Вівторок 19 жовт. 2021
Відкрите Звернення громадських природоохоронних організацій України

Відкрите Звернення
громадських природоохоронних організацій України, представників наукових та освітніх установ

 

                                             Президенту України

                                             Зеленському В. О.

 

Щодо недоцільності та неприйнятності

об’єднання Міністерства екології та природних ресурсів України  та Міністерства палива та енергетики України

 

Вельмишановний пане Президенте України!

 

Ми, представники громадських природоохоронних організацій, осередки яких діють в усіх регіонах України, обласних центрах, містах та селах, звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України та прав громадян на чисте та безпечне довкілля.

Підставою для цього звернення стало рішення про об’єднання Міністерства екології та Міністерства енергетики, про що стало відомо з трансляції засідання першої сесії Верховної Ради України IX скликання.

Екологічна громадськість України підтримує Ваш курс на реформування системи державного управління та подолання корупції.

Кризова ситуація у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів зумовлена ігноруванням природоохоронного законодавства з боку бізнесових структур, а також відсутністю на керівних посадах компетентних фахівців та наявністю корупційних схем в діяльності Мінекології.

Система охорони довкілля та використання природних ресурсів в нашій державі дійсно потребує докорінного реформування для ефективної реалізації завдань збереження довкілля, гарантування громадянам екологічної безпеки та впровадження європейських стандартів якості життя. У той же час впевнені, що для досягнення відчутного позитивного ефекту реформи мають проводитися не кулуарно, а прозоро, з широким експертним обговоренням і врахуванням думки громадськості.

Українські природоохоронні організації були впевнені, що значення питань екологічної безпеки, збереження довкілля та збалансованого використання природних ресурсів буде в центрі уваги нової президентської команди.

З великим занепокоєнням ми сприйняли рішення про об’єднання Міністерства палива та енергетики України з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Екологічна громадськість, науковці та профільні експерти вважають таке рішення недоцільним та неприйнятним з огляду на наступні обставини:

  1. В Україні спостерігається високий рівень забруднення довкілля: повітря забруднене промисловими та автомобільними викидами, в річки та моря скидаються неочищені стічні води, ґрунти забруднені токсичними речовинами, вирубування лісів загрожує екосистемам, хижацьке видобування природних ресурсів досягло загрозливих масштабів. Україна і досі витрачає величезні кошти на подолання наслідків найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС.
  2. Існуюче Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно до повноважень, закріплених у Законах України та нормативних актах, має чи не найбільшу кількість специфічних напрямів діяльності та відповідає за дотримання виконання десятків міжнародних конвенцій, угод, директив та регламентів.
  3. Об’єднання Міністерства палива та енергетики України, підприємства якого є найбільшими забруднювачами довкілля, і Міністерства екології та природних ресурсів України, що покликане за своїми функціями охороняти довкілля, фактично призведе до знищення природоохоронної галузі, зважаючи на потенційний конфлікт інтересів. Наочним прикладом є «Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року», підготовлена енергетиками без проведення стратегічної екологічної оцінки та узгодження з Міністерством екології та природних ресурсів України – державним органом у сфері охорони довкілля.
  4. Лідери провідних країн світового співтовариства приділяють посилену увагу проблемам збереження довкілля та збалансованого природокористування. Документи Організації Об’єднаних Націй формують нову парадигму світового розвитку та необхідності балансу екологічної, соціальної та економічної його складових. На саміті Великої сімки гостро постали питання адаптації до змін клімату та ухвалені рішення про екологічну відповідальність.
  5. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом наша держава взяла на себе природоохоронні зобов’язання щодо впровадження 29 директив та регламентів Європейського Союзу у сфері захисту довкілля.
  6. З огляду на європейську інтеграцію нашої держави, міжнародні організації, країни-донори та інвестори вже вклали значні кошти у реалізацію саме екологічних проектів на теренах України. Ліквідація Міністерства екології та природних ресурсів України спричинить ускладнення міжнародного співробітництва, яке на сьогодні охоплює близько 90 міжнародних договорів різного рівня.
  7. Внаслідок воєнної агресії Росії та окупації частини Луганської та Донецької областей природним екосистемам завдано колосальних збитків, значні території заміновані. Проведення заходів з відновлення довкілля та розмінування потребуватиме стратегічних управлінських рішень та залучення коштів міжнародних екологічних фондів.

З огляду на зазначене, ми вважаємо рішення про створення нового Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України помилковим і таким, що негативно позначиться не лише на стані довкілля і здоров’я населення України, а й на міжнародному іміджі України.

Досвід європейських країн з реформування природоохоронної галузі свідчить про необхідність розділення функцій у сфері охорони довкілля:

-       формування та реалізація екологічної політики;

-       державний природоохоронний контроль за дотриманням законодавства;

-       дозвільна система та ліцензування;

-       господарська діяльність у сфері природокористування.

Громадські організації, науковці, експерти, які протягом багатьох років наполягали на реформуванні природоохоронної галузі, підготували Проект такої реформи (Додаток 1).

Метою такого реформування має стати посилення екологічної складової в усіх секторах економіки, планування і реалізація національної та регіональної політики, а також збереження та відтворення довкілля.

Шановний пане Президенте!

Звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України та прав громадян на чисте та безпечне довкілля з проханням переглянути рішення про об’єднання Міністерства енергетики з Міністерством екології.

Жодні реформи не можуть здійснюватися за рахунок деградації природних екосистем, погіршення стану довкілля і здоров’я українців.

Пропонуємо розглянути проект реформування природоохоронного міністерства та дати відповідні доручення щодо врахування пропозицій громадськості.

Переконані, що залучення до підготовки та впровадження реформи широкого кола експертів, науковців та представників громадських організацій, дозволить удосконалити систему управління та контролю в природоохоронній сфері та покращити стан довкілля в інтересах нинішніх і майбутніх поколінь.

 

З повагою,

Тимочко Тетяна Валентинівна, Всеукраїнська екологічна ліга

Куцан Юлій Григорович, доктор технічних наук, Академія технологічних наук України

Чистяков Олександр Володимирович, Асоціація рибалок України

Марушевський Геннадій Борисович, кандидат філософських наук, Науково-експертна комісія Національної екологічної ради України

Кравченко Олена Валеріївна, Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина»

Єришева Антоніна Іванівна, Благодійний фонд «Громадянська енергія»

Босак Адель Василівна, Українська екологічна асоціація «Зелений світ»

Шпортюк Людмила Вікторівна, Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Преображенська Наталія Юхимівна, кандидат біологічних наук, Благодійний фонд спасіння дітей України від Чорнобильської катастрофи

Васильківський Борис Миколайович, громадська еколого-правова організація «ЕкоПраво-Київ»

Руденко Леонід Григорович, академік НАН України, Інститут географії НАН України

Шестопалов В’ячеслав Михайлович, академік Національної академії наук України, директор державної установи «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень»

Пономаренко Олександр Миколайович, академік Національної академії наук України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М. П. Семененка НАН України, керівник Центру колективного користування приладами «Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу» НАН України

Старостенко Віталій Іванович, академік Національної академії наук України, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Шнюков Євген Федорович, академік Національної академії наук України, радник при керівництві Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»

Гожик Петро Феодосійович, академік Національної академії наук України, директор Інституту геологічних наук НАН України

Дідух Яків Петрович, академік Національної академії наук України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Ємельянов Володимир Олександрович, член-кореспондент Національної академії наук України, директор державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»

Осадчий Володимир Іванович, член-кореспондент НАН України, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

Акімов Ігор Андрійович, член-кореспондент НАН України, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена

Рибак Іван Петрович, народний депутат України VIII скликання

Косоуров Кирило Володимирович, Громадська спілка «Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами»

Стеценко Микола Пилипович, Асоціація природоохоронних територій України

Навроцький Василь Миколайович, Українське товариство охорони природи

Радченко Тамара Дмитрівна, благодійний фонд «Паросток»

Іванов Анатолій Олександрович, Всеукраїнська громадська організація «До чистих джерел»

Бистрякова Юлія Ігорівна, громадська організація «Екологічна безпека»

Гуменюк Станіслав Григорович, громадський рух опору «Врятуємо Полісся!»

Мудрак Олександр Васильович, громадська рада при Вінницькій обласній державній адміністрації

Ангурець Олексій Володимирович, громадська організація «Зелений Світ – Друзі Землі»

Малишева Тетяна Василівна, громадська рада природоохоронних організацій у Київській області

Голік Юрій Степанович, доктор технічних наук, професор, Громадська екологічна рада Полтавщини

Вадзюк Степан Несторович, доктор медичних наук, професор, Громадська рада при обласній державній адміністрації у Тернопільській області

Размєтаєв Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, Громадська рада природоохоронних організацій у Харківській області

Міронова Наталія Геннадіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації

Фоміна Наталія Максимівна, Громадська рада при Черкаській обласній державній адміністрації

Карпенко Юрій Олександрович, кандидат біологічних наук, доцент, Громадська рада при департаменті екології Чернігівської обласної державної адміністрації

Михалко Михайло Юхимович, Громадська рада природоохоронних організацій м. Києва

Грицишин Петро Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії

Фесянов Петро Олексійович, Міжнародна громадська організація «Всенародний контроль та захист»

Мазуренко Олена Валентинівна, Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз

Скиба Юрій Віталійович, Молодіжна громадська організація «Екоспектр»

Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент, Науково-дослідний  центр «Екологія людини»

Дупак Олександр Сергійович, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

Біла Неоніла Валеріївна, Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи»

Корецький Сергій Петрович, Незалежний інтелектуальний центр

Дудкін Олег Володимирович, Українське товариство охорони птахів

Кавацюк Віктор Васильович, Федерація рафтингу Прикарпаття

Лукша Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, Форум громадських організацій екологічного порятунку Закарпаття

Терлецький Володимир Карлович, кандидат біологічних наук, доцент, Волинська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Грицан Юрій Іванович, доктор біологічних наук, професор, Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Бурковський Олексій Петрович, Наукова рада Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Павлюк Юлія Юріївна, Покровський районний осередок Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Батицький Віктор Миколайович, Добропільський районний осередок Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Корбут Марія Броніславівна, кандидат технічних наук, доцент, Житомирська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Манівчук Василь Миколайович, Закарпатська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Приходько Віталій Григорович, Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Гелевера Ольга Федорівна, кандидат географічних наук, доцент, Наукова рада Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, Львівська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Безсонов Євген Миколайович, кандидат біологічних наук, Миколаївська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Перепелиця Олег Володимирович, Полтавська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Лико Дарія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор,  Наукова рада Рівненської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Кондратюк Володимир Андрійович, доктор медичних наук, професор, Наукова рада Тернопільської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Влащенко Сергій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, Наукова рада Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Бартчук Ірина Дмитрівна, Херсонська обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»

Виговська Тетяна Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, Наукова рада Хмельницької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Мирна Лілія Анатоліївна, Хмельницька обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»

Столяренко Геннадій Степанович, доктор технічних наук, професор, Наукова рада Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Довгаль Людмила Володимирівна, Черкаський міський осередок Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»

Хуртенко Леся Олексіївна, Смілянський міський осередок Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Майдаченко Олександр Сергійович, Корсунь-Шевченківський районний осередок Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Свояк Наталія Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, Черкаський міський осередок Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Морозова Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, доцент, Чернівецька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Руденко Світлана Степанівна, доктор біологічних наук, професор, Наукова рада Чернівецької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, Наукова рада Чернігівської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Гладченко Ганна Леонідівна, Чернігівська обласна організація Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»

Колектив кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету

Національний природний парк «Олешківські піски»

Пірогова Ірина Миколаївна, Запорізька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Кірєєва Валентина Анатоліївна, Бочкарьов Кирило Сергійович, Запорізький міський осередок Всеукраїнської екологічної ліги

Роженко Микола Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, головний спеціаліст з питань туризму та екології Маяківської ОТГ,  Одеська область

Громадська організація «ЕКОРУХ», м. Мелітополь

Уваєва Олена Іванівна, доктор біологічних наук, професор, Голова Наукової ради Житомирської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Хавротенко Олексій Олексійович, Громадська організація «Старий Поділ»

Козодавов Сергій Вікторович, Громадська організація «Південноукраїнське орнітологічне товариство»

Волкова Світлана Андріївна, кандидат хімічних наук, доцент ХДУ, голова Херсонської міської організації екологічної асоціації «Зелений світ»

Ідаятов Володимир Аршидинович кандидат історичних наук, голова Херсонської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Репінський Андрій Павлович, громадське об’єднання «Корчувате – наш дім», м. Київ

Агеєва Вероніка Вікторівна, громадське об’єднання «Врятуємо Біличанський ліс», м. Київ

Ілляш Оксана Едуардівна, кафедра екології і ботаніки Полтавської державної аграрної академії

Ангелова Олена Валеріївна, голова Полтавської обласної організації Національного молодіжного центру «Екологічні ініціативи»

Корцова Олена Леонідівна, науково-технічний центр «Промислова екологія», Полтавська область

Гальченко Надія Павлівна, доктор біологічних наук, голова Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Полтавська область

Смоляр Наталія Олексіївна, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

Проців Галина Петрівна, екологічний клуб «Край», Тернопільська область

Станкевич-Волосянчук Оксана Ігорівна, президент Регіонального молодіжного екологічного об’єднання «Екосфера», м. Ужгород

Ломакін Павло Іванович, голова Дніпропетровської обласної організації України товариства охорони природи

Андрух Алла Михайлівна, Дніпропетровській міській осередок Всеукраїнської екологічної ліги

Данільченко Іванна Степанівна, Синельниківський районний осередок Всеукраїнської екологічної ліги

Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, президент Вінницької обласної екологічної молодіжної організації «Екотопія Поділля»,

Степанець Лариса Валентинівна, голова Вінницької обласної громадської молодіжної організації «Наше Поділля»

Люлько Світлана Василівна, голова Черкаської обласної організації ВДС «Екологічна варта»

Орлова Тетяна Миколаївна, Одеська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

Гринів Лідія Святославівна, професор, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук

Дігтяр Петро Андрійович, доцент кафедри історії факультету соціології та права Національного технічного університету України «КПІ», кандидат історичних наук

Жерліцин Юрій Іванович, президент Асоціації «Укрводоканалекологія»

Прищепа Алла Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, професор, директор навчально-наукового інституту агроекології та земоеустрою Національного університету водного господарства, голова Житомирської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Сандул Вячеслав Андрійович, голова Нікопольського відділення Міжнародного фонду Дніпра

Василенко Лариса Михайлівна, керівник Херсонської міської дитячої організації «Ластівка»

Трофанчук Сергій Іванович, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Попутько Юрій Анатолійович, директор Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації

Рагуліна Оксана Миколаївна, громадська організація «Громадська сила країни»

Іщенко Оксана Юріївна, громадська організація «Зелений парус»

Копилов Олег Васильович, громадська організація «Енергозберігаючі технології»

Блискавка Олена Миколаївна, громадська організація «Екобезпека довкілля»

Швець Інна Віталіївна, громадська організація «Чисте довкілля Запоріжжя»

Александрова Ольга Іванівна, громадська організація «Ковиловий степ»

Солонько Альбіна Анатоліївна,  громадська організація «Екологічний світ»

Тищенко Олена Володимирівна, громадська організація «Енергорозвиток майбутнього»

Догадіна Ірина Геннадіївна,  громадська організація «ЕКОМАГ»

Мужиченко Анатолій Миколайович, громадська організація «Станично-Луганський центр соціально-культурного розвитку «Велика родина»

Бережна Олена Анатоліївна, громадська організація «Широкий степ»

Кононова Лідія Геннадіївна, громадська організація «Екомайбутнє»

Григоренко Ольга Сергіївна, громадська організація «Нам небайдуже»

Щербина Євгеній Євгенійович, громадська організація «Екоклуб Запоріжжя»

Форощук Петро Віталійович, громадська організація «Біологічний щит»

Гамбург Леонід Самойлович, громадська організація  «Запорізька обласна громадська організація вчених»

Авотинь Андрій Рустамович, громадська організація «Кластер бджільнидства «Бджола не знає кордонів»

Іпатенков Кузьма Юрійович, громадська організація «Фотосинтез»

Мосаєв Юрій Володимирович, громадська організація «Соціальна відповідальність»

Аніщенко Андрій Анатолійович, громадська організація «Безпека громади»

Білявський Георгій Олексійович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту управління та екологічної безпеки Державно екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій

Кийко Андрій Олександрович, директор Національного природного парку «Північне Поділля», громадська організація «Комітет збереження природи»

Тітомир Наталія Вікторівна, керівник благодійного фонду «Друг», м. Краматорськ

Деркач Олег Михайлович, директор Південної філії Інституту екології НЕЦУ, завідувач наукового відділу Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», м. Миколаїв

Яковлєв Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Гіндіна Ірина Василівна, директор бібліотеки-філії №1 ЦБС для дорослих, м. Одеса

Михайлюк Михайло Петрович, голова Білоцерківського міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги, Київська область

Смерека Юрій Йосипович, голова Ужгородського  міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги

Білик Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету

Гмітронь Дмитро Володимирович, голова громадської організації «ПРО-ДОБРОБУТ»

Малашкін Леонід Анатолійович, голова правління МГО «Міжнародний економічний комітет»

Шляпіна Аліса Олегівна, голова правління ВМГО «Майбутнє держави»

Журба Віталій Володимирович, голова громадської організації «Джерело 3000»

Петренко Валентин Петрович, виконавчий директор ВБО «Фундація розвитку екологічних та енергетичних ринків»

 

 

Збір підписів триває

 

Проект реформування природоохоронної галузі України

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи