Субота 18 трав. 2024
Не соціальна, не правова, не відповідальність бізнесу та влади

Михайська В. М.,член ініціативної групи Совєтського району м. Маківївки, член Всеукраїнської екологічної ліги

Бабченко Р. П.,голова Макіївського міського осередку ВДС «Екологічна варта» (Донецька область)

 

Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–1015 роки на національному, регіональному, місцевому рівнях державної екологічної політики потрібно враховувати наслідки управлінських рішень влади, керівників підприємств різних форм власності щодо розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання з метою зменшення їхнього негативного впливу на довкілля та здоров’я людей.

 

Cтимулом для впровадження екологічних проектів з ефективного використання земельних, водних, енергоресурсів та застосування вторинної сировини, матеріалів, рециклінгу на виробництвах є розроблення нормативів для відшкодування екологічного податку підприємствам-забруднювачам.

 На прикладі розвитку вітчизняної металургії як нерентабельної галузі внаслідок збільшення ціни на метал за рахунок високої собівартості сировини та енергетичних витрат, які відповідно на 5–7% та на 25% є більшими порівняно зі світовим рівнем, можна довести, як практичне впровадження економічних, екологічних принципів впливає на соціум, життя людей.

Так, за результатами дослідження, 95% доменного виробництва в Україні морально та фізично застаріло, забруднює довкілля і є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки, викидаючи у повітря на 34–36% більше парникових газів, пилу порівняно з вугільною промисловістю – 7%.

Внаслідок цього негативні екологічні показники на підприємствах України становлять 37%, тоді як у світі – 3%. Причиною такого відставання є відсутність стратегії впровадження новітніх технологій на виробництвах.

Відкривати нове виробництво на засадах збалансованого розвитку –мета вітчизняної металургії. Але бізнес вирішує нехтувати екологічним законодавством, а ринкові запити на метал стимулюють його відкривати нові приватні металургійні виробництва.

 Так, у 2010 році міська рада відводить в оренду земельну ділянку на промисловий комплекс не на території колишнього металургійного комбінату, а в Совєтському районі (за адресою: м. Макіївка, вул. Чкалова, 2). ТОВ «Енергоімпекс» на договорі суборенди разом з ТОВ «Енергокапітал» будують комплекс з утилізації шламів металургійного та вугільного виробництв і впроваджують доменне виробництво потужністю 97,8 т чушкового чавуну на рік, яке не було враховано в договорі оренди землі. У намірах зазначають, що переробка шламів методом огрудкування, плавка окатишів у печах – це інноваційні технології .

Виникає питання – якими мотивами керувалися чиновники державних органів влади на місцевому, обласному рівнях, коли давали дозволи на доменне виробництво на території густонаселеного району, під вікнами житлового масиву з 10 тисячами мешканців, де неможливо створити санітарно-захисну зону, оскільки будівлі людей розміщені на відстані 200–750 м від промислового комплексу?

Ініціативна група мешканців району зверталася в усі правові інстанції для захисту своїх прав, що стало причиною проведення громадського обговорення проекту замовника ТОВ «Енергокапітал». Порушення соціальних умов проживання людей викликало активні протести проти дій бізнес-структур.

Автори статті стали учасниками та свідками боротьби людей за своє право на чисте довкілля, гарантоване Конституцією України.

За два тижні до громадських слухань фахівці – юристи, правозахисники, досвідчені виробники та громадськість вивчали документиґ. представлені ТОВ «Енергокапітал»: ОВНС, екологічну експертизу проекту ТОВ «ДН-Консалтинг», технічну документацію, розроблену ПАТ «Институт Укрцветметобработка, дозвіл № 65 від 14 травня 2013 р. управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області з умовами виконання запланованих заходів, зазначених в експертному висновку № 108 від 5 березня 2013 р.

Ініціативна група встановила, що дозвіл № 1410136200-00011 з терміном дії з 1 березня 2013 р. по 1 березня 2018 р. Міністерства екології та природних ресурсів України на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (понад 50 речовин – діоксиди азоту, сірки, фториди, важкі метали – кадмій, ртуть, свинець, пил та ін.) був виданий на основі позитивного експертного звіту від 25 червня 2011 р. № 01/14-1978 Головного управління градобудівництва та архітектури у м. Макіївці Донецької області, ліцензії Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (терміном з 10 лютого 2012 р. до 10 лютого 2015 р.) та висновків Державної СЕС у Донецькій області № 05-03-02-07/8009 від 18 жовтня 2012 р. Остання служба затвердила і ОВНС, і робочий будівельний проект ТОВ «Енергокапітал».

6 квітня 2013 р. близько тисячі мешканців району, громадськість та фахівці активно та емоційно виступили на громадських слуханнях і мітингу з оцінкою роботи промислового комплексу та проголосували за закриття підприємства. Основними причинами такого рішення стали відсутність саме позитивної соціально-економічної діяльності виробництва, явні екологічні ризики для здоров’я, безвідповідальність бізнесу щодо врахування інтересів людей.

До початку 2013 року, поки не став працювати завод, мешканці району не відчували всіх переваг розвитку вітчизняної металургії – викидів в атмосферу, шуму з порушенням ГДП, які стали причиною таких симптомів захворювання людей, як спазм бронхів, легенів, головні болі, дратівливість, депресія.

За статистичною довідкою Центру первинної медичної допомоги Совєтського району, в ІV кварталі 2012 р. порівняно з ІV кварталом 2010 р. рівень захворювань у мешканців прилеглих до виробництва територій зріс за групами: нервової системи – на 27,5%, вегето-судинної системи – на 36, гіпертонічної хвороби – на 16,9, інсультів – на 55,3, інфарктів міокарду – на 39,6%.

Висновки обговорення: засновники проекту ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Енергокапітал» створили робочі місця для 100–200 робітників, який не відповідає сучасним вимогам законодавства України – законам «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» з доповненнями до ДБН А2.2.-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

На слуханнях була обрана погоджувальна комісія (в її складі й автори статті) для розгляду інших дозвільних документів ТОВ «Енергокапітал». Члени комісії висунули пропозиції меру міста Мальцеву О. М., голові Совєтської райдержадміністрації Гізоєву С. В., прокурору міста Полякову О. А.: прийняти рішення про врахування зауважень до містобудівної документації «Будівництво промислового комплексу по утилізації шламових відходів вугільної та металургійної промисловості» ТОВ «Енергокапітал» та рекомендувати виконавчому комітету міської ради, контролюючим державним службам виконати рішення погоджувальної комісії щодо зупинки роботи промислового комплексу до рішення судового впровадження у пунктах:

Виконавчому комітету Макіївської міської ради :

 – підготувати та внести на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо скасування рішення міської ради № 70/14 від 22 жовтня 2010 р. у частині затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки ТОВ «Енергоімпекс»; прийняти рішення про дострокове розірвання договору оренди та суборенди земельної ділянки, яка перебуває в користуванні ТОВ «Енергоімпекс» та «Енергокапітал» у зв’язку з нецільовим використання; направити листи: до Державної інспекції сільського господарства, до Теруправління Держгірпромнагляду України у Донецькій області про організацію та здійснення державного нагляду за дотриманням земельного законодавства, законів та інших нормативно-правових актів з питань промислової безпеки, безпечного ведення робіт ТОВ «Енергокапітал» і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства;

– встановити категорію складності та небезпеки вказаного виробництва згідно із Законом України «Прооб’єкти підвищеної небезпеки», постановами Кабінету Міністрів України № 554 від 27 липня 1995 р. та № 557 від 27 квітня 2011 р. «Про затвердження порядку віднесення будівництва до ІVта V категорій складності».

                За півроку, що пройшли зі здійснення громадської оцінки проекту ТОВ «Енергокапітал», не відбулося істотних змін в організації виробництва чушкового чавуну на металургійному підприємстві у Совєтському районі м. Макіївки.

         Навпаки, керівники ТОВ «Енергокапітал» офіційно заявили, що переробка шламів вугільного та металургійного виробництв, які пройшли перевірку у доменних печах Макіївського металургійного заводу у 2005 р. (які вже демонтовані), не завдає нікому шкоди.      

Численні мітинги громадян тривають через роботу доменних печей Ханжонківського заводу, бездіяльність його керівників та безпідставні заяви влади, зокрема мера Мальцева О. М., на засіданні погоджувальної комісії щодо закриття заводу.

         Так, ще у квітні на засіданні Макіївської міської ради депутати проголосували за відміну рішення п. 1.6 від 22 жовтня 2010 р. № 70/14 «Об утверждении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка с градостроительным обоснованием» та ініціювали процедуру розірвання договору оренди земельної ділянки за
№ 040616100296 від 6 вересня 2006 р. міської ради з ТОВ «Енергоімпекс» у судовому провадженні.

         Судові процедури з ініціативи міської ради, розглянуті в судах першої інстанції, потребують апеляційного звернення, а може й касаційного. Складається враження, що влада навмисно обрала такий довгий шлях до закриття заводу, тому що те, що просила громада на погоджувальній комісії – розірвати договір оренди та суборенди землі із зазначеними бізнесменами до судового провадження, і те, що обіцяв виконати мер, залишилося на папері.

         Нині мер погодив з громадянами склад робочої групи при міській раді, повноваження якої – перевірка діяльності ТОВ «Енергокапітал».

Напрошується висновок: влада на боці капіталу, тому питання зупинки доменного виробництва є відкритим.

 

Література:

1. Гахович Н. Г. Оцінка екологічних параметрів промислового виробництва : матеріали VІІ Міжнародного бізнес-форуму 21 квітня 2011 р. – К. : Центр екол. освіти та інформації, 2011. – Т. 2. – С. 441–442.

2. Макеевский метзавод разогнал робочих / Веб-сайт Укррудпром. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Makeevskiy_metzavod_razognal_rabochih.html.

3. Протоколи погоджувальної комісії, обраної на громадських слуханнях 06.04.2013 р. у Совєтському районі м. Макіївки, ініційованих замовником проекту ТОВ «Енергокапітал» / Макіївська міська рада. – 2013.

4. http://facultyhome.ru/video/svoimi-rukam/aleksandr-maltsev-po-probleme-zavoda-energokapital-v-hanzhenkovo-maknews-at-ua.html

5. http://www.avaaz.org/ru/petition/Zakrytie_metallurgicheskogo_zavoda_OOO_ENERGOKAPITAL_v_p_Hanzhenkovo/?copy 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи