Понеділок 20 трав. 2024
Руйнація довкілля Криму триває
19 лют. 2015

karta TEC12 лютого 2015 року в Севастопольському центрі культури та мистецтва відбулися громадські слухання, на яких обговорювали проект будівництва Севастопольської ТЕС. Електростанцію планують побудувати на схилі Федюхіних висот (Балаклавський район) для забезпечення території окупованого Криму незалежним джерелом електроенергії.

Перший блок Севастопольської ТЕС передбачено ввести в експлуатацію у вересні 2017 року.

Член Всеукраїнської екологічної ліги Маргарита Літвіненко та еколог Євген Шилін, які були присутні на громадських слуханнях, вкрай негативно висловилися з приводу будівництва майбутньої електростанції. За їхніми словами, проект будівництва не пройшов державну екологічну експертизу, також немає оцінки впливу майбутньої ТЕС на навколишнє середовище. 

Крім екологів, висловили занепокоєння й архітектори. Вони представили документ, згідно з яким будівництво заплановано на землях, які мають історико-культурне значення.

Довідково: Тепловi електростанцiї є найпотужнішими забруднювачами атмосферного повiтря серед електроенергетичних об’єктiв, що працюють на органiчному паливi. У загальному обсязі викидiв газiв i пилу в Українi їхня частка становить 30%. ТЕС здійснюють викиди оксидiв сiрки SОx, оксидiв азоту NОx, дiоксиду вуглецю CO2 i важких металiв (миш’яку, кадмiю, хрому, мiдi, ртутi, нiкелю, свинцю, селену, цинку, i в разi використання мазуту – також ванадiю). Крiм атмосфери, теплові електростанції негативно впливають на земну поверхню, ґрунт i рослиннiсть через осiдання на них пилу та випадання «кислотного» дощу, снiгу або граду, які утворюються внаслідок взаємодії оксидів сірки та азоту з атмосферною вологою.

Вплив ТЕС на воднi об’єкти здiйснюється за двома напрямами: використання водних ресурсiв i прямий вплив на якiсний стан водних об’єктiв шляхом скидання в них стiчних вод з пiдвищеними концентрацiями забруднюючих речовин.

В розділі "Новини":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи