Середа 22 трав. 2024
ВЕЛ підготувала пропозиції до законопроєкту «Про управління відходами»

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги підготували і внесли на розгляд депутатів парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування пропозиції до другого читання проєкту Закону України «Про управління відходами» № 2207-1-Д.
У переліку основних цілей державної політики у сфері управління відходами (ст. 3 законопроєкту), на нашу думку, першою має бути ціль: «забезпечення сталого розвитку України шляхом виконання завдань, спрямованих на екологічну та ресурсну безпеку». Така ціль є однією із першочергових у Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої Розпорядженням КМУ № 820-р від 8 листопада 2017 р. (Національна стратегія), водночас, сталий розвиток як форма взаємодії суспільства і природи нині є трендом цивілізованого світу.

ВЕЛ пропозиціі відходи
Враховуючи нинішній рівень поводження з відходами у представників місцевих органів влади та значної частини населення, існує потреба підвищення ролі регіонів та громадянського суспільства у реформуванні сфери поводження з відходами, а також спільної відповідальності, участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, а також громадськості під час прийняття рішень щодо досягнення цілей екологічної політики. Отже, одним із пріоритетів має бути й забезпечення системної інформаційно-просвітницької роботи. Тому кілька пропозицій ВЕЛ стосуються саме цієї проблематики, починаючи від принципу: «системність інформаційно-просвітницької роботи», який запропоновано до частини другої ст. 3, до речі, - цей принцип передбачений Національною стратегією.
ВЕЛ також пропонує щоб Міндовкілля здійснювало розроблення плану заходів щодо проведення загальнодержавної кампанії з питань управління відходами, а ЦОВВи, що реалізують державну політику у цій сфері та у сфері ЖКГ, спільно з організаціями розширеної відповідальності виробників, органами місцевого самоврядування мали би забезпечити розроблення та поширення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та заохочення належного поводження з побутовими відходами.
Експерти ВЕЛ вважають, що у Законі має бути збережено, в окремих випадках, термін «поводження», який поряд з терміном «управління» існує у Директиві № 2008/98/ЄС. Зокрема, у пункті (1) преамбули цієї Директиви йдеться: «держави-члени зобов’язані розробити плани з поводження з відходами». Термін поводження має ширше значення, ніж управління, і стосується найперше – політик, програм і планів.
Внесено також пропозиції до визначень у Законі, пропозиції щодо транскордонного перевезення відходів, вимог щодо управління відходами та назви закону.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи