – глобальне партнерство країн світу для досягнення збалансованого розвитку держав, комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку, структуру систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу як для глобального, національного, так і для місцевого, локального рівнів (детальніше на сайті ВЕЛ: https://ecoleague.net/.../ekolohichna-polityka-ta... ). Всеукраїнською екологічною лігою було підготовано спеціальний випуск Бібліотеки ВЕЛ – «На шляху до «Ріо-20»», травень, 2012, № 5 (детальніше: https://www.ecoleague.net/.../vyda.../biblio/2012/Text_5.pdf ).
Серед основних заходів:
• створення Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року;
• створення Проекту реформування природоохоронної галузі;
• проведення кампанії з приведення природоохоронного законодавства України у відповідність до Директив Європейського Союзу;
•  участь у створенні Стратегії державної екологічної політики на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки; 
• лобіювання врахування положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки до програм розвитку галузей (секторів) економіки та регіонів;
• розроблення та реалізація ініціативи «Громадське лобіювання інтеграції екологічної складової у стратегії і програми регіонального розвитку»;
• підготовка Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збереження довкілля» для обласних програм регіонального розвитку;
• участь у розробленні та лобіювання законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», «Про обмеження використання полімерних пакувальних пакетів», «Про державне регулювання у сфері мийних засобів», «Про екологічний аудит» тощо.
 
сортування сміття сталий розвиток 1 Глобальні цілі сталого розвитку
Глобальні зміни починаються з маленьких кроків!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи