Неділя 26 трав. 2024
Небезпеки затоплення шахт Донбасу

17 вересня 2019 року у Торецьку на Донеччині відбулося виїзне засідання робочої групи Всеукраїнської екологічної ліги, метою якої стало вивчення екологічних та еконо­мічних ризиків закриття шахт Донбасу. У засі­данні взяли участь експерти ВЕЛ, фахівці-геологи «Торецьквугілля», науковці-економісти, екологи.

Надмірна концентрація промислового виробництва, транспортної інфраструктури у поєднанні зі значною щільністю населення давно створили в регіоні високий рівень антропогенного навантаження на довкілля.

Засідання шахти ДонбасуГолова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко звернула увагу присутніх, що зумисне, некероване закриття великої кількості шахт на окупованій території призведе до непередбачуваних наслідків для довкілля, зокрема, через припинення відкачування шахтних вод відбувається підтоплення і затоплення великих площ прилеглих міст і селищ. Забруднення підземних та поверхневих водозаборів мінералізова­ними шахтними водами набуло загрозливих масш­табів. У зв’язку із зупинкою багатьох підприємств через російську військову агресію на Сході Украї­ни особливої актуальності набувають питання до­слідження та аналізу еколого-техногенних загроз, оцінки потенційних ризиків, прогнозування можли­вих сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій із застосуванням сучасних наукових підходів. На думку Євгена Яковлева, доктора технічних наук, професора Інституту телекомунікацій і глобального інформацій­ного простору НАН України, головною загрозою для регіону є втрата усіх запасів підземних вод, придатних для питного водопостачання. Вже сьогодні шахтні води, рівень яких постійно піднімається, підтоплюють полігони з промисловими та побутовими відходами, хвостосховища та шламонакопичувачі, терикони, житлову забудову.

Науковець зауважив, що необхідно врахувати за­грози, пов’язані з російською окупацією і обстрілами частини території Луганської та Донецької областей. Більшість шахт залишилися на окупованій території, яка топографічно вища, ніж підконтрольна Україні, тому весь обсяг шахтних вод переміщується в шахти Торецька, Селідового та Золотого. Хімічний склад підземних вод не відповідає стандартам якості. 70% населених пунктів розташовані над шахтними ви­робками і найближчій перспективі їм загрожує під­топлення та проблеми з якісним водопостачанням.

Головний геолог об’єднання «Торецьквугілля» Петро Фоменко представив картографічні матеріали, які свідчать, що найбільші екологічні ризики у про­сторі і часі будуть пов’язані із суцільним порушенням гірничими виробками вугленосних порід та розвину­тих в них водотривів, які екранували витоки солоних шахтних глибинних вод. Він також зазначив, що міграція вибухонебезпечного метану та інших токсич­них газів із затоплених шахт в межах міст, селищ, промислових майданчиків може створити загрозливу ситуацію у регіоні.

Голова Наукової ради ВЕЛ Тетяна Морозова наго­лосила, що через підтоплення територій ми можемо втратити об’єкти ПЗФ та численні елементи біорізноманіття регіону. Учасники засідання – доктор еконо­мічних наук, заступник директора Інституту еконо­міки промисловості НАН України В’ячеслав Ляшенко та кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва цього ж інституту Андрій Кучеров визначили гострі соціально-економічні про­блеми області і наголосили на необхідності розро­блення плану дій щодо їх подолання.

За результатами зустрічі напрацьований перелік першочергових заходів, зокрема:

• провести комплексне науково-практичне дослі­дження еколого-техногенного стану території Доне­цької та Луганської областей;

• врахувати екологічну складову при формуванні нової державної програми реструктуризації та віднов­лення Донбасу, а також у Стратегіях розвитку Доне­цької та Луганської областей до 2027 року;

• виступити з ініціативою на міжнародному рівні щодо виключення збройних впливів на системи водопо­стачання, шахтний водовідлив та небезпечні об’єкти;

• розробити план практичних заходів щодо утри­мання шахтних вод на безпечних рівнях для захисту від негативного впливу на водоносні горизонти;

• запровадити систему моніторингу стану геоло­гічного середовища та підземних вод в районі шахт­них виробок з використанням дистанційних методів та математичного моделювання.

Аналітичну записку щодо заходів з попередження затоплення шахт і прилеглих територій Всеукраїнська екологічна ліга планує передати в Кабінет Міністрів України для відповідного реагування.

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи