Понеділок 27 трав. 2024
Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами

23 листопада розпочав роботу Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».

Форум2021 2Форум відкрила голова Всеукраїнської екологічної ліги, Тетяна Тимочко. З привітальним словом до учасників Форуму звернулися Руслан Стрілець, т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Олег Бондаренко, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування та Дмитро Заруба, т.в.о. голови, перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України.

На першій пленарній сесії були визначені законодавчі ініціативи та нормативно-правове регулювання у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні.

Учасниками круглого столу 1 були висвітлені головні проблеми, пов’язані з розробленням та реалізацією Регіональних планів управління відходами. Зокрема, представлено позитивний досвід поводження з твердими побутовими відходами в Донецькій та Львівській областях.

Доповідачі інформаційної панелі «Міжнародний досвід управління відходами» розповіли про позитивні приклади поводження з відходами в Ізраїлі, Австрії, Чехії. Також, було обговорено стратегію управління відходами сільського господарства для досягнення цілей Europеan Green Deal, світовий досвід застосування інструментів мінімізації впливу на довкілля від глиноземних заводів, проблеми поводження з небезпечними відходами, зокрема пестицидами.

Форум2021 3Круглий стіл 2 був присвячений проблемним питанням розміщення промислових відходів у межах громад та шляхи їх розв’язання. Дискусійними темами стали методи очищення рідких радіоактивних відходів в Україні, перспективи застосування вторинних паливних ресурсів, екологічні та економічні аспекти. А також, були презентовані методологічні підходи до оцінки негативного впливу складування побутових і промислових відходів на екологічні системи. Особливу увагу було приділено практикам поводження з промисловим відходам у різних регіонах України. Наголошено на важливості впровадження системи екологічного менеджменту на промислових підприємствах, як один з можливих способів екологізації промислового виробництва в Україні.

У роботі першого дня Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» взяли участь близько 250 осіб. Це представники органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

Під час другої пленарної сесії було обговорено екологічно дружні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами. Особливу увагу було приділено європейському досвіду ефективного використання біовідходів, а також екологічно безпечним технологіям переробки відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної безпеки. Зокрема, було представлено позитивний досвід роздільного збирання відходів у місті Львів.

Під час Дискусійної панелі доповідачі представили досвід поводження з небезпечними відходами у територіальних громадах, на прикладі Донецької, Вінницької, Київської, Житомирської, Луганської, Волинської областей. Особливу увагу було приділено проблемі поводження з медичними відходами на місцевому рівні у контексті пандемії COVID-19.

Учасниками круглого столу 3 було оцінено вплив сміттєзвалищ на природні екосистеми та життєдіяльність людей. Доповідачі представили кращі практики рекультивації територій, порушених внаслідок розміщення побутових та промислових відходів. Особливу увагу було приділено комплексному підходу у застосуванні біологічних методів у технологіях рекультивації сміттєзвалищ. Також, були зазначені шляхи подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами для територіальних громад. Охарактеризовано негативний вплив несанкціонованих сміттєзвалищ на довкілля та надано рекомендації щодо шляхів їх ліквідації.

Форум2021 4Круглий стіл 4 був присвячений інформаційній політиці та інструментам діджиталізації, освітньо-виховній роботі і просвіти для розв’язання проблем поводження з відходами для збереження довкілля. Було презентовано результати реалізації програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 рр.».

Голова Всеукраїнської екологічної ліги, Тетяна Тимочко, наголосила на важливості ролі громадських організацій у формуванні екологічно дружнього поводження з відходами та розповіла про багаторічну роботу ВЕЛ у сфері поводження з відходами. Екологічна освіта та просвіта були зазначені, як фундаментально-методологічні засади вирішення проблеми поводження з відходами. Було обговорено головні аспекти, які необхідні для формування природоохоронних компетентностей та навичок екологічно дружньої поведінки для різних вікових груп населення.

Упродовж двох днів у різних заходах Форуму взяли участь близько 400 осіб. В результаті роботи Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» було ухвалено Резолюцію та сформовано звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, профільних міністерств і відомств.

Програма Форуму-2021

Резолюція Форуму-2021

Збірка матеріалів Форуму-2021

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи