Понеділок 15 лип. 2024
У Комітеті з питань екологічної политики ВРУ обговорили законопроекти у сфері поводження з відходами
09 лист. 2015

Як зазначалося під час обговорення, проблеми, що існують в Україні у сфері поводження з відходами, є одними з найсерйозніших і найбільш складних до розв'язання, які спричиняються, зокрема, відсутністю належної інфраструктури, прогалинами у нормативно-правових положеннях, недостатністю навчальних та просвітницьких програм, відсутністю координації між центральними органами виконавчої влади, які займаються різними аспектами управління відходами.

Наголошувалося також, що чинна  структура системи управління у сфері поводження з зазначеними відходами в Україні недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність за практичної відсутності взаємодії суб’єктів господарювання, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не забезпечує створення дієвої системи збирання, перероблення та утилізації окремих видів відходів.

На думку учасників заходу, основою причиною такої ситуації є недосконала законодавча база. Зокрема, нечіткими є вимоги щодо поводження з відходами та механізми контролю за дотриманням чинного законодавства у цій сфері. Така законодавча неврегульованість не дозволяє вирішити проблеми поводження з окремими видами відходів, сприяє погіршенню екологічного стану довкілля, не дозволяє залучити в господарський обіг значні обсяги вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів, стримує залучення інвестицій в цю сферу.

Під час «круглого столу» було, зокрема, обговорено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище (№3198), положення якого спрямовані на створення та забезпечення ефективного функціонування системи збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції, а також удосконалення системи управління у цій сфері відповідно до вимог Директиви ЄС № 2008/98/ЄС про відходи. Пропонується внести зміни до Закону України «Про відходи», зокрема, ввести поняття відходів кінцевого споживання продукції (матеріалів), що охоплює відходи упаковки, відпрацьовані мастила (оливи), зношені шини, відходи електричного та електронного обладнання, створити саморегулюючі організації для кожного виду зазначених відходів кінцевого споживання продукції, що є неприбутковими об’єднаннями та гарантованими постачальниками послуг із збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції.

Докладніше дивіться відеозапис засідання

Виступ Т. Тимочко

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи