Вівторок 21 трав. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо рішення про об’єднання Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства палива та енергетики України

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює категоричне заперечення необґрунтованому і недоцільному рішенню про об’єднання Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства палива та енергетики України.

Жодні реформи не можуть здійснюватися за рахунок деградації природних екосистем, погіршення стану довкілля і здоров’я українців.

ВЕЛ об’єднує тисячі активістів у всіх регіонах України, містах і селах. Протягом 20 років діяльність Ліги спрямована на поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування засад збалансованого розвитку, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян, розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики, організацію громадського екологічного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, природному середовищу та здоров’ю громадян України.

На нашу думку, кризова ситуація у сфері охорони довкілля та природокористування зумовлена ігноруванням природоохоронного законодавства з боку бізнесових структур, а також відсутністю на керівних посадах компетентних фахівців та наявністю корупційних схем в діяльності Мінекології.

Природоохоронна сфера в нашій державі дійсно потребує докорінного реформування для ефективної реалізації завдань збереження довкілля, гарантування громадянам екологічної безпеки та впровадження європейських стандартів якості життя. Але ми переконані, що реформи мають проводитися прозоро, з широким експертним обговоренням і врахуванням думки громадськості.

З великим занепокоєнням ми сприйняли рішення про об’єднання Міністерства палива та енергетики України з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Всеукраїнська екологічна ліга, науковці та профільні експерти вважають таке рішення недоцільним та неприйнятним з огляду на наступні обставини:

  1. В Україні спостерігається високий рівень забруднення довкілля: повітря забруднене промисловими та автомобільними викидами, в річки та моря скидаються неочищені стічні води, ґрунти забруднені токсичними речовинами, вирубування лісів загрожує екосистемам, хижацьке видобування природних ресурсів досягло загрозливих масштабів. Україна і досі витрачає величезні кошти на подолання наслідків найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС.
  2. Існуюче Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно до повноважень, закріплених у Законах України та нормативних актах, має чи не найбільшу кількість специфічних напрямів діяльності та відповідає за дотримання виконання десятків міжнародних конвенцій, угод, директив та регламентів.
  3. Об’єднання Міністерства палива та енергетики України, підприємства якого є найбільшими забруднювачами довкілля, і Міністерства екології та природних ресурсів України, що покликане за своїми функціями охороняти довкілля, фактично призведе до знищення природоохоронної галузі, зважаючи на потенційний конфлікт інтересів. Наочним прикладом є «Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року», підготовлена енергетиками без проведення стратегічної екологічної оцінки та узгодження з Міністерством екології та природних ресурсів України – державним органом у сфері охорони довкілля.
  4. Лідери провідних країн світового співтовариства приділяють посилену увагу проблемам збереження довкілля та збалансованого природокористування. Документи Організації Об’єднаних Націй формують нову парадигму світового розвитку та необхідності балансу екологічної, соціальної та економічної його складових. На саміті Великої сімки гостро постали питання адаптації до змін клімату та ухвалені рішення про екологічну відповідальність.
  5. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом наша держава взяла на себе природоохоронні зобов’язання щодо впровадження 29 директив та регламентів Європейського Союзу у сфері захисту довкілля.
  6. З огляду на європейську інтеграцію нашої держави, міжнародні організації, країни-донори та інвестори вже вклали значні кошти у реалізацію саме екологічних проектів на теренах України. Ліквідація Міністерства екології та природних ресурсів України спричинить ускладнення міжнародного співробітництва, яке на сьогодні охоплює близько 90 міжнародних договорів різного рівня.
  7. Внаслідок воєнної агресії Росії та окупації частини Луганської та Донецької областей природним екосистемам завдано колосальних збитків, значні території заміновані. Проведення заходів з відновлення довкілля та розмінування потребуватиме стратегічних управлінських рішень та залучення коштів міжнародних екологічних фондів.

Позиція ВЕЛ щодо об'єднання Міністерств